Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

AD/HD konferansen mai 2006 Anne Marie Willesen sosionom

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "AD/HD konferansen mai 2006 Anne Marie Willesen sosionom"— Utskrift av presentasjonen:

1 AD/HD konferansen 29-30 mai 2006 Anne Marie Willesen sosionom
BESSI Behandlingskjede m sløyfeinnleggelser PROSJEKTERFARINGER fra metodeutprøvning AD/HD konferansen mai 2006 Anne Marie Willesen sosionom

2 Flaskehalser i Mangelfull kartlegging av funksjonssvikt,
Fragmentariske og vilkårlige hjelpetiltak, Mangelfulle avklaringer mellom 1 og 2 linjetjenesten, Brutte behandlinger, brutte tiltak Lite eller ingen samhandling mellom fagfolk og forvaltningsnivåer Liten kompetanse på AD/HD på alle nivå.

3 Jeg føler meg nedfor, urolig Jeg tenner Så fort jeg får aldri hjelp Jeg ønsker å dø Jeg får ikke gjort det jeg gjerne vil Jeg føler meg usikker med andre Jeg kom- mer aldri i gang Jeg sliter meg ut Jeg må ha noe å roe meg på Jeg gjør så lett dumme ting Jeg føler meg urolig og rastløs jeg sover dårligt Jeg var en djevelunge Min økonomi er et rot Jeg blir let hektet på spill Jeg mister hurtig interessen

4 Ramme for BESSI Varighet 1 år 10 pasienter m rus + 1 uten
Kr.sand sosialtjeneste (8) og Ungetat (3) Samarbeidsmodell Kommunal forankring – Individuell Plan Prosjekt Undervisning/veiledning av fagfolk Funksjonskartlegging Psykoedukasjon

5 AD/HD i praksis Alle instanser:
Ikke start opp utredning for AD/HD uten at det er gjort en vurdering om behov for igangsetting av en individuell plan. Den helsemessige og sosiale historien tidsaspektet IP må forankres kommunalt så tidlig som mulig.

6 Kommunal forankring Koordinator Kompetanse på tverrfaglig samarbeide
Kompetanse på ledelse Kompetanse på konsekvenser av AD/HD/rus/psykiatri Nødvendig ressurser - tid Spesialisttjenestekompetanse ”når de trenger det” Spesialisttjenesten må bidra med Oppdatert viten om den enkelte lidelse Hvilke psykososial tilrettelegging som kan kompensere for svikt lidelsen gir Kunne gi veiledning – gå ut å gjøre sammen med (Habiliteringstjenesten for voksne) Legge forholdene til rette med utredninger, innleggelser i den utstrekning samarbeidet har

7 Kommun….. Samarbeidsavtaler Faste avtaler m Skriftliggjøring
Mellom koordinator, pas og samarbeidspartnere. Faste avtaler m Klient (min tid) Ansvarsgruppe/overordnet ansvargruppe Arbeidsgruppe Skriftliggjøring

8 Spesialisttjenestene’s ansvarsområde
AD/HD-utredning omfatter: DIAGNOSTISERING KARTLEGGING henvisning diagnose Behandling PSYKOSOSSIAL MEDIKAMNETELL psykoedukasjon

9 Å sy sammen de enkelte tjenester Ikke et lappeteppe, men en vev
Prioritering av tiltak og behandling: Hva trenger vi å vite mer om? Hva må legges til rette for å lykkes? Hva begynner vi med? Hvem kan hjelpe os videre? Vurdering av psykososial tilrettelegging: i det enkelte tiltak, i den enkelte behandlingstiltak Proaktive planer/rutiner

10 TILRETTELEGGING/ STRUKTUR
Rus Faste urinprøver Innleggelse kort/lang, sløyfe (skjerming/behandling) Medisiner Administrering hjemmesykepleien Økonomi Nettbank, sosialtjenesten Frivillig hjelpeverge Tvungen forvaltning

11 Tilrettelegging fortsatt….
Avtaler Mobil, huskelapp PDA Ringetjeneste/miljøterapeut Ernæring Trening Fast aktivitet Fast følge Jobb eller meningsfull beskæftigelse Og så videre

12 Hva trenger vi mer? Tålmodighet/ryddighet
Faglig pålitelighet/samarbeidsevne Loyalitet i ansvarsgruppen Smidighet og ikke-byrokrati En utpreget sans for tverrfaglig og tverretatlig samarbeide Tro på det vi gjør

13 Takker for oppmerksomheten
AD/HD-teamet Ruspoliklinikken Avdeling for rus og avhengighet Bispegra 50C – 4632 Kristiansand Tlf Takker for oppmerksomheten og hilser fra teamet: Åse T. Johansen, testtekniker Anne Marie Willesen, sosionom Marta Lomeland, miljøterapeut/vernepleier Hilde T Aateigen, miljøterapeut/vernepleier Olav Espegren, overlege/sjeflege, spesialist i psykiatri Kontakt oss gjerne


Laste ned ppt "AD/HD konferansen mai 2006 Anne Marie Willesen sosionom"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google