Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utbytte av læringsmål Innlegg på workshop med fagansvarlige basiskurs Handelshøyskolen BI Oslo 15.12.08 ved Anders Tveit Innlegget finnes i sin helhet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utbytte av læringsmål Innlegg på workshop med fagansvarlige basiskurs Handelshøyskolen BI Oslo 15.12.08 ved Anders Tveit Innlegget finnes i sin helhet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utbytte av læringsmål Innlegg på workshop med fagansvarlige basiskurs Handelshøyskolen BI Oslo ved Anders Tveit Innlegget finnes i sin helhet på:

2 Innhold Spilleregler Læringsmål: Kunnskaper, ferdigheter og holdninger
Anbefale tidsplaner Mål og testing av måloppnåelse opp mot kriterier Sluttvurdering

3 Spilleregler Student: Foreleser/kursansvarlig:
Ansvarlig for å lære seg pensum Trene, ikke bli trent Grunnpilaren i reformen Foreleser/kursansvarlig: Hjelpe studenten til å trene riktig Utforme et treningsprogram Differensieringsutfordringen: lav terskel - aldri utlært

4 Hvordan utforme mål for læringsutbytte i kursbeskrivelser:
Du skal skrive til studenter som ikke kan faget. Godt resultat forutsetter eieforhold foreleser og student En guide, ikke en tvangstrøye

5 Hvilke kunnskaper, ferdigheter og holdninger skal studentene ha når de er ferdig i ditt kurs?
Begrep, Sammenhenger Teori/modeller Ferdigheter Finne frem til Kommunisere Videreutvikle Holdninger Perspektiv Synsvinkler

6 Under gjennomføring i kursbeskrivelsen: Anbefale tidsplaner
For studenter: 7.5 stp kurs = sum 200 timer. Eks planlegging kursopplegg (alt kan gjøres før kursstart) Trinn 1: Forelesning/Case (presentere problemstilling) Trinn 2: Oppgave (Hentes av student på Blackboard) Trinn 3: Tilbakemelding (Via Blackboard fra faglig til student som svar på innlevering) Trinn 4: Medstudentrespons (Studentene gir den neste på listen respons på oppgaven i henhold til kriterier lagt ut av faglig) Trinn 5: Oppsummeringsforelesning med egenvurdering Trinn 6: Nytt tema = ny runde (kan inneholde en multiple choice oppgave på Blackboard)

7 Anbefale tidsplaner for faglig
7.5 stp = sum 45 timers undervisning Kan fylles med: Forelesninger antall timer _____ Forberedelse til forelesning /lese litteratur antall timer _____ Oppgaveløsing antall timer _____ Selvstudium/kollokvier antall timer _____ Eksamen antall timer ___ __ Sum timer Hjelpemidler: Studieveiledere, studentveiledere, Blacboard, Biblioteket Hvor mye skal være elektronisk? Behov for Nasjonal kursside?

8 Mål og testing av måloppnåelse opp mot kriterier
Forsøk på forenklet utgave Blooms taksonomi (vite, forstå, anvende, analysere, syntetisere, analysere): vite, forstå = kan begrep (karakter E) anvende, analysere = forstår sammenhenger (karakter C) Syntetisere, vurdere = forstår å anvende teorier/modeller (karakter A) Har vi faglige en felles vurderingskultur?

9 Sluttvurdering Slutt på tid for prøving og feiling
Hvordan vurdere om læringsmålene er nådd? Samme oppgaver om igjen nå uten hjelpemidler. ”Spørsmålene på avsluttende prøve var ingen overraskelse for de som hadde jobbet underveis”.

10 Læringsmål: ”A never ending story”


Laste ned ppt "Utbytte av læringsmål Innlegg på workshop med fagansvarlige basiskurs Handelshøyskolen BI Oslo 15.12.08 ved Anders Tveit Innlegget finnes i sin helhet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google