Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjektet ”Aktiv Hverdag” i Narvik Kommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjektet ”Aktiv Hverdag” i Narvik Kommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjektet ”Aktiv Hverdag” i Narvik Kommune
Shem Feka Aktiv Hverdag Narvik

2 Bakgrunn for prosjektet
Bekymring fra Sosialsjefen at mange ungdommer slutter på skolen og går på sosialhjelp. Ønske om å endre denne trenden. En del av et nasjonalt prosjekt om arbeidsretta tiltak for unge sosialhjelpsmottakere i regi av SHDIR. FAFO skal evaluere prosjektene.

3 Hvordan drive dette prosjektet effektivt?
Prosjektskisse Forankring Styringsgruppe, prosjektgr. og referansegr. Målgruppe Målsetting Arbeidsmetode Rapportering Evaluering

4 Målgruppe og målsetting
Unge sosialhjelpsmottakere, år . Bort fra sosialkontoret og helst arbeidsretta tiltak. AKTIV HVERDAG

5 Slik gjorde vi det…. Arbeidsform Samtale/grundig kartlegging
Utarbeidelse av handlingsplaner Aktivitet og bruk av eksterne tiltak Struktur Avtaler, muntlig og skriftlig Ofte kontakt (OBS: Tidsplan) Lett tilgjengelig/inovativ 4-6 aktive deltakere AKTIV HVERDAG

6 METODE (OOT- oppgave orientert tilnærming)
OOT er en systematisk, målrettet korttidsmodell Modellen vektlegger at klient og sosialarbeider får til å samarbeide Klient er hovedoppdragsgiver og kommer med sine ønsker til sosialarbeider Sosialarbeider og klient kartlegger klientens problemer, og velger tre hovedproblem som skal arbeides med. Arbeidsoppgaver har en sentral plass i denne modellen

7 OOT Det bør utformes en skriftlig samarbeidsavtale m.h.t. arbeidsoppgavene Både klient og sosialarbeider skal planlegge og være enige i oppgavene Oppgavene skal være realistiske, dvs. at oppgavene må ikke være så vanskelige at klienten blir avhengig av hjelp. Klienten må utføre oppgaver på sin måte, slik at han lærer til å bruke sine ressurser.

8 OOT Både sosialarbeider, klient og andre samarbeidspartnere i klientens nettverk forplikter seg til å utføre avtalte oppgaver innen avtalt tid. Klienten skal få mest mulig kontroll over sin livssituasjon for å bli myndiggjort. Da OOT er en korttidsmodell anbefales samarbeidsperioden å skulle vare inntil 3mnd. Dette fordi sjansen for avhengighet øker, jo lenger samarbeidsperioden forlenges. Alt samarbeid er i utgangspunktet frivillig?

9 OOT Kort oppsummert kan man si at bruk av OOT er en problemløsende prosess som består av 3 faser: Problemkartlegging Oppgaver/Samarbeidsavtale Evaluering/avslutning Den mest sentrale verdien i OOT er likeverdighet i relasjonen mellom klient og sosialarbeider.

10 Resultater Tilbakemeldinger Brukerne i hovedsak positiv
Saksbehandlerne på sosialkontoret og Aetat i hovedsak positiv Fakta (mai 2004) 235 deltakere 140 helt ute av sosialkontoret (i Narvik) 20 kun passiv mottak av sosialhjelp Andre under behandling AKTIV HVERDAG

11 Suksesskriterier Klare mål og metode
Avgrensning av aktivitet, bl.a. ikke økonomisk saksbehandling Ansvarsavklaring mot samarbeidspartnere (ikke fortelle andre hvordan de skal gjøre sin jobb) Nettverks- og relasjonsbygging (formelt/uformelt) Bevissthet på egen identitet og rolle ”Fristilling” – enkelt å tilpasse seg omgivelsene Legitimitet Fokus på, og respekt for hovedpersonene, dvs. deltakerne AKTIV HVERDAG

12 Utfordringer Tydelig delegering av myndighet
Styringsgruppe og prosjektansvarlig må avkreves å vise interesse, - på eget initiativ Lokalisering – mer vurdering, mindre tilfeldighet AKTIV HVERDAG


Laste ned ppt "Prosjektet ”Aktiv Hverdag” i Narvik Kommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google