Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Føring av fravær på vitnemålet. Innskjerping fra skolestart 2010-2011: Kunnskapsdepartementet fastsetter med virkning fra 1. august 2010 strengere krav.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Føring av fravær på vitnemålet. Innskjerping fra skolestart 2010-2011: Kunnskapsdepartementet fastsetter med virkning fra 1. august 2010 strengere krav."— Utskrift av presentasjonen:

1 Føring av fravær på vitnemålet

2 Innskjerping fra skolestart 2010-2011: Kunnskapsdepartementet fastsetter med virkning fra 1. august 2010 strengere krav i forskriften til opplæringsloven og privatskoleloven om elevers fravær fra skolen. Antallet fraværsdager som kan strykes fra vitnemålet reduseres fra 14 til 10, og det innføres tydeligere krav til dokumentasjon. Kunnskapsdepartementet fastsetter med virkning fra 1. august 2010 strengere krav i forskriften til opplæringsloven og privatskoleloven om elevers fravær fra skolen. Antallet fraværsdager som kan strykes fra vitnemålet reduseres fra 14 til 10, og det innføres tydeligere krav til dokumentasjon. Årsak: Årsak: Mange tilbakemeldinger fra lærere og rektorer viser at det er behov for strengere krav til fravær og dokumentasjon. Mye tyder også på at det er en sammenheng mellom fravær og frafall i skolen. Mange tilbakemeldinger fra lærere og rektorer viser at det er behov for strengere krav til fravær og dokumentasjon. Mye tyder også på at det er en sammenheng mellom fravær og frafall i skolen.

3 Gjeldende regler Forskrift til Opplæringslova, § 3-41. Føring av fravær i grunnskolen. Fra og med 8. trinn skal alt fravær føres på vitnemålet. Fravær skal føres i dager og enkelttimer. Enkelttimer kan ikke konverteres til dager. Fra og med 8. trinn skal alt fravær føres på vitnemålet. Fravær skal føres i dager og enkelttimer. Enkelttimer kan ikke konverteres til dager. Eleven eller foreldra kan kreve at årsaken til fraværet blir ført på et vedlegg til vitnemålet. Dette gjelder bare når eleven har lagt fram dokumentasjon på årsaken til fraværet. Eleven eller foreldra kan kreve at årsaken til fraværet blir ført på et vedlegg til vitnemålet. Dette gjelder bare når eleven har lagt fram dokumentasjon på årsaken til fraværet. Dersom det er mulig, skal eleven legge fram dokumentasjon av fraværet fra opplæringa på forhånd. Dersom det er mulig, skal eleven legge fram dokumentasjon av fraværet fra opplæringa på forhånd. For inntil 10* skoledager i et opplæringsår, kan eleven kreve at følgende fravær ikke blir ført på vitnemålet: For inntil 10* skoledager i et opplæringsår, kan eleven kreve at følgende fravær ikke blir ført på vitnemålet: * Skoleåret 2009-2010 var det 14 dager.

4 To årsaker til å fjerne fravær a) Dokumentert fravær som skyldes helsegrunner helsegrunner b) Innvilga permisjon etter opplæringslova § 2-11. 2-11.

5 To typer sykefravær For at fravær som skyldes helsegrunner etter bokstav a ikke skal føres på vitnemålet, må eleven legge fram ei legeerklæring som dokumenterer dette. For at fravær som skyldes helsegrunner etter bokstav a ikke skal føres på vitnemålet, må eleven legge fram ei legeerklæring som dokumenterer dette. Det skilles mellom to typer sykefravær: Det skilles mellom to typer sykefravær: 1) ”Normalt sykefravær”: Fravær som skyldes helsegrunner må vare mer enn tre dager, og det er bare fravær fra og med fjerde dagen som kan strykes. 2) Ved fravær på grunn av funksjonshemming eller kronisk sjukdom, kan fravær strykes fra og med første fraværsdag.

6 Permisjoner Det kan bes om at fravær pga alle typer permisjoner strykes. Det kan bes om at fravær pga alle typer permisjoner strykes. For at fravær pga permisjoner skal kunne strykes, må permisjonen være av minst en dags varighet. For at fravær pga permisjoner skal kunne strykes, må permisjonen være av minst en dags varighet. Enkelttimer kan IKKE strykes. Enkelttimer kan IKKE strykes.

7 TOTALOVERSIKT OVER MULIG STRYKING AV FRAVÆR: Avgang 2011: 0+14+10 = 24 timer Avgang 2011: 0+14+10 = 24 timer Avgang 2012: 14+10+10 = 34 timer Avgang 2012: 14+10+10 = 34 timer Avgang 2013: 10+10+10 = 30 timer Avgang 2013: 10+10+10 = 30 timer Årets 8. trinn (skoleåret 2010-2011) er det første kullet hvor reglene for fravær på vitnemålet blir etter gjeldende forskrift. 9. og 10. trinn har en overgangsordning.

8 Tillegg: Det kan kreves at årsaken til øvrig fravær føres på et vedlegg til vitnemålet.

9 Ansvar og dokumentasjon Skolen har informasjonsansvar Skolen har informasjonsansvar Foresatte har dokumentasjonsansvar (Foresatte og elev har ansvar for å framskaffe dokumentasjon) Foresatte har dokumentasjonsansvar (Foresatte og elev har ansvar for å framskaffe dokumentasjon) Permisjonssøknader er som dokumentasjon å regne Permisjonssøknader er som dokumentasjon å regne

10 PRAKSIS FOR SKOLEN: Melding om elevfravær gjøres skriftlig fra foresatte til kontaktlærer. Når slik melding foreligger, skal det samtidig meldes fra om at fravær ønskes strøket. Dokumentasjon på fraværet skal foreligge senest 14 dager etter innlevert melding. Melding om elevfravær gjøres skriftlig fra foresatte til kontaktlærer. Når slik melding foreligger, skal det samtidig meldes fra om at fravær ønskes strøket. Dokumentasjon på fraværet skal foreligge senest 14 dager etter innlevert melding. Kontaktlærer har totalansvaret for en klasses fraværsføring, herunder stryking av fravær. Kontaktlærer har totalansvaret for en klasses fraværsføring, herunder stryking av fravær. Kontaktlærer sluttfører fraværsføringa for en klasse etter hvert skoleår. Kontaktlærer sluttfører fraværsføringa for en klasse etter hvert skoleår.


Laste ned ppt "Føring av fravær på vitnemålet. Innskjerping fra skolestart 2010-2011: Kunnskapsdepartementet fastsetter med virkning fra 1. august 2010 strengere krav."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google