Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategiske partnerskap med institusjoner i sør – Erfaringer og utfordringer Marit Egner, Forskningsadministrativ avdeling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategiske partnerskap med institusjoner i sør – Erfaringer og utfordringer Marit Egner, Forskningsadministrativ avdeling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategiske partnerskap med institusjoner i sør – Erfaringer og utfordringer Marit Egner, Forskningsadministrativ avdeling

2 UiOs strategi •Prioritere samarbeid også med utvalgte institusjoner i sør. •Universitetet skal bidra til å styrke institusjoner i utviklingsland gjennom samarbeid basert på faglig kvalitet og gjensidighet. •UiO vil særlig prioritere internasjonalt samarbeid om de store globale utfordringene, - i tråd med egne faglige og tverrfaglige prioriteringer.

3 Handlingsplan for internasjonlisering •Utvalgte land der fakultetene samlet sett har bred aktivitet, sterkt potensial for økt samarbeid, samt finansieringsmuligheter •Lavinntektsland i det globale sør der samarbeidet kan bygge videre på gjensidig interesse og etablerte samarbeidsprosjekter og nettverk.

4 Prinsipper i nord-sør-samarbeidet –Solidaritet med universiteter i sør –Likeverd og gjensidighet –Dialog –Faglig kvalitet –Prioritering ut fra partnernes behov og UiOs kompetanse –Sør-Sør samarbeid –Kvinnedeltakelse

5 Prinsipper i EUA-AAU rapport Anbefalinger •Mutually beneficial partnerships •Academic mobility (both ways) •Strengthening research collaboration and PhD •Building capacity to implement change •Intra-African cooperation in higher education Access to success, 2010

6 Oppfordringer til universitetene fra EUA-AAU rapporten •Integrate development cooperation into the overall institutional internationalisation strategy •Consider innovative partnerships models as a means to strengthen both North-South and South-South collaboration. •Develop institutional strategies to mitigate the risks and impacts of academic brain drain.

7 Hvorfor strategiske partnerskap? •Oppnå mer enn vi kan få til alene –Nye perspektiver og data –Bedre forskningsresultater –Bedre utdanningsresultater –Viktig innovasjon og formidling –Større kontaktnett –Brohode i en region –Større bidrag til å løse samfunnsutfordringer –Større inflytelse for å nå frem med argumenter og resultater •UiO en strategisk partner for universiteter i sør

8 Hva slags partnerskap? Bilateralt –Institusjonelle strategiske partnerskap (en-til-en) •Ledelsen sterkt involvert •Bredt samarbeid med mange fagmiljøer •Institusjonelle tiltak i tillegg til forskning og utdanning •En sterkere partner i regionen –Eksempel: PITRO-programmet med UDSM •Jevnlige ledermøter + faglig og administrativ koordinator •Felles prosjekter innen miljø, utdanning og good governance •Samarbeid om bibliotek, kvalitetssikring etc. •Bygger på og utgangspunkt for felles eksternt finansierte prosjekter for forskning og utdanning (NUFU, NOMA, NORHED) •Treårig finansiering fra Norad

9 10 Bevilgning til UiO & co fra NUFU og NOMA programmene

10 Hva slags partnerskap? Nettverk •Nettverk av komplementære partnere •Fagmiljøer/enheter •Flere partnere som alle har spesielle verdifulle bidrag som en del av helheten •Bygge nettverk for mainstream ekstern finansiering •Sasson: nettverk er målspesifikke •Nord-sør-samarbeid: Målet er kunnskap for utvikling (målrettet forskning, utdanning, innovasjon og formidling)

11 Why MUTHI became a succesful project?? Oslo Bamako Bergen Oxford Bloemfontein Amsterdam MakerereCape Town (Kilde: Berit Smestad-Paulsen)

12 Utfordringer •Eierskap og ledelse •Kommunikasjon internt og med partner •Grad av koordineringsbehov i samarbeidet •Ulike institusjonelle kontekster –Andre oppgaver og bekymringer –Kapasitet til å investere i samarbeidet –Systemer og kultur på institusjonene •Behov for ekstern finansiering over tid 9.3.2012Marit Egner, Forskningsadministrativ avdeling13

13 Konklusjon •Kvalitet: originalt, solid og relevant •Hvis det er en målsetning å bedre kvaliteten ved «å få sett en problemstilling fra flest mulige perspektiver», er det strategisk å samarbeide med partnere i sør. •Vi håper NORHED kan muliggjøre strategisk samarbeid i sør for å løse store samfunnsutfordringer. 14


Laste ned ppt "Strategiske partnerskap med institusjoner i sør – Erfaringer og utfordringer Marit Egner, Forskningsadministrativ avdeling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google