Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Arbeidssted, bruk av fasiliteter og - mengde 5.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Arbeidssted, bruk av fasiliteter og - mengde 5."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Arbeidssted, bruk av fasiliteter og - mengde 5

2 2 Tilstedeværelse på campus •De aller fleste studentene i utvalget er på campus flere ganger i uka. På Haraldsplass og NTNU sier en meget høy andel at de er der tilnærmet daglig. •HiNesna er svært avvikende, med en høy andel som i liten grad er på campus.

3 3 Bruk av fasiliteter

4 4 Tilfredshet med fasilitetene på studiet •Basen for tilfredshetsspørsmålene er de som bruker fasilitetene i løpet av semesteret. ½ av studentene som har bruk lesesalsplass/studentarbeidsplass i løpet av semesteret er misfornøyde. 17% av brukerne er misfornøyde med PC-rom, mens 14% er misfornøyde med kantinetilbudet. Ellers er det lite direkte misnøye med fasilitetene.

5 5 De neste sidene viser tilfredsheten med ulike fasiliteter på læresteder, blant de som bruker dem i løpet av semesteret, i form av skalagjennomsnitt 0 – 100. Baser med under 20 svar er ikke vist. Referansetall fra HiNesna er et unntak fra dette. Siden populasjonen er på 69 studenter, og med 21 intervju, så er grensen her satt ved 10 svar.

6 6 Auditorier/forelesningssaler/undervisningsrom

7 7 Lesesalsplass/studentarbeidsplass

8 8 PC-rom/Datasal

9 9 Trådløstnett

10 10 Grupperom

11 11 Bibliotek

12 12 Laboratorium

13 13 Kantine/kafe

14 14 Sosiale soner (sittegrupper, pausekroker, uformelle samlingssteder)

15 15 Bønnerom/ rom for tro og tanke (eller stillerom)

16 16 Lesesalsplass/studentarbeidsplass

17 17 Læringsutbytte 7

18 18 Læringsutbytte •Praksis er den aktiviteten flest sier at de lærer mye av. •1/3 av studentene på Haraldsplass mener at de lærer lite av gruppearbeid i regi av studiestedet, og 1 av 5 tilsvarende ift. gruppearbeid organisert av studentene selv.

19 19 De neste sidene opplevd læringsutbytte i form av skalagjennomsnitt 0 – 100. Resultatene for andre læresteder er først vist som referanse. Deretter vises resultater for undergrupper på Haraldsplass. Baser med under 20 svar er ikke vist. Referansetall fra HiNesna er et unntak fra dette. Siden populasjonen er på 69 studenter, og med 21 intervju, så er grensen her satt ved 10 svar.

20 20 Læringsutbytte Universitetene UiO NTNU UiS UMB

21 21 Læringsutbytte Høgskolene HiH HiNesna Haraldspl.

22 22 Forelesninger

23 23 Samtaler/diskusjoner med faglærere

24 24 Gruppearbeid i regi av studiestedet

25 25 Innlevering/øvinger

26 26 Gruppearbeid organisert av studentene selv

27 27 Feltarbeid/ekskursjoner

28 28 Laboratoriearbeid eller annen praktisk øving

29 29 Praksis

30 30 Egenstudier

31 31 Uformelle samtaler med andre studenter

32 32 Oppfatning av vurderingsform •12% av studentene på Haraldsplass synes at deres kompetanse i liten grad måles på en god og hensiktsmessig måte. •Denne andelen er høyest på HiNesna, og relativt høy på HiH og UiO.


Laste ned ppt "1 Arbeidssted, bruk av fasiliteter og - mengde 5."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google