Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utdanning & Forskning i Norge - Gullslottet som henger i luften? Betyr veivalgene for norsk utdanning & forskning egentlig så mye.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utdanning & Forskning i Norge - Gullslottet som henger i luften? Betyr veivalgene for norsk utdanning & forskning egentlig så mye."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.uhr.no uhr@uhr.no Utdanning & Forskning i Norge - Gullslottet som henger i luften? Betyr veivalgene for norsk utdanning & forskning egentlig så mye 29.03.11

2 www.uhr.no uhr@uhr.no Muligheter Solid økonomi Mer grunnbevilgning Mer grunnforskning Bolognaprosessen Skattefunn Organisering Allianser

3 www.uhr.no uhr@uhr.no Veivalg Loven av 2005 - autonomi Stjernø Handlingsrom Drift mot universitetsstatus Finansieringsmodell Internasjonal konkurranse

4 www.uhr.no uhr@uhr.no UHR prøver å påvirke ved Innspill til statsbudsjett 2010: Studieplasser Innspill til budsjett 2011: –Forskning – RBO »FRIPRO »Stipendiater/postdoc »Fondet –Utdanning –kompetansekrav i yrker

5 www.uhr.no uhr@uhr.no UHRs strategi UHRs representantskap har i vedtektene slått fast at UHRs hovedoppgaver er: å bidra til å utvikle og fremme høyere utdanning, forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid, og formidling å fremme koordinering og arbeidsdeling innenfor UH-sektoren og i forhold til andre nasjonale aktører å skape møteplasser mellom UH-sektoren i Norge og nasjonale myndigheter og nasjonale og internasjonale forsknings- og utdanningsmiljø. Innenfor rammene av disse oppgavene har UHR satt følgende mål for perioden 2011-2014: å bli en enda sterkere faglig og politisk drivkraft i utviklingen av samspillet mellom UH-institusjonene og andre samfunnsaktører å oppnå større gjennomslagskraft for verdien av kunnskap og kompetanse, og for universiteters og høyskolers interesser å gi effektive tjenester av høy kvalitet til medlemsinstitusjonene

6 www.uhr.no uhr@uhr.no ”Framsynsanalyse” Næringslivets og samfunnets behov for kompetanse Teknologisk utvikling Forskning, forskningens betydning, forskningsresultater Diversitet – struktur – profil Globale utfordringer Norges (spesielle) rolle i verden Budsjettutfordringer Rekruttering av studenter og personale

7 www.uhr.no uhr@uhr.no UHR - 2010 Norwegian Association for Higher Education Institutions Executive Board Secretariat National Conference for Fac of Art Fac of Social Sciences Fac of Natural Sciences Fac of Law Fac of Dentistry Fac of Medicine National Council for Health and Social Work Edu Techer Education Engineering Education Business-Administrative Edu Professional Council for Psychology Education Pharmacy Education Industrial Design Education Architecture Administrative Committee Research Committee Study Programme Committee Scientific pub Committee for Libraries Committee for Museums Publication Committee Gender in Research Negotiation Committee + 38 National Committees on subjects Degree harmo Committee

8 www.uhr.no uhr@uhr.no Noen kommentarer Lokaliseringsdebatt – kvalitetsdebatt Masterutdanning ved høgskolene New Public Management Handlingsrom Incentiver Midlertidige tilsettinger Internasjonale rangeringer

9 www.uhr.no uhr@uhr.no EU2020 Innovation union Youth on the move Digital agenda Et resurseffektivt Europa Sustainable growth/inclusive growth New skills on the job Arbeid for fattigdomsbekjempelse

10 www.uhr.no uhr@uhr.no

11 www.uhr.no uhr@uhr.no

12 www.uhr.no uhr@uhr.no

13 www.uhr.no uhr@uhr.no


Laste ned ppt "Utdanning & Forskning i Norge - Gullslottet som henger i luften? Betyr veivalgene for norsk utdanning & forskning egentlig så mye."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google