Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sett under ett Ny struktur i høyere utdanning Stjernøutvalgets innstilling Irene Dahl Andersen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sett under ett Ny struktur i høyere utdanning Stjernøutvalgets innstilling Irene Dahl Andersen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sett under ett Ny struktur i høyere utdanning Stjernøutvalgets innstilling Irene Dahl Andersen

2 EN NASJONAL STRATEGI FOR UTVIKLINGEN AV HØYERE UTDANNING I EN TID DER POLITIKKEN HAR ABDISERT

3 Noen sentrale momenter 38 institusjoner og 57 studiesteder Konkurranse Større grad av autonomi: mastergradsutviklingen Høyskoler ble gitt rett til å tildele doktorutdanning Høyskoler kan endre institusjonskategori og bli universitet ved å oppfylle bestemte krav

4 Konsekvenser Konkurransen om studenter: Tilbudskreativitet Mange, små og smale mastermiljø Universitet: flere er på vei!! Fragmenterte, smale og svake forskerutdanninger Økende konvergens mellom universitet og høyskoler

5

6 REGINAL FORDELING AV STUDIETILBUD OG KOMPETANSE: TILGJENGELIGHET I UTDANNINGSTILBUDET FAGLIG STERKE INSTITUSJONER OG STERKE FAG- OG FORSKNINGSMILJØ. GOD UTNYTTELSE AV SAMFUNNETS RESSURSER

7 Fra 38 til 8-10 Større institusjoner med ansvar for en samlet plan for arbeidsdeling, prioritering, forskerutdanning og mastergrader Mindre grad av dublisering av master- og doktorgrader Øke omstillingsevne Nasjonal innflytelse på arbeidsdeling mellom institusjonene

8 Endre kravet til akkreditering som universitet Redusere fragmentering av doktorgrad- og mastergradsmiljøer Motvirke ”stankelbenssyndromet” Redusere fare for tapping av ressurser fra grunnutdanninger på bekostning av master- og dr.gradsutdanninger Redusere fare for uheldig spredning av forskningsressurser

9 Manglende sammenheng mellom fag – fagdidaktikk- pedagogikk – praksis Behov for organisatoriske og faglige grep – større helhet og sammenheng Forskningstilknytning i utdanningen Forskning nærmere skolehverdagen Allmennlærerutdanningen:evalueringer

10 Styrke de korte profesjonsutdanningene Forholdet: utdanningsinstitusjon - praksisfelt Avvikle rammeplaner En kraftigere og mer målrettet satsning på et kompetanseløft: Særskilte midler. Forskningsprogram som stimulerer til praksisorientert forskning Mastergrader med utspring i sterke fagmiljøer

11 Senter for fremragende undervisning Sterkere oppmerksomhet rettet mot undervisning Gi grunnlag for å videreutvikle særlig gode læringsmiljø Legge til rette for spredning av god praksis

12 Styrke kvalitet i forskning All forskerutdanning skal tilknyttes forskerskoler Sikre doktorgradsstudentene tilgang på nasjonal- og internasjonal veilederkompetanse Bidra til at studenter i små miljø blir inkludert i gode forskningsmiljø Øke gjennomstrømning/redusere frafall Videreføre ordningen med sentre for fremragende forskning Målrettet styrking av nasjonalt prioriterte forskningsområder gjennom langsiktige avtaler

13 Veivalg - uansett

14 Debatt: stjernoe.no


Laste ned ppt "Sett under ett Ny struktur i høyere utdanning Stjernøutvalgets innstilling Irene Dahl Andersen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google