Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utviklingsplan for HiT, Kjølnes Innspill fra fysisk læringsmiljø gruppa til midtveisseminaret

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utviklingsplan for HiT, Kjølnes Innspill fra fysisk læringsmiljø gruppa til midtveisseminaret"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utviklingsplan for HiT, Kjølnes Innspill fra intern gruppa til midtveisseminaret

2 Utviklingsplan for HiT, Kjølnes Innspill fra fysisk læringsmiljø gruppa til midtveisseminaret

3 Gruppens medlemmer: Studentene: Henrik Stemsland og Kristoffer Lorentsen Porsgrunn kommune: Øyvind Solbakken og Torstein Haugland Statsbygg: Stein Inge Kval-Engstad SiTel: Nils Harald Henriksen HiT: Nina Martinsen, Erik Nordby, Leif Rasmussen, Kari Bjaadal, Thorstein Fåne og Morten Østby Gruppen har hatt 3 møter etter oppstartsmøtet og er godt i gang med arbeidet.

4 Hovedoppgaver Identifisere hvilke endringer som vil gjøre studiestedet mer attraktivt for studentene. Foreslå arealendringer for å møte utviklingen i antall studenter og for å gjøre studiestedet mer attraktivt. Utvikle planene for nytt studenthus med hovedvekt på mulighet for realisering. Identifisere og etablere felles møteplasser mellom Porsgrunn kommune, HiT og HiTs studenter.

5 4. Identifisere og etablere felles møteplasser mellom Porsgrunn kommune, HiT og HiTs studenter.
Porsgrunn vil som en følge av studentmeldingen, skape en virtuell møteplass for bl.a studenter, kommunen og næringslivet. Gruppen forventer at ledelsen i kommunen og HiT i fremtiden vil møtes med jevne mellomrom for å diskutere felles problemstillinger. Det er og vil være mange møteplasser mellom HiT, studenter og kommune, næringsliv etc. innen konkrete områder der det er felles interesser. Eksempler er innen faglig samarbeid, oppfølging av praksis, kulturområdet og arealplanlegging. Erfaring tilsier at møteplasser ivaretas bedre ved å etablere nettverk enn ved formell organisering.

6 1. Identifisere hvilke endringer som vil gjøre studiestedet mer attraktivt for studentene.
Utvikling i antall studenter Hvis det ikke etableres nye studier, vil ikke studentallet øke mer enn 4 % fra 2011 til 2020 i følge innspill fra fakultetene. Bedre negative forhold: Flere grupperom Bedre ventilasjon i grupperom Skape entusiasme for studiestedet: Innovasjonssenter/studentbedriftsområde, kanskje i studenthuset Gjøre atriet ennå mer attraktivt ved for eksempel en glasskuppel du kan gå under når det regner Gjøre glassgata mer attraktiv ved å vise fram fakultetenes og studentenes arbeid Flere uformelle møteplasser Nytt og bedre klinisk ferdighetssenter for HS-studentene

7 Utvikling i antall studenter ved studiested Porsgrunn og prognose fram mot 2020
0,7 % vekst 3,4 % vekst 7 % vekst

8 Prognose for utvikling i antall studenter ved studiested Porsgrunn per april 2012
2010 2011 2012 progn 2013 progn 2014 progn 2015 progn 2017 progn 2020 progn HS 949 1 001 1 030 1 038 1 036 1 046 TF 786 834 800 803 806 841 867 879 EFL 446 388 400 AF 82 104 SUM 2 263 2 327 2 334 2 345 2 346 2 391 2 417 2 429 Vekst fra året før i prosent 1 % 3 % 0 % 2 %

9 1. Identifisere hvilke endringer som vil gjøre studiestedet blir mer attraktivt for studentene.
Utvikling i antall studenter Hvis det ikke etableres nye studier, vil ikke studentallet øke mer enn 4 % fra 2011 til 2020i følge innspill fra fakultetene. Bedre negative forhold: Flere grupperom Bedre ventilasjon i grupperom Skape entusiasme for studiestedet: Et innovasjonssenter, kanskje i studenthuset Gjøre atriet ennå mer attraktivt ved for eksempel en glasskuppel du kan gå under når det regner Gjøre glassgata mer attraktiv ved å vise fram fakultetenes og studentenes arbeid Flere uformelle møteplasser

10 1-Svært uening 2-Noe uening 3-Litt uening 4-Litt enig 5-Noe enig 6-Svært enig Spørsmål til studentene: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander?

11 1. Identifisere hvilke endringer som vil gjøre studiestedet blir mer attraktivt for studentene.
Utvikling i antall studenter Hvis det ikke etableres nye studier, vil ikke studentallet øke mer enn 4 % fra 2011 til 2020i følge innspill fra fakultetene. Bedre negative forhold: Flere grupperom Bedre ventilasjon i grupperom Skape entusiasme for studiestedet: Et innovasjonssenter, kanskje i studenthuset Gjøre atriet ennå mer attraktivt ved for eksempel en glasskuppel du kan gå under når det regner Gjøre glassgata mer attraktiv ved å vise fram fakultetene og studentenes arbeid Flere uformelle møteplasser

12 2. Foreslå arealendringer for å møte utviklingen i antall studenter og for å gjøre studiestedet mer attraktivt. Innspillene fra Fakultetene viser at det ikke er nødvendig med flere undervisningsrom etter at det nye auditoriet er bygd. Studentene sier klart fra at det trengs flere grupperom. Gruppen vil arbeide videre med å kvantifisere behovet. Større og bedre klinisk ferdighetssenter for HS-studentene vil kunne bli en forutsetning for å øke antall studenter innen Helse og sosialfag.

13 3. Utvikle planene for nytt studenthus med hovedvekt på mulighet for realisering.
Gjenomgå idéstudien og vurdere denne med hovedvekt på romprogrammet. Konkretisere så langt det er mulig, de økonomiske mulighetene for realisering. Vurdere alternative plasseringer av studenthuset og komme med en anbefaling. Oppsummere

14 Hvorfor er et nytt studenthus viktig for studentene, HiT og Grenland?

15 Studentperspektivet Elverhøy mangler funksjoner Elverhøy er for lite
Elverhøy er veldig slitt Mer liv ”Jeg liker meg godt her i Grenland. Du burde søke!”

16 Høgskoleperspektivet
Andre studiesteder har gode studenthus, hvorfor ikke her? Vi er offensive i forhold til fremtiden Flytte funksjoner fra eksisterende bygningsmasse Økt attraktivitet ”Grenland er vel så bra som andre plasser. Jeg burde søke!”

17 Samfunnsperspektivet
Det som er bra for HiT er bra for Grenland! Lage møteplasser Student - Bedrifter/Lokalmiljø Beholde de ferdig utdannede her i Grenland ”Nå har jeg fått jobbtilbud også. Jeg blir nok boende her i Grenland!

18 Dette vil bli et stort løft for HiT og studieattraktiviteten i Grenland!
Er dere med?

19 3. Utvikle planene for nytt studenthus med hovedvekt på mulighet for realisering.
Idéskissen gjennomgått. Enighet om at den gir et godt grunnlag for videre arbeid. Diskusjon med kulturetaten om at studenthuset bør differensieres fra øvrige kulturhus. Konsensus om som maksimalt antall personer i konsertsalen. Dette er mindre enn i idéskissen og ligger midt mellom salene i Ælvespeilet. Alternative plasseringer av huset er diskutert. Enighet om at studentene bør være aktive overfor alle kommunene i Grenland. Skal nytt studenthus bli en realitet, er det en nødvendig at høgskolen går ut å signaliserer en vilje til å bruke penger og at andre aktører, med Porsgrunn kommune i spissen, bidrar.

20 Forslag til mulig plassering av studenthus
Fotavtrykk 20 x 30 meter Kriterier for valg: Kort veg til forelesningssaler, bibliotek og øvrige kjernefunksjoner på campus Kort veg til idrettsanlegg, rekreasjonsområder Kontakt med Lilleelva/ sammenhengende grøntområde Kortest mulig vei til sentrum gitt kriteriene ovenfor Solrikt/ godt lokalklima. God kollektivtilgjengelighet.

21 Videre arbeid med studenthus
Det er behov for å revidere romprogrammet og lage en skisse til utforming av studenthuset. Det etableres en undergruppe som gjør dette i samarbeid med et arkitektfirma. Vi ønsker å trekke inn andre med erfaring fra slike hus, f.eks sjef for Ælvespeilet og daglig leder av Kroa i Bø. Det er behov for midler til å leie inn arkitekt. Gruppen ser det slik at andre må ta ansvaret i det videre arbeid med finansiering.

22 Fellesinteresse med de andre gruppene
Nytt studenthus og spesielt plassering av studenthuset i.f.t nytt utviklingssenter. Parkeringspolicy for Kjølnes. Innovasjonssenter/studentbedriftsområde, i studenthuset eller? Utviklingsplan for campus Kjølnes.

23 Utvikling i antall studenter og prognose videre laget i 2009

24 Studentevaluering Gjennomføres hver vår med bl.a følgende spørsmål:
I hvor stor grad er du fornøyd med undervisningslokalene, inkludert grupperom, lesesaler med videre på en skala fra 1-6. Resultatet er: Videre blir studentene bedt om å komme med kommentarer. Våren 2011 var det 139 studenter i Porsgrunn som kommenterte. 68 % av kommentarene dreide seg om mangler ved grupperom, 28 % gikk på dårlig ventilasjon.

25 FASER I ARBEIDET Justeringer ? Forankring - Styringsgruppe HIT
2012 2012 2012 OPPSTARTSMØTE Plenum Analysere og beskrive framtidsvisjoner og mål Kunnskapsgrunnlag utviklingsplan MIDTVEIS MØTE Plenum Oppsummeringer Diskusjoner Handlingsplan, Virkemidler, suksesskriterier Skisse utviklingsplan MØTE Plenum Presentasjon planforslag Justeringer? Beslutninger? Justeringer ? Arbeidsmøter i lokale grupper UTVIKLINGS-PLAN Forankring - Styringsgruppe HIT

26 MANDAT FOR GRUPPEN


Laste ned ppt "Utviklingsplan for HiT, Kjølnes Innspill fra fysisk læringsmiljø gruppa til midtveisseminaret"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google