Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forskerutdanning og karriereløp Kjersti Baksaas-Aasen kjersti. baksaas

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forskerutdanning og karriereløp Kjersti Baksaas-Aasen kjersti. baksaas"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forskerutdanning og karriereløp Kjersti Baksaas-Aasen kjersti. baksaas
Forskerutdanning og karriereløp Kjersti Baksaas-Aasen 16 oktober 2008

2 Hvordan står det til? Evalueringer av biofaglig og medisinsk forskning
2000 2004 2

3 Internasjonal evaluering
for dårlig finansiering for små og spredte forskningsgrupper for lite strategisk forskningsplanlegging for lite internasjonalt samarbeid for dårlig samarbeid mellom klinisk medisin og basalvitenskap betydelige forskjeller mellom ulike institusjoner og forskningsfelt

4 Grunnutdanning blant doktorgradsstipendiater ved universitetene innenfor medisinske fag i perioden 1997–2005 4

5 Hvorfor er det et problem at det er få medisinere som tar medisinske doktorgrader?
Kunnskap er en nødvendig forutsetning for en god helsetjeneste og kunnskap utvikles blant annet gjennom forskning Forskning for å bedre folkehelsen er avhengig av klinisk kunnskap og dette innehar leger Uten leger i medisinsk forskning vil forståelsen og implementeringen av medisinsk forskning bli vanskeligere

6 Legeforeningen har gitt ut to rapporter:
Vind i seilene: 2006 Mot en ny vår: 2007

7 Legeforeningens handlingsplan for forskning ”Prosjekt forskning”

8 Forskerutdanning? Er medisin annerledes enn andre fag?
- universitet og helseforetak - universitet og kommunehelsetjenesten

9 Karriereløp Forskerlinjen Fordypningstilling Ph.D Dobbeltløp Post.doc
? Amanuensis Professor

10 Gjennomsnittsalder for med.dr.grad:
Gjennomsnittsalder for med spesialitet 37 år Over halvparten av professorene i medisin vil gå av innen 6 år Hvem skal overta?

11 Forskerlinjen Opprettet høsten 2002
Mål å rekruttere flere medisinere til forskning Cand med med forskerlinje Studentene skal gjennomføre forskning tilsvarende 50% av PhD Godkjent som 1 år i spesialistutdanningen

12 Fordypningsstillinger
4års stillinger ved helseforetakene 50% skal brukes til forskning Avlønnes som lege i spesialisering

13 Ph.D-stipendier og post.doc-stillinger
Lønnsnivået er ikke konkurransedyktig med avlønningen i konkurrerende legestillinger Få stillinger Ph.D-stipendier og post.doc-stillinger er tidsbegrensede stillinger Hva skjer etterpå?

14 Dobbeltløp Psykologi og odontologi
Fellesløp med spesialistutdanning og Ph.D Hensikt: Effektivisering av begge utdanningsløp med lavere sluttalder som resultat Økt rekruttering av leger til medisinsk forskning Økt andel spesialister med forskningskompetanse.

15 Dobbeltløp Tidsramme for 50/50 kombinasjon på 6 år med mulighet for 1-2 års forlengelse Spesialistreglene: inntil ett år av spesialiteten kan benyttes til forskning forutsatt at stillingen er betalt og at tiden som benyttes til forskning er minst 50% Krever flere stipendiatstillinger enn det er i dag

16 Fordeler ved dobbeltløp
Forutsigbar vei til både spesialitet og Ph.D Bedre avlønning enn stipendiatstillingene Beholder kliniske ferdigheter under Ph.D arbeidet Mer attraktivt for leger å ta Ph.D Økt medisinsk forskning

17 Dobbeltløp – 2 piloter planlegges
Urologisk avdeling AHUS Voksenpsykiatrisk avdeling St Olav Krever Finansiering Klar forankring i avdelingsledelsen Klare avtaler om tid til forskning og klinikk Forutsigbarhet både for avdelingen og forskeren Faste rammer, men også fleksible løsninger

18 Karrierevei etter Ph.D/ post.doc?
????????? Legeforskerstillinger – dobbeltløp for ferdige spesialister med Ph.D?

19 Professor og Amanuensis
Professor I: Lite konkurransedyktig lønn Mange ledige professorater Professor II: Liten tid til forskning, spesielt ved kliniske avdelinger Amanuensis: Få stillinger, lite konkurransedyktig lønn

20 Tiltak for flere leger i medisinsk forskning
Forskerlinjen Dobbeltløp…..penger, vilje fra involverte parter, smidighet, lovverk Bedre finansiering og arbeidsvilkår Legeforskerstillinger – fylle karrierestigen Mer nettverksbygging og vitenskapelig utstyr Forskningsveiledning

21 Samhandling for økt medisinsk forskning


Laste ned ppt "Forskerutdanning og karriereløp Kjersti Baksaas-Aasen kjersti. baksaas"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google