Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Andreas Lund HiOA, 13.09.2013 ProTed som SFU: forankring, konsolidering, ambisjoner og strategier.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Andreas Lund HiOA, 13.09.2013 ProTed som SFU: forankring, konsolidering, ambisjoner og strategier."— Utskrift av presentasjonen:

1 Andreas Lund HiOA, 13.09.2013 ProTed som SFU: forankring, konsolidering, ambisjoner og strategier

2 Bestillingen «…si noe om:» - arbeidet med å formulere og tydeliggjøre prosjektet, og få oppslutning om dette i ledelsen, fagmiljøene og blant studentene. - strategier for å bygge opp prosjektene og skalere opp fra prosjekt til bred implementering i utdanningene.

3 UiO Lærerutdanning 8-13 UiO Lærerutdanning 8-13 UiT Lærerutdanning 5-10 UiT Lærerutdanning 5-10 UiT Lærerutdanning 1- 7 UiT Lærerutdanning 1- 7 Naturfag- senteret Nordiske partnere Umeå universitet Stockholm universitet Stanford University ProTed senteret KIS SISCO TEPEC MESA LIFT SkoleutviklingLedelse UiO UiT Senter for IKT i utdanning Modellen (cluster) Forskergrupper UiO-UiT Nasjonale partnere Oxford University SAC Kunnskaps- senteret Brunel University Internasjonale partnere

4 WP5 Integrerte studiedesign WP 1 Kunnskapspraksiser i fag/emner WP 2 Universitets- /partnerskoler WP 3 Digitale lærings- omgivelser WP 4 Læringsledelse/ veiledning (Universitet) ProTeds utviklingsområder

5 Forankring I instituttledelsen (AU) Internt: Utvidete ledermøter (ProTed-ledelse + rep for områder). På-tvers-strukturer. I kollegiet: ProTed ikke en tilvekst, men uttrykk for hva vi gjør som er «fremragende». Mange involverte gjennom ca 15 tiltak og prosjekter Blant studentene: – Rep i styret og til stede ved alle arrangementer – Systematisk integrering av FoU-dimensjonen (BA- oppgave, FOU-oppgave, MA-oppgaver, involvert i mange av tiltakene, f.eks digital eksamen

6 Konsolidering Aktivitetsfellen: full fart i alle retninger! Motsigelse: intern konsolidering / spredning «regionalt, nasjonalt og internasjonalt» (NOKUT) Forankre virksomhetene i et felles teoriperspektiv: i møtet mellom Aksjonsforskning og Aktivitetsteori. Teoriseminarer. Bruk av SAC. Årlige 2-dagers seminar (40 stk): – Status, utveksling, intersubjektivitet, strategier

7 Ambisjoner Overordnet: Integrasjon (vitenskapsfag, skolefag, profesjonsfag, teori, praksis…) NOKUT: «En forskningsbasert og helhetlig lærerutdanning i samarbeid med partnerskoler» Samspill mellom profesjons- og vitenskapsfaglige elementer – Studentenes deltakelse i FoU-arbeid – Internasjonale partnere – Forskergrupper – Universitetsskoler

8 NOKUT fremhevet Et komplementært samspill – UiTs tette kontakt med avtakerfeltets utviklingsprosesser – UiOs meget omfattende forskningsmiljøer. Grunnlag for å lykkes – Samarbeidet med universitetsskoler – Engasjementet fra ledelsen i begge miljøer – Bredden i spredningstiltak, inklusive policyfeltet

9 NOKUT forts «Kompleksiteten og ambisjonene er store, og dette kan medføre noen utfordringer. Slik sett vil en realisering av visjonen være avhengig av at det settes tydelige prosessmål, og kanskje også prioriteres underveis mellom de mange nevnte innsatsområder.»

10 Strategier Overordnet: «lande» alle tiltak/prosjekter innenfor integrasjonsdesignet i løpet av 2015 Notat om FoU i LU (ferdig pr 1. okt.) Notat om indikasjoner på fremragende LU (ferdig H2013) Forskning på: – Eksamensbesvarelser – Utviklingstiltak (intervjuer) – Praksis og veiledning (universitetsskoler) En serie korte videoproduksjoner med tiltak fra alle fem områder → → Antologi V2015

11 (Prioriteringer)

12 Antologi - tidslinje Sommarøya: informasjonsutveksling -> fellesnevnere og egenart H2013: korte videoklipp (2-3 min) som presenterer tiltak/prosjekter Februar 2014: case-beskrivelser (deskriptivt) Februar – mai: utvikle analyse av case Juni 2014: analyse av case foreligger basert på ulike metodiske grep (intervju, observasjon, loggfiler…) og et visst felles begrepsapparat (aksjonsforskning/aktivitetsteori). Redaksjonskollektiv gir tilbakemeldinger og støtte. Første versjon av kapittel foreligger H2014: videreutvikling av kapitler. Endelig versjon desember 2014 V2015: Antologi publiseres Danner grunnlag for plan for fem nye år med kanskje andre siktemål

13

14 ProTed: Forskning på studiekvalitet Kvalitetssikring av administrative data (eksisterende indikatorer på gjennomstrømning, karakternivå) Utvikling av nye kvalitative indikatorer Forskning på utvalgte tiltak gjennom analyse av studentoppgaver, intervjuer. Utvikling av studiedesign Forskning på utviklingstiltak (og studieemner) for å synliggjøre gjennomgående, bærende elementer. Område 5 Område 1-4 Utviklingstiltak Praksiser. Universitetsskoler. IKT. Ledelse.

15 Suppler- ende data? ProTed: Kvalitetssikring av eksisterende indikatorer Inntakstall Eksamens- tall Frafalls-tall Student- evaluering Datakvalitet Område 5: Kritisk gjennomgang av eksisterende indikatorer Resultat- anvendelse Synergi med andre data Ubesvarte spørsmål? Analyseform

16 FoU- oppgave UiO ProTed: Utvikling av nye indikatorer Forskning på utvalgte utviklingstiltak for å identifisere kvalitative indikatorer (kvalitetstrekk, kvalitetsbeskrivelser). Område 1 Matematikk -didaktikk UiT Område 2 Bachelor- oppgave UiT Område 3 Digital case- eksamen UiO Område 5: Forskning for å identifisere kvalitet Intervju med studenter Intervju med Tiltaksledere (jfr. design) Eksamenstekster: Kunnskap (bredde, dybde) Integrasjon, analyse Innovasjon, ekspansjon

17 Studie- emner ProTed: Utvikling av studiedesign Forskning på gjennomgående trekk ved utviklingsområder fra et aktivitetsanalytisk perspektiv (Kan utvides til studieemner) Område 1 Praksiser Område 2 Univ.-skoler Område 3 IKT Område 4 Ledelse Aktiviteter Område 5: Forskningsinngang på gjennomgående trekk Objekter (fokus) Redskaper Praksisfellesskaper Arbeidsdelinger Regler Subjekter

18 SFU har bidratt til: Hurtigere utvikling og bedre utnyttelse av fagmiljøer Forskningsfokus på lærerutdanning. Teoretisk validering av virksomheten vår Gjensidig kunnskapsutvikling Noen innovasjoner (oppgavetyper, eksamen, studenter involvert i FoU…)


Laste ned ppt "Andreas Lund HiOA, 13.09.2013 ProTed som SFU: forankring, konsolidering, ambisjoner og strategier."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google