Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kunnskapsløftet og fysisk aktivitet: Kompetanseutvikling i skolen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kunnskapsløftet og fysisk aktivitet: Kompetanseutvikling i skolen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kunnskapsløftet og fysisk aktivitet: Kompetanseutvikling i skolen

2 ”Kompetanse for utvikling
”Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringa 2005 – 2008 Fysisk aktivitet er ein føresetnad for god læring og er eit generelt helsefremjande tiltak. I organiseringa av skoledagen bør skolen leggje til rette for at elevane på alle trinn i grunnopplæringa skal ha fysisk aktivitet dei dagane dei ikkje har kroppsøving. Fysisk aktivitet er eit prioritert område også når det gjeld kompetanseutvikling.

3 Tilbud til skolene Modul for kompetanseutvikling for fysisk aktivitet i skolehverdagen Modulen er tilpasset skolenes behov for veiledning i innføring av kunnskapsløftet Fysisk aktivitet som virkemiddel til en bedre skolehverdag Fysisk aktivitet som fremmer læringsmiljøet ved skolen Tilrettelegging av fysisk aktivitet ute og inne som imøtekommer kravet om 60 min. daglig tilpassa fysisk aktivitet for alle

4 Innhold Teoretisk begrunnelse for betydningen av daglig fysisk aktivitet og skolens ansvar Organiseringsmodell som passer for den enkelte skolen Eksempelskoler Tilrettelegging og bruk av skolens utemiljø Veileder og ideer Tilbud om aktivitetskurs Tilbud om veiledning

5 Bidrag frå høgskular og universitet – vil sikre kvalitet og fokus på utvida tid til fysisk aktivitet i skulen Forsking Det oppstår mengder av viktige problemstillingar rundt organisering av utvida FA t.d. kvalitet, elevane si deltaking i aktivitetar, involvering, leiing, læringsmiljø, trivsel osv. Forsking på effektar på fysiologiske parameter og helse Utviklingsprosjekt Bidra i å utvikle materiale, idesamlingar, databasar og liknande Rettleie og støtte fyrtårnskular og ressurspersonar i regionen osv. Leie og bidra i lokale nettverk Formidling Utvikle kurs, inspirasjonskurs, kollegabaserte kick- offseminar, osv. Bidrag i presse og den skulepolitiske debatten. Bidra på skuleleiarsamingar. Integrere i utdanninga Skape plass i studieplanar, utvikle valemne/eigne studiepoeng Utvikle gode studentoppgåver og studentprosjekt Rasmus Stokke, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

6 Modeller for Nettverkets kompetanseutvikling i skolen

7 Hvor kan skolene henvende seg?
Nettadresser: Nettverk for fysisk aktivitet v/HiT Nettverk for fysisk aktivitet v/NIH Høgskoler og universitet i egen region som er medlemmer i nettverket Informasjon i skolenettet


Laste ned ppt "Kunnskapsløftet og fysisk aktivitet: Kompetanseutvikling i skolen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google