Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Karrieresenteret ved Universitetet i Agder

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Karrieresenteret ved Universitetet i Agder"— Utskrift av presentasjonen:

1 Karrieresenteret ved Universitetet i Agder
14. november 2011

2 Karrieresenteret Mål om å lette overgangen mellom studier og arbeidsliv Etablert veiledningstjenester for studenter i forhold til karriereplanlegging og jobbsøking Bevisstgjøre studenter og fagmiljø om den kompetansen arbeidsmarkedet trenger og studentene tilbyr Formidle gjensidig informasjon mellom arbeidsmarked og studenter, legge forholdene til rette for jevnlig kontakt mellom disse

3 Hva tilbyr vi – og hva driver vi med?
Veiledning: Kurs i jobbsøking, søknad/CV- skriving og intervjutrening Workshops i klasser ” Bevissthet om egen kompetanse” Individuelle karriereveiledninger Drop-in Karrieredager i samarbeid med studenter Bedriftsbesøk Formidling av prosjektoppgaver fra næringsliv og studenter Prosjekter Samarbeidspartnere Studieveiledere ved universitetet Faglige ansatte ved universitetet NAV Studentorganisasjon og linjeforeninger Arbeidsplasser i Agderfylkene Andre universiteter og høgskoler (FKH)

4 Vanlige spørsmål og tema
Hvordan skrive søknad og CV Trening i intervjusituasjonen Hvilke muligheter har jeg med min utdannelse på jobbmarkedet? Hvor kan jeg finne jobbene? Hvordan kan jeg beskrive min kompetanse? Karriereskifte – «jeg har valgt feil / jeg vet ikke hva jeg vil gjøre videre…»

5 KANDIDATUNDERSØKELSEN 2010
Spørreskjema til kandidater som avla en grad i 2007, 2008 og 2009 Sentrale spørsmålsstillinger: Har de fått relevante jobber? Trives de i jobben? Jobber de på Sørlandet? I hvilken bransje? Var utdanningen relevant i forhold til jobben? 5

6 Hovedfunn i undersøkelsen - arbeidslivstilknytning
Arbeidslivstilknytningen har stor betydning for tilfredshet. Er utdanningen relevant, anvendelig og etterspurt? Kandidatene får i stor grad jobb, opplever arbeidet som relevant og flertallet arbeider heltid. 60% i offentlig sektor: barn og unge, pleie og omsorg, undervisning 39 % i privat sektor: Rådgivning, økonomiarbeid og kontor/ administr. 83% er tilfreds med nåværende stilling og opplever utdanningen som relevant. Hvor arbeider kandidatene? 64% på Sørlandet 22% på Østlandet 11% i Vest-Norge Resterende Midt-Norge, Nord-Norge og utlandet.

7 Yrkesrettet eller disiplinstudie?
Kandidatundersøkelsen viser variasjoner i arbeidslivstilknytningen mellom fakultetene og studieprogrammene. Avdeling for lærerutdanning og helse- idrettsvitenskap har kandidater som raskt kommer i relevant arbeid (og mange i regionen her) Ved teknologi og realfag får flere fast jobb. Flere med master får fast stilling – men det kan ta noe lengre tid å få den første jobben. Ved kunstfag er flere selvstendig næringsdrivende (ca 20%). Ved humaniora/ pedagogikk, teknologi/ realfag og kunstfag studerer flere videre andre steder. Et skille mellom yrkesrettede og disiplinstudier i arbeidslivstilknytningen.

8 Muligheter i Agder - regionen
NAV- statistikk viser at hittil i år har det vært over ledige stillinger i Agder- fylkene. Uttrykt behov innen helse, pleie og omsorg, ingeniør og ikt-fag, meglere og konsulenter. Sørlandet har landets høyeste vekst i kompetanseintensive arbeidsplasser. «Industrien på Sørlandet er et lokomotiv for å utvikle norsk næringsliv.» (Jens Stoltenberg) Internasjonalt arbeidsmarked innen industri og offshore – den regionen som eksporterer mest ut av landet (bortsett fra olje og gass). Mange finner jobb i offentlig sektor. Regionale forskjeller knyttet til jobbmuligheter… Er en knyttet til en bestemt plass?

9 Kontaktpunkter Nett: www.uia.no/karrieresenteret
E-post: Blogg: Facebook:


Laste ned ppt "Karrieresenteret ved Universitetet i Agder"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google