Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veksthuset Molde. Veksthuset Molde Veksthuset Molde.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veksthuset Molde. Veksthuset Molde Veksthuset Molde."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Veksthuset Molde

3 Veksthuset Molde

4 Veksthuset Molde 39 stillinger Tverrfaglig sammensatt;
Sykepleiere, sosionomer, pedagoger, vernepleiere, psykologer, barnevernspedagoger, lege Videreutdanning (de fleste); - Gruppeterapi, familieterapi, rus/avhengighet, gestaltterapi, kunst/uttrykksterapi, psykisk helse, helsesøster, barn/familie og ledelse

5 Veksthuset Molde Målgruppe: Rusavhengige 18 - 40 år
Narkotika og blandingsmisbruk Kvinner/menn Modell: Fellesskapet som metode Familie- og nettverksorientert fokus Helhetlig tilnærming med ulike terapeutiske metoder Utstrakt samhandling med lokalsamfunnet

6 Veksthuset Molde Grunnpilarene i behandlingen vår: Respekt
Ansvarlighet Mestring Relasjon

7 Veksthuset Molde Vi tror at: endring er mulig
hver enkelt har ressurser til å nå sine mål og ressurser til å hjelpe andre det ikke finnes vanskelige mennesker, bare vanskelige situasjoner hver enkelt har mulighet til å gjøre valg, selv om situasjonen er vanskelig valg, handlinger og konsekvenser henger sammen

8 Veksthuset Molde DØGNBEHANDLING = FASE 1 (6-12 mnd)
Delt inn i 3 faser: Kartlegging Fordypning Integrering Fasene viser utviklingen gjennom døgnbehandlingen Lengde varierer med behov Strukturerer innholdet; slipper å forholde seg til ”alt” samtidig

9 Veksthuset Molde Kartleggingsfasen;
sitt eget opplegg på dagtid i egne lokaler trygghet, tid og ro fysisk aktivitet for å dempe uro tett oppfølging av ansatte grundig kartlegging/utredning. Bestemme lengde på døgnbehandling utarbeide behandlingsplan

10 Veksthuset Molde Fordypningsfasen;
gå inn i temaer man trenger å jobbe med identitet her og nå; hvem er jeg i relasjon til andre fortid; hva har vært med på å forme meg så langt bearbeide eventuelle traumer

11 Veksthuset Molde Integreringsfasen;
hvordan bruke det jeg har lært om meg selv orientere meg ut; fritid trene på ferdigheter bidra med mine ressurser til andre i fellesskapet

12 Veksthuset Molde Respekt, ansvarlighet, mestring, relasjon
Hvordan jobber vi med dette? Fellesskapet som metode Individualterapi Økonomi Bolig Arbeid/utdanning Familie og nettverk Foreldreveiledning Kvinnefokus Ruskartlegging

13 Veksthuset Molde Fellesskapet som metode Strukturert miljøterapi
Gruppeterapi Fasene

14 Veksthuset Molde INNTAKSPROSESSEN Poliklinikken
Henvendelse (formell/uformell) Henvisning + Vurdering (fra vurderingsinstans) Vurderes av inntaksteam ved VHM Tildeling av inntaksdato (gjøres innen 30 virkedager innen behandlingsfristen) Tildeling av kontaktperson ved Poliklinikken (følger gjennom hele behandlingen) Individuell oppfølging (møter og telefon) Avrusning i godkjent avrusningsinstitusjon/alternativt levere rene urinprøver Ingen lineær prosess, nødvendigvis. Fleksibilitet nødvendig, og mye motivasjonsarbeid!

15 Veksthuset Molde ETTERVERN = FASE 2 og 3 (+/- 15 mnd)
Lengde i de ulike fasene varierer etter behov Mye uformell kontakt, i tillegg til faste avtaler/grupper

16 Veksthuset Molde Fase 2 - videreføring: Veksthusets ettervernsbolig
Arbeid/skole 4 dager i uken Fast fritidsaktivitet Gruppe, og individuell oppfølging, 1 dag pr uke Ansatt til stede i boligen 1 kveld/dag pr uke Forventninger om noe innsats/deltakelse i døgnbehandlingen på kveld

17 Veksthuset Molde Fase 3 – etablering: Flytte ut i egen bolig
Full jobb/skole Fortsette med fritidsaktivitet Deltakelse i gruppe på Veksthuset 1 gang pr mnd Besøk av kontaktperson fra Veksthuset 1 gang/mnd

18 Veksthuset Molde ANSVARSGRUPPE Opprettes ved inntak
Har minimum 4 møter i løpet av behandlingen Består av alle sentrale samarbeidspartnere rundt brukeren Ledes av Veksthuset frem til fase 3; da overtar hjemkommunen denne rollen

19 Samhandling Samhandlingskoordinator, 3 stillinger Samhandlingsnettverk
KoRus samarbeid ”Dugnad” Integreringstiltak RIM/Brygga Relasjonsbygging ”veien blir til mens man går”


Laste ned ppt "Veksthuset Molde. Veksthuset Molde Veksthuset Molde."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google