Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Flatåsen skole Foreldremøte 19.september 2011. Stryringsdokumenter  Opplæringsloven  Kunnskapsløftet  Virksomhetsplan  Årsplaner  Periodeplaner 

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Flatåsen skole Foreldremøte 19.september 2011. Stryringsdokumenter  Opplæringsloven  Kunnskapsløftet  Virksomhetsplan  Årsplaner  Periodeplaner "— Utskrift av presentasjonen:

1 Flatåsen skole Foreldremøte 19.september 2011

2 Stryringsdokumenter  Opplæringsloven  Kunnskapsløftet  Virksomhetsplan  Årsplaner  Periodeplaner  Rutiner

3 Virksomhetsplan  Visjon: Flatåsen skole- en skole med rom for alle og blikk for den enkelte

4 Plattform  Alle skal oppleve å være verdifulle  Alle skal føle at deres evner og anlegg har betydning for fellesskapet og mangfoldet  Alle skal, ut fra egne forutsetninger, gies muligheter til å få en faglig og sosial ballast for å møte utfordringer i livet  Alle skal få delta på ulike læringsarenaer i samspill

5 Rutiner  Ordensreglementet for Trondheim kommune  Rutiner for ungdomstrinn  Trivsel/ ordensregler for trinnet  Respektregler

6 Satsingsområder  Respekt  Vurdering  IKT  Kultur

7 Vurdering  Underveisvurdering Kriteriebasert Egenvurdering  Sluttvurdering

8 Vurdering i kroppsøving  Elevens forutsetninger er med i vurderingen

9 Varsling  §3-7 - Eleven og foreldra skal varslast skriftleg dersom det er tvil om eleven kan få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i eitt eller fleire fag fordi det ikkje er grunnlag for fastsetjing av karakter.  Eleven og foreldra skal også varslast skriftleg dersom det er fare for at eleven i halvårsvurdering eller stsandpunkt får karakteren NG eller LG i orden eller åtferd

10 Fritak fra vurdering  Kan gis dersom - Eleven har individuell opplæringsplan og enkeltvedtaket omfatter denne retten - Minoritetsspråklige elever som har særskilt språkopplæring kan fritas fra vurdering med karakter i norsk sidemål

11 Eksamen  Elevene trekkes ut til sentralt gitt eksamen i ett av fagene norsk, engelsk og matematikk  15.mai kl 9.00Kunngjøring av fag  21.maiEksamen i matematikk  21.maiTilgang til norsk forberedelse  22.maiForberedelse til norsk  23.maiEksamen i norsk hovedmål  24.maiEksamen i norsk sidemål  29.maiTilgang til engelsk forberedelse  30.maiForberedelse i engelsk  31.maiEksamen i engelsk

12 Lokalt gitt eksamen  Dato ikke avklart  Antar uke 23,24 eller 25  Mulige fag: Matematikk, norsk, engelsk, samfunnsfag, naturfag, RLE Språkfag ( tysk, spansk, engelsk fordypning,fransk)

13 Fravær * Alt fravær fra og med 8.trinn føres på vitnemålet * I henhold til § 3-41 kan det for skoleåret 2009/2010 kreves fjernet 12 dager For skoleåret 2010/2011 og 2011/2012 kan inntil 10 dager med dokumentert fravær fjernes. Som fravær regnes permisjoner og fravær med legeattest, regnet fra 4.dags fravær. Enkelttimer kan ikke konverteres til dager Dette skjer bare dersom foresatte setter fram krav om det.

14 NyGiv  Tilbud til elever på 10.trinn  Lesing og skriving  Regning  Oppstart etter jul

15 Foreldreundersøkelsen  Klar fra 1.oktober


Laste ned ppt "Flatåsen skole Foreldremøte 19.september 2011. Stryringsdokumenter  Opplæringsloven  Kunnskapsløftet  Virksomhetsplan  Årsplaner  Periodeplaner "

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google