Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Borre ungdomsskole 2014-2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Borre ungdomsskole 2014-2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Borre ungdomsskole

2 Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet
Elevene kan velge mellom: Fremmedspråk – tysk, fransk, spansk, eller Engelsk fordypning skal være praktisk anlagt både skriftlig og muntlig skal lære om dagligliv, skikker og levemåter i land hvor språket snakkes skal brukes internett skal få tilpasset opplæring ut fra egne forutsetninger. skal velge ett av språkene som tilbys tar utgangspunkt i læreplanene for faget Elevene skal ha standpunktkarakter og kan trekkes ut til lokalt gitt muntlig eksamen etter 10. trinn.

3 Faget og videregående skole
Elevene skal ha samme fag hele ungdomstrinnet. De kan gjøre omvalg innen høstferien i 8. klasse. Ved særlige forhold, kan skoleeier innvilge overgang seinere i skoleløpet. Faget og videregående skole Kunnskapsløftet = felles lærerplan for grunnskolen og videregående skole. Alle fagene i grunnskolen teller med ved opptak til videregående skole. Det gis muntlig og skriftlig karakter i fremmedspråk og engelsk fordypning. Fremmedspråk har to nivåer: Nivå 1 i både grunnskole og videregående. Nivå 2 og 3 i videregående skole.

4 Studieforberedende utdanningsprogram:
Elevene kan ikke begynne på nivå 1 med samme språket de har hatt i 3 år på ungdomsskolen. kan begynne med et annet språk, nivå 1, varer i 2 år fortsette med samme språket – nivå 2, varer i 2 år. nivå 2 gir 0,5 tilleggspoeng ved søknad til universitet og høyskoler. nivå 3 gir ett tilleggspoeng elever med fordypning i grunnskolen, skal ha opplæring over 3 år De mister muligheten til å velge 5 timer programfag i 3 klasse elevene kan velge fremmedspråk som programfag. Yrkesfag har ikke 2. fremmedspråk. NB! Det settes bare i gang undervisning i grupper der mange nok elever velger språket!

5 NAVN: _________________________________________
Svarfrist: 30. april.    NAVN: _________________________________________ ønsker følgende fremmedspråk/språklig fordypning i skoleåret på Borre ungdomsskole: Sett kryss i bare ei rute. 1. Fremmedspråk: □ fransk □ tysk □ spansk 2. Språklig fordypning: □ engelsk Mitt ønske nr. to er: ………………………………….. ______________________ _____________________ elevens underskrift foresattes underskrift Kompetansemålene for språkene følger på de neste sidene. Mer informasjon finnes på

6 VALGFAG PÅ UNGDOMSTRINNET
 skal være praktisk og føre til økt motivasjon og læring skal være tverrfaglige og ha innholdselementer fra minst to fag fagene utdanningsvalg og fordypning i engelsk regnes ikke med fører til utvidet skoledag Elevene kan velge mellom følgende valgfag: Produksjon for sal og scene - sette opp en forestilling, lage en film/video - delta i forberedelsene bak scenen eller på scenen, som skuespillere, musikere, sangere, dansere eller ha praktiske bakgrunnsoppgaver. Friluftsliv i natur og miljø - delta i aktiviteter knyttet til friluftsliv som gir opplevelser, og som kan lære dem til å bruke naturen på en hensiktsmessig måte. - bruke sansene, få stimulert nysgjerrigheten og bli glad i naturen - lære om ”å lese naturen”, allemannsretten og gjeldende regler for bruk av natur og naturressurser, samt hvordan vi best kan ta vare på naturen.

7 Produksjon av varer og tjenester - produsere og tilby konkrete produkter eller tjenester
planlegge, produsere, markedsføre, og tilby/levere en vare eller en tjeneste kan være et konkret produkt for salg i skolens regi eller en tjeneste Fysisk aktivitet og helse - utforske egne fysiske forutsetninger og bli bevisst forholdet mellom fysisk aktivitet, kosthold og helse velge en eller flere aktiviteter som skolen tilbyr, kan være tradisjonelle lag- og individuelle idretts-/ treningsaktiviteter reflektere over sammenhenger mellom fysisk aktivitet, kosthold og helse Teknologi i praksis utvikle teknologisk kunnskap gjennom å konstruere og fremstille gjenstander ved hjelp av varierte materialer og teknologiske løsninger. Design og redesign planlegge, designe eller redesigne for å lage et eller flere produkter basert på deres egen idé.

8 Vurdering Jevnlig underveisvurdering i faget, samt karakterer. Standpunktkarakter ved avsluttet valgfag. Ved flere valgfag og karakterer skal alle stå på vitnemålet, beregnes et gjennomsnitt som teller ved opptak til videregående opplæring. Skolen kan ikke garantere at eleven får oppfylt sitt ønske om valgfag. Grupper som startes, må ha tilstrekkelig antall deltakere. Det er derfor viktig at det settes opp to ønsker, ønske 1 og 2.

9 NAVN: _________________________________________________
Svarfrist: 30. april NAVN: _________________________________________________ ønsker følgende valgfag på Borre ungdomsskole skoleåret 2013/14. Sett kryss i boksen foran valgfaget. Valg 1: □ Produksjon for sal og scene □ Friluftsliv i natur og miljø □ Produksjon av varer og tjenester □ Fysisk aktivitet og helse □ Teknologi i praksis □ Design ogredesign Valg 2: ___________________________ Elevens underskrift Foresattes underskrift


Laste ned ppt "Borre ungdomsskole 2014-2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google