Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

RESSURSTJENESTEN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "RESSURSTJENESTEN."— Utskrift av presentasjonen:

1 RESSURSTJENESTEN

2 Ressurstjenesten - rustiltak
18 ansatte 8 stillinger finansiert gjennom statlige midler 170 brukere

3 Oppfølging av ruskonsulent
Sosialtjeneste-loven §§ 6-1, 6-2 og 6-2 a Koordinerer behandlings- og rehabiliterings-tiltak Støtte- og motivasjons-samtaler

4 Oppfølging av miljøterapeut
Oppfølging av personer fra 17 år Støtte og motivasjonssamtaler, praktisk bistand, boveiledning, pårørende arbeid

5 Lavterskel helsetiltak
Helsestasjon RUS Sykepleie på hjul I samarbeid med Frelsesarmeen

6 RIM Rusrehabilitering i Molde
For LAR-R pasienter og for personer som har gjennomført rusbehandling Er et værested og et oppfølgings- senter

7 LAR-S Oppfølging og utdeling av medikament mandag-fredag
Deltakelse på Frelsesarmeens Jobben

8 Primærbehandlingen Dagbehandling over 16 uker 1 års ettervern
Minnesotamodellen

9 Vekkerklokken Tilbakefalls-forebyggende kurs/behandling
3 timer, 1 gang pr uke 8-10 ukers varighet

10 Wraparound Nettverksmetodikk Målgruppen er ungdom mellom 17 og 23 år

11 PRIM Arbeidstilbud for personer som benytter RIM
Flest LAR-R pasienter som benytter tilbudet Mandag, onsdag og fredag

12 Ungdom i praksis Arbeidstiltak for ungdom mellom 17 og 23 år
NAV Molde tildeler plasser 4 dager i uken

13 Psykolog Utredning og kartlegging Samtaleterapi Behandlingsansvarlig

14 NADA Øreakupunktur Mot abstinens-plager m.m.

15 Småhus 10 småhus Forbeholdt personer som har vanskelig for å bo i ordinære utleieboliger

16 Forandringsgruppen Motivasjonsgruppe
For personer som ønsker å gjøre en endring i forhold til sin rusavhengighet Fredager

17

18 Bruk av tvang ved rusmiddelavhengighet
Lov om sosiale tjenester § 6-2 Plikt til å vurdere bekymringsmelding fra pårørende og gi tilbakemelding om at saken er utredet. Sosialtjenesteloven regulerer hvilke kriterier som skal ligge til grunn for bruk av tvang og retningslinjer for saksgang. brosjyre: Bruk av tvang ved rusmiddelavhengighet)

19 § 6-2 a Gravide rusmiddelavhengige
En lovpålagt oppgave å forhindre eller redusere skader på barnet som følge av mors rusmiddelinntak. Frivillige hjelpetiltak! Urinprøver og oppfølging. Frivillig innleggelse. Dersom tiltak etter § 6-1 ikke tilstrekkelig skal en fortløpende vurdere tiltak etter § 6 -2 a, tilbakeholdelse i institusjon uten eget samtykke.

20 Individuell plan Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til å få utarbeidet individuell plan. Frivillig Skal være en funksjonell plan, et redskap. Sampro


Laste ned ppt "RESSURSTJENESTEN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google