Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Reiseliv – Først mot fremtiden Fjellturismekonferansen 2012 BENTE BJERKNES.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Reiseliv – Først mot fremtiden Fjellturismekonferansen 2012 BENTE BJERKNES."— Utskrift av presentasjonen:

1 Reiseliv – Først mot fremtiden Fjellturismekonferansen 2012 BENTE BJERKNES

2 Reiseliv – et satsingsområde i Buskerud •Stor reiselivsnæring i hele fylket •Bærebjelken for verdiskaping i øvre del av Buskerud, Hallingdal er Norges største reiselivsregion. Hjørnesteinsnæring! •Viktig distriktsnæring for å sikre bosetting og arbeid •Natur og kulturgitte forutsetninger for å skape gode opplevelser

3 Reiseliv er prioritert satsingsområde for fylket og fylkeskommunen! Samordnet satsing er nødvendig for å bruke ressursene mest effektiv, og sikre god rolledeling og verdiskaping.

4 •Fylkeskommunen rolle er tilretteleggende. Vi har fokus på fellestiltak, organisasjonsleddet, infrastruktur, marked mm og Innovasjon Norge enkelt bedrift og bedrifter i nettverk i reiselivssatsingen. •For å få ting til å svinge må vi jobbe i partnerskap •Likeverdig forhold •Nedenfra og opp for å sikre forankring •Reiselivsplan – styringsgruppe med næringen i flertall, politikerne med og sterk faglig kunnskap inn i gruppen.

5 Styrket reiselivssatsing •Fra 2003…gradvis opptrapping •Arbeid gjennom prosesser nedenfra og opp og sterkt fokus på samordning •Planprosesser helt avgjørende for prioritet for fagfeltet. •Rolledeling avgjørende for å lykkes, alle må vite hva de skal gjøre, hvordan og med hvilke kvalitet. •Det offentlige eier jo ikke produktene, hvem jobber vi for? •TILRETTELEGGE FOR VERDISKAPING I NÆRINGEN, GJENNOM PLANER, VIRKEMIDLER OG EGNE TILTAK

6 Regional delplan • Første i Norge, vedtatt 29.april 2010 • Formell plan etter plan og bygningsloven. Sterke krav til prosess og forankring • Planen er førende for all felles utvikling, prosjekter og virkemiddelbruk. • Ansvar for oppfølging ligger på mange aktører. • Konkretiseres gjennom årlig handlingsplaner

7 Handlingsplan •Tiltak for perioden •3 tiltakstyper/nivå •Programtiltak •Definerte prosjekter •Søkbare midler

8 Team Reiseliv •Formell partnerskapsarena •Bfk er leder av partnerskapet, men partene er likeverdige. •Ansvar for oppfølging av reiselivsplanen og årlige handlingsplaner •Virkemiddelaktørene Fm, IN, Bfk, næringsrepresentanter for reiselivet i de fem regionene i fylket, organisasjoner som Hanen, NHO, LO/Fellesforbudet, Bondelaget, kommune/region representant, FoU aktør HIBU. •SAMORDNE, Generere fellesprosjekter, forankre tiltak, mobilisere til prioritering av reiseliv og tiltak osv.

9 Hovedmål •Reiselivet i Buskerud skal være best i landet på kvalitet, verdiskaping og internasjonal konkurransekraft. •Utviklingen skal være Bærekraftig.

10 Satsingsområdene 1.Bærekraft - program 2.Område- og reisemålsutvikling 3.Strategiske allianser 4.Markedsføring og markedsutvikling - program 5.Produkt- og konseptutvikling 6.Samferdsel 7.Kompetanse - program 8.Rolledeling

11 For å oppnå dette kreves det systematisk arbeid med utfordringene: • holdinger • implementering av bærekraft • fokus på kundebehov • markedsbearbeiding • attraktivitet for investor og arbeidskraft

12 Først mot fremtiden •FREMOVERLENT •SE MULIGHETER •TA NASJONAL POSISJON •ANSVARLIG •SKAPE RESULTATER! •SAMMEN!

13 Vi må jobbe kunnskapsbasert •Ringvirkninger av reiseliv i Buskerud •Struktur- og markedsutfordringene, Menon rapport juni 2012 •Forskning og kunnskapsbasert arbeid, for eksempel Reiselivsmonitor og VRI-prosjekt: som Jan, Håvard og Bjørn Ove skal si mer om i morgen Være tidsaktuelle •Innsatsstyrke som har spesielt fokus på distriktsreiselivets utfordringer og generer tiltak •Organisering – bistand til prosesser nedenfra.

14 1. Bærekraft -mål •Buskerud skal ligge i forkant når det gjelder kunnskap om og verktøy for bærekraft i forhold til natur, kultur og økonomi. Hensynet til natur, samfunn og økonomi skal gjenspeiles i alle satsinger. •90 % av tilbyderne av kommersielle reiselivsprodukter skal være sertifisert innen 2016. Målet gjelder både bedrifter og destinasjoner. •Offentlige aktører skal ha høy kompetanse på bærekraft slik at de kan fremstå som gode premissleverandører. •Tiltak: Bærekraftprogrammet

15 Følg oss på nett: •www.bfk.no/reiselivwww.bfk.no/reiseliv Sosiale medier: •Facebook: side: ”Først mot fremtiden” http://www.facebook.com/#!/forstmotfremtiden http://www.facebook.com/#!/forstmotfremtiden •Twitter: http://twitter.com/bentebjerkneshttp://twitter.com/bentebjerknes •Blogg: http://reiselivbuskerud.blogspot.comhttp://reiselivbuskerud.blogspot.com •Bente Bjerknes, bente.bjerknes@bfk.no Tlf 32808759bente.bjerknes@bfk.no


Laste ned ppt "Reiseliv – Først mot fremtiden Fjellturismekonferansen 2012 BENTE BJERKNES."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google