Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SAK SFU 28/06 Referat og informasjonssaker – 13 Forskingsportalen i au.no Presentasjon på møte 24. april Alf Holmelid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SAK SFU 28/06 Referat og informasjonssaker – 13 Forskingsportalen i au.no Presentasjon på møte 24. april Alf Holmelid."— Utskrift av presentasjonen:

1 SAK SFU 28/06 Referat og informasjonssaker – 13 Forskingsportalen i au.no Presentasjon på møte 24. april Alf Holmelid

2 04.04.06Forskingsportalen ; Ansvarlig: Alf Holmelid2 Dette skal formidlast Eit godt og ballansert bilete av FoU-aktiviteten ved HiA, inklusive ein oversikt over vitskapleg produksjon (Portalen skal vere innfallsport til info frå fakulteta m.m.) Eit godt bilete av forskarutdanningane ved HiA (Portalen skal vere innfallsport til info frå fakulteta) Viktige samarbeidsrelasjonar, ikkje minst i regionen, inklusive ”Kompetansetorget” Støttefunksjonar, samt utval og råd for FoU ved HiA Interne finansieringsordningar for FoU, samt innfallsport til viktige eksterne finansieringskjelder Informasjon for kommersialisering av forskingsresultat Informasjon til støtte for internasjonalisering av forskingsaktiviteten (er under diskusjon)

3 04.04.06Forskingsportalen ; Ansvarlig: Alf Holmelid3 Forskarar ved andre institusjonar –potensielle søkjarar til stillingar –potensielle ph.d.-kandidatar –potensielle samarbeidspartnarar Eigne tilsette og ph.d.-kandidatar –nyttig støtte for FoU-aktiviteten –generell informasjon for institusjonsbygging Næringsliv og offentleg sektor Offentlege organ og finansieringskjelder Media og interesserte organisasjonar og enkeltpersonar Studentar –med tanke på forskarkarriere –generell image Mest mogeleg representativt bilete av aktiviteten Tett samarbeid med fakulteta og tverrfaglege aktivitetsområde. (Dei har ansvar for FoU og må ta ansvar for kva som skal profilerast) Utvikle felles mal for den mest sentrale informasjonen om FoU og forskarutdanning Mest mogeleg ved bruk av standardsystem og databasar (for eksempel ForskDok) for detaljinformasjon Riktig og oppdatert informasjon er viktigare ann mykje informasjon Vi treng fleksibilitet for å fange opp endringar Målgruppe Redaksjonell linje

4 04.04.06Forskingsportalen ; Ansvarlig: Alf Holmelid4 Tankar om førstesida for portalen Forskningsområder Forskerutdanning Samarbeid Kommersialisering Støttefunksjoner Forsking og utvikling Hurtigvalg: - Nyheter Kort om FoU ved HiA Vitenskaplig produksjon. -Pekere

5 04.04.06Forskingsportalen ; Ansvarlig: Alf Holmelid5 Forskningsvirksområde r Forskningsportal - humanistiske fag - realfag - økonomi og samfunnsfag - helse og idrettsfag - pedagogikk - teknologi - kunstfag - lærerutdanningene -XXX -YYYY -sentrale forskningsområder -forskningsprosjekter -publisering -xxx -sentrale forskningsområder -forskningsprosjekter -publisering -xxx -yyy -sentrale forskningsområder -forskningsprosjekter -publisering -xxx -yyy -sentrale forskningsområder -forskningsprosjekter -publisering -xxx -yyy - sentrale forskningsområder - forskergrupper - større prosjekter - publisering - formidling - XXXX - YYYY Innholdsansvarlig: forskningsdirektøren Innholdsansvarlig: dekanene

6 04.04.06Forskingsportalen ; Ansvarlig: Alf Holmelid6 Involvere den faglege leiinga ved fakulteta i presentasjonen av FoU-aktiviteten Finne god og ikkje for stivbeint mal for presentasjon av FoU- aktiviteten ved fakulteta Utvikle eit operativt samarbeidet med fakulteta og andre om FoU, forskarutdanning og kompetansetorget Arbeidsgrupper (som blir etablert i dag) Avklare grenseflater til andre portalar Ha møte med fakulteta saman med andre portalansvarlege Starte med dei underportalane som har enklast grenseflate mot andre Etablere ei fast referansegruppe nedsett av det sentrale forskingsutvalet Spesielle utfordringar Tiltak

7 04.04.06Forskingsportalen ; Ansvarlig: Alf Holmelid7 Milepelar JuniFørste versjon av førstesida for portalen SeptemberFørste versjon av Støttefunksjonar Avklart struktur for: - Forskingsaktiviteten, inklusive mal for forskingsområda - Internasjonalisering OktoberFørste versjon av - Forskarutdanning - Samarbeid - Kommersialisering DesemberEin del av Forskingsaktiviteten


Laste ned ppt "SAK SFU 28/06 Referat og informasjonssaker – 13 Forskingsportalen i au.no Presentasjon på møte 24. april Alf Holmelid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google