Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Levanger kommune enhet Kommunedelplan oppvekst Visjon: Livskvalitet og vekst Kommunedelplan, oppvekst 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Levanger kommune enhet Kommunedelplan oppvekst Visjon: Livskvalitet og vekst Kommunedelplan, oppvekst 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Levanger kommune enhet Kommunedelplan oppvekst Visjon: Livskvalitet og vekst Kommunedelplan, oppvekst 1

2 Levanger kommune enhet Kommunedelplan, oppvekst 2

3 Levanger kommune enhet Kommunedelplan oppvekst Mål: Barn og unge skal oppleve motivasjon og mestring. Fremme et godt miljø, innhold og kvalitet i barnehage og skole, inkludert bygg, uteområder og veger. Det er samsvar mellom arbeidslivets kompetansebehov, utdanningsinstitusjonenes tilbud og ungdommenes valg av utdanning. Kommunedelplan, oppvekst 3

4 Levanger kommune enhet Kommunedelplan oppvekst Gjennomgående strategier (vegvalg) som har prioritet i oppvekstplanen: Vektlegge et godt samarbeid mellom heim og skole/ barnehage og barne- og familietjenesten Videreutvikle arbeidet med tidlig og tverrfaglig innsats. Kommunedelplan, oppvekst 4

5 Levanger kommune enhet Innsatsområder Grunnleggende ferdigheter –Språk og kommunikasjon/lese, uttrykke seg muntlig og skriftlig, antall, rom og form/regne, digital kompetanse Læringsmiljø –Gruppe/klasseledelse, relasjoner, sosial kompetanse, mobbing, bruk av regler, samarbeid med heimene Barn og unges helse –Bedre familie- og relasjonsforhold, økt fysisk aktivitet, søvn, bedre kosthold, psykisk helse, unge svangerskap Det skapende mennesket –Kreativitet, praktisk-estetiske fag, entreprenørskap står i fare for å miste fokus i dagens skole som har fokus på målbare parametre. Kompetanseutvikling, ansatte i barnehage og skole Kommunedelplan, oppvekst 5

6 Levanger kommune enhet Tiltak uavhengig av innsatsområde Opprette ”Foreldreforum” for førstegangsfødende, ved oppstart i barnehage, 1., 5., og 8.klassetrinn Bedre rutiner – mer inn i Losen Informere om status for innsatsområdene ved overganger Kompetanseutvikling – ansatte (Utfordr. - bhg) Finansiere veksten i antall grupper etter 2014 Økt bemanning Kommunedelplan, oppvekst 6

7 Levanger kommune enhet Grunnleggende ferdigheter Kommunedelplan, oppvekst 7 Utvikle bredere metodekompetanse i barnehage og skole Felles gjennomgående progresjonsplaner i basisfagene barnehage og skole Systematisk kartlegging fra 4-årsalder Evaluering i barnehagene/Bedre vurderingspraksis, jf ny forskrift til opplæringsloven

8 Levanger kommune enhet Læringsmiljø Kommunedelplan, oppvekst 8 Ta i bruk evidensbasert materiell for bedring av læringsmiljø Felles progresjonsplan for sosial kompetanse, barnehage og skole Nye faggrupper inn i skolen og barnehagen Følge opp skolebruksplanen Utarbeide ”barnehagebruksplan”

9 Levanger kommune enhet Barn og unges helse Kommunedelplan, oppvekst 9 Foreldreveiledning (helsestasjon, barnevern) Styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten Økt fysisk aktivitet i barnehage og skole Skolefrokost/skolemåltid? Hva med heimen? ”Alle har en psykisk helse” Oppfølging av tiltak i ruspolitisk plan

10 Levanger kommune enhet Det skapende mennesket Økt metodekompetanse Kultur inn i heldagsskolen Mestringsprosjekt – utviding KOM-prosjektet på Frol – overføringsverdi til andre skoler – utvide satsingen Utnytte 25%-regelen på u-trinn Rekrutteringsutfordring faglærere? Kommunedelplan, oppvekst 10

11 Levanger kommune enhet Kompetanseutvikling Kommunedelplan, oppvekst 11 For ledere Endringsledelse og læringsledelse Støtte til skolelederutdanning Videreutvikle ledermøter For andre ansatte Økt kompetanse innen innsatsområdene: grunnleggende ferdigheter, læringsmiljø, barn og unges helse, det skapende mennesket Kurs og veiledning for nyansatte

12 Levanger kommune enhet Veien videre Skrivefase mars-mai Legge fram planen i juni (møte i driftskomiteen 16.juni) Offentlig høring (aug – sept) Vedtak i kommunestyret tidligst i oktober (møte 20. oktober) Trer i kraft fra 01.01.11 Kommunedelplan, oppvekst 12


Laste ned ppt "Levanger kommune enhet Kommunedelplan oppvekst Visjon: Livskvalitet og vekst Kommunedelplan, oppvekst 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google