Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategiprosess 2011-2012 Allmøte SAM desember 2011 DJ 13.12.11.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategiprosess 2011-2012 Allmøte SAM desember 2011 DJ 13.12.11."— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategiprosess Allmøte SAM desember 2011 DJ

2 Strategiprosess «Styret ber høgskoledirektøren sette i gang en prosess for utvikling av strategisk plan for HiOA for perioden Planen skal være kortfattet, konkret og bygge på visjon og mål for fusjonen, strategi for universitetssatsing og overordnede nasjonale føringer. Strategisk plan skal dekke høgskolens samlede virksomhet. Parallelt utvikles fakultetenes og øvrige enheters strategiske planer. Strategisk plan implementeres gjennom ordinære plan- og budsjettprosesser.»

3 Strategiprosess

4 Dokument 1. fase (10. febr.) Identifikasjon av mulige satsningsområder
mulige utfordringer

5 Universitetsstrategien Visjon
Profesjonsrettet profil med sammenheng mellom FoU og utdanning på alle nivå Være nasjonalt ledende og internasjonalt anerkjent Være et attraktivt studie- og arbeidssted, som samvirker med storbyregionen DJ

6 Universitetsstrategi – 4 hovedområder
Utdanning (kvalitet bachelor, sammenhengende løp, arbeidsliv/region) FoU (FoU+utdanning, profesjon, disiplin, tverrfaglig, prosjekter, instituttsektor…) Samfunn (formidling, region, praksisnær FoU, læring i arbeidslivet) Menneskelige og økonomiske ressurser (rekruttering, kultur, adm. støtte, økonomi) DJ

7 Skjønn, kunnskap, refleksjon, evne…
Universitet med profesjonsprofil Lynkurs i profesjonsteori – «praktisk syntese» (jf. Grimen 2008) Vitenskapelige disipliner Profesjonens etablerte metoder Tverrfaglig forskning Erfaringer fra praksis Skjønn, kunnskap, refleksjon, evne… praktisk syntese Situasjon

8 Fakultet SAM Sterkt fakultet i høgskolen på utdanning og forskning
undervisningskultur og –struktur (spesielt forholdet mellom praktisk og vitenskapelig orientering); studiegjennomføring; studiepoeng; forskningsprosjekter og –grupper (eksterne midler; publikasjonsrate; formidling); to phd’er og en del mastere; høy formell kompetanse (p.t. 66% førstekomp.); rekruttering av gode pedagoger og forskere; attraktivt fagmiljø og studier; lokaler; internasjonalisering; mangfold, utvikling av studieportefølje… Bli ett fakultet ett fakultet; instituttenes form; felles kultur og møteplasser; samarbeid FoU; samarbeid utdanning; administrasjon som sammenbindende element Effektiv administrasjon og drift studieadm; hr; økonomi; samarbeid mellom adm. og fagmiljø Godt arbeidsmiljø kultur, sosiale tiltak, hms, diskusjon – åpenhet – kommunikasjon - informasjon, forankring av vedtak, økonomi, lokaler, gjøre interessante ting DJ

9 Eksempler på satsinger, utfordringer – Hva er viktigst å bruke krefter på?
Utvikling av studie-portefølje? FoU-organisering? Utvikle praksisdelen av studiet? Utvikle EVU? Kvalitet i utd.-program? Rekruttering? Tiltrekke studenter? Internasjonalt samarbeid? Mer samarbeid på tvers av studier? DJ


Laste ned ppt "Strategiprosess 2011-2012 Allmøte SAM desember 2011 DJ 13.12.11."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google