Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Overgangsregler. Inntaksgrunnlaget til videregående trinn 1 (Vg1) (§ 24-2) Andre fremmedspråk på videregående skole ( § 24-3 og 24-4)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Overgangsregler. Inntaksgrunnlaget til videregående trinn 1 (Vg1) (§ 24-2) Andre fremmedspråk på videregående skole ( § 24-3 og 24-4)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Overgangsregler

2 Inntaksgrunnlaget til videregående trinn 1 (Vg1) (§ 24-2) Andre fremmedspråk på videregående skole ( § 24-3 og 24-4)

3 Inntaksgrunnlaget til videregående trinn 1 (Vg1) (§ 24-2) Hvilke fag inngår i fag og timefordelingen i grunnskolen ? Religion, livssyn og etikk (RLE0010) Norsk (NOR0214 / NOR0215 / NOR0216) Matematikk (MAT0010) (MAT0011 eksamen) Naturfag (NAT0010 / NAT0020 samisk plan) Engelsk (ENG0012 / ENG0013) (ENG0026 døve) Samfunnsfag (SAF0010 / SAF0020 samisk plan) Fremmedspråk / språklig fordypning FSPxxxx eller ENG0029/NOR0068/SFS0042 Kunst og håndverk (KHV0010 / KHV0020 Duodji) Musikk (MUS0010 / MUS0020 samisk plan) Mat og helse (MHE0010 / MHE0020 samisk plan) Kroppsøving (KRO0010) Elevrådsarbeid (ELR0010) Utdanningsvalg (UTV0010)

4 Inntaksgrunnlaget til videregående trinn 1 (Vg1) (§ 24-2) Hvilke fag teller ikke ved opptak til videregående skole ? 1.Alle fag som det ikke er gitt vurdering i form av tallkarakter. 2.ELR0010 – Elevrådsarbeid, 10.årstrinn – faget teller ikke for inntak til videregående skole og gis karakteren Deltatt 3.UTV0010 – Utdanningsvalg, karakter Deltatt 4.Fag tatt på videregående skole Elever som på ungdomstrinnet tar fag fra videregående opplæring skal ha ordinært vitnemål for fullført grunnskole. I tillegg har de rett til kompetansebevis for oppnådd kompetanse fra videregående opplæring. Dette betyr at det ikke skal føres merknader om fag fra videregående opplæring på grunnskolevitnemål.

5 Inntaksgrunnlaget til videregående trinn 1 (Vg1) (§ 24-2) Husk! 1.Alle fag som føres på vitnemålet, og som skal gjelde i poengberegningen for inntak til videregående skole, skoleåret 2009/2010, skal føres med fagkoden som gjelder for 10.årstrinn, uansett om siste vurdering er fra tidligere enn 10.årstrinn. 2. Elever på 8.–10. årstrinn skal enten ha fremmedspråk eller fordypning i engelsk, norsk eller samisk. Til sammen skal timetallet i løpet av 8.–10.årstrinn være 227 timer. 3. Fremmedspråk og fordypning i engelsk, norsk eller samisk skal være likestilte fag og derfor like krevende for elevene. Elevene skal ha standpunktkarakter og skal kunne trekkes ut til muntlig lokalt gitt eksamen etter 10.årstrinn. Karakteren skal telle ved inntak til videregående opplæring fra og med skoleåret 2009– 2010

6 Inntaksgrunnlaget til videregående trinn 1 (Vg1) (§ 24-2) 4. Når en elev har valgt enten fremmedspråk eller fordypning i engelsk, norsk eller samisk, skal eleven normalt ha faget på hele ungdomstrinnet. I løpet av første semester på 8. trinn har elevene i samråd med skolen mulighet til å gjøre omvalg. Når særlige hensyn tilsier det, kan skoleeier innvilge overgang på et senere tidspunkt. Uansett når omvalget gjennomføres, skal eleven ved slutten av 10.årstrinn bare vurderes i det nye faget og i forhold til fastsatte kompetansemål etter 10.årstrinn i læreplanen for dette.

7 Inntaksgrunnlaget til videregående trinn 1 (Vg1) (§ 24-2) Karakterpoengsummen ved inntak (§ 6-15) -Tar hensyn til karakteren i alle avsluttende fag, jfr. foilene. -Det regnes en snittkarakter av de avsluttende karakteren med 2 desimaler. Denne ganges med 10 poeng. -Søkere som mangler karakter i mer enn halvparten av fagene skal ikke ha utregnet karakterpoengsum. Disse tas inn ut fra en individuell vurdering.

8 Andre fremmedspråk på videregående skole ( § 24-3 og 24-4) Har hatt andre fremmedspråk i grunnskolen ( §24-3) 1.Enten fortsette på nivå II med det fremmedspråket de har hatt i grunnskolen 2.Eller ta et nytt fremmedspråk på nivå I Har ikke hatt andre fremmedspråk i grunnskolen (24-4) Ta andre fremmedspråk på nivå I og II over tre år. NB!! Elever i grunnskolen må gjøres kjent med at de vil få 140 timer færre til valgfrie programfag dersom de ikke velger andre fremmedspråk i grunnskolen. Elevene må velge blant de språk skolen tilbyr. De kan ikke kreve å få det språket de hadde i grunnskolen.


Laste ned ppt "Overgangsregler. Inntaksgrunnlaget til videregående trinn 1 (Vg1) (§ 24-2) Andre fremmedspråk på videregående skole ( § 24-3 og 24-4)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google