Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Organisering Molde Janitsjar STYRET MU MUSIKKUTVAL ArrU ARRANGEMENTS- UTVAL PROSJEKTGRUPPER.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Organisering Molde Janitsjar STYRET MU MUSIKKUTVAL ArrU ARRANGEMENTS- UTVAL PROSJEKTGRUPPER."— Utskrift av presentasjonen:

1 Organisering Molde Janitsjar STYRET MU MUSIKKUTVAL ArrU ARRANGEMENTS- UTVAL PROSJEKTGRUPPER

2 Organisering Molde Janitsjar Styret: Har det overordna ansvaret jamf. vedtektene, og ansvar for den daglege drift. Styret gjev oppdrag til MU, ArrU og prosjektgrupper. Styreleiar og leiarane i MU og ArrU s ø rger for gjensidig informasjon/kommunikasjonsflyt. • booke kulturhuset ( å rsplan) • booke fellesutstyr (pauker) • booke anna utstyr for dei ulike prosjekta

3 Organisering Molde Janitsjar MU - MUSIKKUTVAL: (Dirigenten er med i MU, og har overordna myndighet p å det musikalske, musikalsk leiar) Planlegging musikalsk aktivitet: • ø vingsplan ( å rsplan og gruppe ø vingar) • foresl å : • konsertar, konsertstader/lokale, gjestedirigent, repertoir, artistar/gjestar, kva trengs av utstyr •velge instrukt ø rar til gruppe ø vingar og seminar

4 Organisering Molde Janitsjar ArrU – ARRANGEMENTSUTVAL: (ca 3 pers.) •Behov for tett samarbeid med MU, unngå dobbelt-arbeid. •Kan opprette prosjekt-grupper. •Vere mentorer, ressurs-senter for prosjektgruppene og styret i praktisk gjennomføring av arrangement. •Utarbeide rutinebeskrivelsar for dei ulike arrangementa, legge oppskrift/info om gjennomføring på MJ si heimeside. •Lage forslag til prosjektbudsjett.

5 Organisering Molde Janitsjar PROSJEKTGRUPPER: Får oppdrag frå styret eller ArrU. Kvar prosjektgruppe har med nokon frå styret. Kvar prosjektgruppe har ein kontaktperson frå ArrU. Kontaktpersonen er ikkje med i prosjektgruppa, men skal kome med råd, hjelp og støtte ved behov. Ansvar for å planlegge og organisere dei ikkje-musikalske oppgåvene som må gjerast.: Salg (husk bill til sposorar), Marknadsføring(annonser, plakatar, media), Evt. booke lokale, utstyr, lyd, lys, instrument MBB, Rigg og drift: flytting/transport av utstyr, teknisk, kafe, vaktordning, etc. Prosjektgruppa informerer styret, MU og ArrU undervegs i prosessen.


Laste ned ppt "Organisering Molde Janitsjar STYRET MU MUSIKKUTVAL ArrU ARRANGEMENTS- UTVAL PROSJEKTGRUPPER."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google