Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.innherred-samkommune.no Samkommunestyret 23.10.07 – Grete Ludvigsen 1 Orientering til samkommunestyret 23.10.07 Samkommuneplan.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.innherred-samkommune.no Samkommunestyret 23.10.07 – Grete Ludvigsen 1 Orientering til samkommunestyret 23.10.07 Samkommuneplan."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.innherred-samkommune.no Samkommunestyret 23.10.07 – Grete Ludvigsen 1 Orientering til samkommunestyret 23.10.07 Samkommuneplan

2 Orientering til samkommunestyret

3 www.innherred-samkommune.no Samkommunestyret 23.10.07 – Grete Ludvigsen 3

4 www.innherred-samkommune.no Samkommunestyret 23.10.07 – Grete Ludvigsen 4 Orientering til samkommunestyret Samkommuneplan *Bakgrunn for samkommuneplan Eksisterende planverk Forankring av samkommuneplanarbeid Planprosessen

5 www.innherred-samkommune.no Samkommunestyret 23.10.07 – Grete Ludvigsen 5 Bakgrunn Vedtatt av samkommunestyret 14.6.07 ”Felles kommuneplan – mandat og organisering”

6 www.innherred-samkommune.no Samkommunestyret 23.10.07 – Grete Ludvigsen 6 Bakgrunn Levanger og Verdal har likheter OG ulikheter. Verdal – industri og bygg Levanger – sykehus, utdanning, elektro Med næringssamarbeid står vi sterkere i en stadig tøffere konkurranse med andre regioner, nasjonalt og internasjonalt.

7 www.innherred-samkommune.no Samkommunestyret 23.10.07 – Grete Ludvigsen 7 Deles inn i 7 delplaner Delplan for NÆRING, LANDBRUK og NATURFORVALTNING Leder: Grete Ludvigsen Innherred Vekst AS:Knut Baglo Isk-landbruk: Petter Bjartnes Verdal Næringsforum: Thorleif Kvello Markedsplassen AS:Lars Edvard Hoff

8 www.innherred-samkommune.no Samkommunestyret 23.10.07 – Grete Ludvigsen 8 Eksisterende planverk Levanger: *Strategisk næringsplan – horisont 2010 *Levanger 2020 Verdal: *Strategisk næringsplan for Verdal 2000-2010 *Nyskaping- og utviklingsplan for Verdal 2002-2007 *Strategisk landbruksplan Verdal kommune 2003-2007 *Miljøprogram for landbruket i Verdal

9 www.innherred-samkommune.no Samkommunestyret 23.10.07 – Grete Ludvigsen 9 Eksisterende planverk Levanger: Levanger kommunestyre vedtok i september at strategisk næringsplan skal rulleres. Verdal: 2 planer utgår i 2007 Medfører behov for utarbeidelse av nye planer. Dette, sammen med en felles kommuneplanprosess, er en anledning til å samordne planverket.

10 www.innherred-samkommune.no Samkommunestyret 23.10.07 – Grete Ludvigsen 10 I en strategisk næringsplan bør man Ta utgangspunkt i den enkelte kommunes sterke sider Definere felles mål Beskrive felles utvikling hvor det er felles utviklingsmuligheter ”Gå for hverandre” når det er ulike utviklingsmuligheter.

11 www.innherred-samkommune.no Samkommunestyret 23.10.07 – Grete Ludvigsen 11 Trusler En OECD-rapport mener at mangelen på reelle kriser i og trusler mot Trøndelag kan være en av de største utfordringene for utviklingen av regionen. For å få fart på regional utvikling av hele Trøndelag, må de regionale politiske ambisjonene bli allemannseie. Eksempler på mulige trusler (hentet fra Trøndelag 2020): Elkraft Arbeidskraft

12 www.innherred-samkommune.no Samkommunestyret 23.10.07 – Grete Ludvigsen 12 Hvorfor skal vi bruke ressurser på nye planer? I en plan defineres felles mål, veivalg og handlinger. Planen er et verktøy for å kunne trekke i samme retning mot felles mål. Planen gir oss dermed mye større mulighet til å nå målet.

13 www.innherred-samkommune.no Samkommunestyret 23.10.07 – Grete Ludvigsen 13 Utvikle mulige handlinger og strategier Målbilder kan gi inspirasjon til å tenke nytt om hva vi kan gjøre, hva vi må gjøre og hva vi bør gjøre. Vi kan forhåndsteste våre ideer og utvikle nye strategiske tiltak.

14 www.innherred-samkommune.no Samkommunestyret 23.10.07 – Grete Ludvigsen 14 Økt endringstakt i verden Avstanden ”mellom fortid og fremtid” blir stadig kortere – krever kjappere reaksjon Store endringer i markeder og næringsliv – krever helhetlig og langsiktig tenking Målbilder handler om å studere og diskutere fremtiden på en helhetlig måte, og slik være forberedt når kjappe og store endringer kommer.

15 www.innherred-samkommune.no Samkommunestyret 23.10.07 – Grete Ludvigsen 15 Fremtidsberedskap  Målbilder kan bidra til en felles forståelse av virkeligheten og usikkerheten i omgivelsene  Gode målbilder gir oss ny kunnskap, utviklet i fellesskap.  En vellykket prosess gjør det mulig å diskutere tvil, usikkerhet og uenighet som vanligvis melder seg når fremtiden diskuteres.

16 www.innherred-samkommune.no Samkommunestyret 23.10.07 – Grete Ludvigsen 16 Usikkerhet x Usikkerhet y Målbilder Usikkerhetsramme

17 www.innherred-samkommune.no Samkommunestyret 23.10.07 – Grete Ludvigsen 17 Det handler om å se n å tiden gjennom fremtiden Målbilder er ikke vision, spådom, Målbilder er ikke vision, spådom, strategi eller fremskriving, strategi eller fremskriving, men men en metode for å forstå omgivelsene og danne felles forståelse av hva som er riktige og viktige beslutninger i dag. en metode for å forstå omgivelsene og danne felles forståelse av hva som er riktige og viktige beslutninger i dag.

18 www.innherred-samkommune.no Samkommunestyret 23.10.07 – Grete Ludvigsen 18 Planprosessen Samkommunestyret og næringslivet skal utarbeide forprosjekt til strategisk næringsplan. Hva vil vi legge vekt på ved beslutning av planer? Komme fram til en ”bestilling” fra næringslivet og politikere.

19 www.innherred-samkommune.no Samkommunestyret 23.10.07 – Grete Ludvigsen 19 Planprosessen Forprosjektet skal signalisere retning og ambisjonsnivå for en felles strategisk næringsplan Framtidig organisering av næringsarbeidet i kommunene Konklusjonene i forprosjektet skal bearbeides videre til å bli en strategisk næringsplan

20 www.innherred-samkommune.no Samkommunestyret 23.10.07 – Grete Ludvigsen 20 Planprosessen

21 www.innherred-samkommune.no Samkommunestyret 23.10.07 – Grete Ludvigsen 21 Falstad 29.11.07 Felles samling for samkommunestyret og næringslivet Gruppearbeid og plenumsarbeid


Laste ned ppt "Www.innherred-samkommune.no Samkommunestyret 23.10.07 – Grete Ludvigsen 1 Orientering til samkommunestyret 23.10.07 Samkommuneplan."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google