Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Senter for IKT i utdanningen Sylvi Barman-Jenssen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Senter for IKT i utdanningen Sylvi Barman-Jenssen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Senter for IKT i utdanningen Sylvi Barman-Jenssen

2  Hvem er vi?  Hva gjør vi?  Noen funn fra forskning

3 Hvem er vi?  Senter for IKT i utdanningen ble opprettet 1. januar 2010  Sammenslåing av tre enheter: ITU, UNINETT ABC og utdanning.no  Kontorer i Tromsø og Oslo  Ca 55 ansatte 3

4 Vår oppgave  Senter for IKT i utdanningen skal arbeide for bedre bruk av IKT for økt kvalitet, styrket læringsutbytte og bedre læringsstrategier i utdanningen.  Senteret skal vurdere ny teknologi og digitale medier og analysere deres pedagogiske potensial.  Senteret har ansvar for å formidle kunnskap av høy kvalitet om IKT og læring.  Senterets virkeområde er i hovedsak grunnopplæringen, barnehageområdet og lærer- og førskolelærerutdanningen.

5 Våre hovedmålgrupper  Barn i barnehagen  Elever i grunnskolen og videregående opplæring  Studenter i førskolelærer- og lærerutdanningen

6 Hva gjør vi? Noen eksempler:  Digitale praksisnettverk og Rom for læring  iTEC  FEIDE 6

7 Gripe tak i den gode praksisen

8 Rom for læring 8 http://vimeo.com/17192711

9 Prosjektet iTEC  Innovative Technologies for an Engaging Classroom  Hovedmål: å utvikle engasjerende scenarier for læring i fremtidens klasserom, som kan valideres i stor-skala pilotforsøk og senere tas i bruk på bred basis.  iTEC skal utvikle en modell som beskriver hvordan bruk av teknologi som støtter innovative lærings- og undervisningsprosesser kan tas fra små-skala pilotering til å bli en del av praksis i svært mange europeiske klasserom. http://itec.eun.org

10 Organisering  Varighet 4 år  Oppstart september 2010  Pilotforsøk i mer enn 1000 klasserom, fordelt på 12 land  27 partnere, inkludert utdanningsmyndigheter, forskere, teknologileverandører, innovative lærere og andre eksperter på teknologi-støttet læring  Støttet av EU-kommisjonen med 9,45 milloner Euro  Koordinert av European Schoolnet

11 Gjennomføring  Prosjektet er rettet mot fagene matematikk og naturfag i ungdomsskolen  Vi skal rekruttere 50 -100 klasserom til pilotforsøkene  Prosjektet vil ikke utstyre skoler med teknologi, man vil benytte den utrustningen som allerede finnes i skolene.

12  En viktig mekanisme for å skape et velfungerende marked for digitale læremiddel FEIDE - Felles elektronisk identitet 12 http://www.feide.no

13 Noen funn fra forskning 13

14 Elevmotivasjon og digital kompetanse  Monitor 2009 viser sammenheng mellom digital kompetanse og skolemotivasjon  Dette betyr at elever som ønsker selvutvikling og mestring er mer digitalt kompetente enn andre  Undersøkelsen tester ikke sammenheng mellom motiviasjon og spesifikke digitale verktøy 14

15 Differensiering  IKT gjør det mulig å differenserie mellom elever når det gjelder: •forventning •målsetting •innhold •oppgavetyper •innlæringstempo •ulike mediesjangre 15

16 Læringstrykk  IKT gir mulighet for kontinuerlige innleveringer og tilbakemeldinger  Leksearbeidet blir mer synlig, elevenes faglige arbeid og innsats blir sett og følgelig blir elevene mer motiverte  Gode lærere bruker teknologi til å gå i dialog med elevene om hvordan de skal nå læringsmålene sine. 16

17 Evaluering  Monitor 2009 viser en sammenheng mellom skolens bruk av IKT, lærernes digitale kompetanse og skolens satsning på formativ vurdering.  IKT gjør det mulig å både gjennomføre formativ og summativ evaluering  Summativ evaluering kan automatiseres, f.eks. ved quiz.  Quizer kan også brukes formativt for å trene mot en prøve eller en eksamen. Internasjonal forskning viser at dette bidrar til bedre elevprestasjoner. 17

18 Elever om hvordan digitale læremidler kan motivere, fra Monitor 2010.  “…Det er mye fetere å konstruere et øye enn å skrive om hvordan det ser ut, naturfag for eksempel”.  “…på nettet til læreboka er det videoklipp, og så er det noen som leser, og så får du oppgaver til det du nettopp har sett. Det synes jeg er veldig bra”.  Elever, 9. trinn 18

19 Kontaktpersoner  Rom for læring: Øystein Nilsen, oystein.nilsen@iktsenteret.no  iTEC: Ola Berge, ola.berge@iktsenteret.no  FEIDE: May Britt Stamsø, may.britt.stamso@iktsenteret.nomay.britt.stamso@iktsenteret.no  Informasjon og kommunikasjon for senteret, Vibeke kløvstad, vibeke.klovstad@iktsenteret.no 19


Laste ned ppt "Senter for IKT i utdanningen Sylvi Barman-Jenssen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google