Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HVA ER GOD UNDERVISNING –PÅ HØGSKOLENIVÅ?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HVA ER GOD UNDERVISNING –PÅ HØGSKOLENIVÅ?"— Utskrift av presentasjonen:

1 HVA ER GOD UNDERVISNING –PÅ HØGSKOLENIVÅ?
Kvalitetskonferansen 28.april 2009

2 UNDERVISNING: Å tilrettelegge for læring
BEGREPSAVKLARING UNDERVISNING: Å tilrettelegge for læring Målrettet, systematisk planlegging og gjennomføring av en læringsprosess LÆRING: Prosess som omfatter alle forandringer i menneskets personlighetsliv som ikke direkte eller indirekte kan føres tilbake til visse arvelig bestemte faktorer for eksempel modning Power Teaching Kvalitetskonferansen 09 - Anna L. Ottosen

3 Gåtene om hvordan mennesket lærer og hvordan de utvikler intellektuelle og manuelle ferdigheter, vil aldri bli løst i den forstand at vi får endelig svar. Heller ikke vil det noensinne bli skapt en teknisk løsning i form av undervisningsmetoder eller teknologier som på en mirakuløs måte automatiserer disse prosessene. Hvordan mennesker lærer kan aldri reduseres til et spørsmål om bare teknikk eller metode – slik en i blant ser en tendens til innenfor skole og utdanning (Säljö 2001:12) Kvalitetskonferansen 09 - Anna L. Ottosen

4 Den didaktiske trekant
Innhold Lærer Dannelse Student Kvalitetskonferansen 09 - Anna L. Ottosen

5 EVALUERING AV KVALITETSREFORMEN
Endringer og pedagogiske konsekvenser: Undervisnings- og læringsformer Vurderingsordninger IKT løsninger Tilbakemelding Kvalitetskonferansen 09 - Anna L. Ottosen

6 Varierte lærings- og arbeidsformer
Gruppebasert undervisning Forutsetter opplæring i gruppeprosesser og systematisk gruppearbeid - Kvalitetskonferansen 09 - Anna L. Ottosen

7 Forelesning Å orientere om et fagfelt og skape oversikt
Å gjennomgå tekster og gi lesehjelp Å problematisere og engasjere Kvalitetskonferansen 09 - Anna L. Ottosen

8 Skriving ”Vår konklusjon er at krav om mer regelmessig skriving er overveiende positivt, både fordi det fremmer læring, og fordi skriving er en grunnleggende ferdighet i høyere utdanning. Men en forutsetning er en fornuftig dimensjonering av arbeidet:” (Dysthe, Raaheim, Lima & Bygstad 2006:47) Kvalitetskonferansen 09 - Anna L. Ottosen

9 Vurderingsordninger Hovedtendenser: Formativ vurdering
Summativ vurdering Hovedtendenser: Vurdering for sertifisering Vurdering for læring Egenvurdering Kvalitetskonferansen 09 - Anna L. Ottosen

10 IKT Bruk av fagspesifikk programvare Bruk av læringsplattform
Bruk av IKT i undervisningen Bruk av fagspesifikk programvare Bruk av læringsplattform IKT som undervisningstema i fagene Kvalitetskonferansen 09 - Anna L. Ottosen

11 Tilbakemelding Presis Konkret Positivt fokus Rask
Kvalitetskonferansen 09 - Anna L. Ottosen

12 KJENNETEGN PÅ GOD UNDERVISNING PÅ HØGSKOLENIVÅ
Faglig ansatte med høy kompetanse på fag og formidling Forskningsbasert undervisning Variasjon og god kvalitet på lærings-og arbeidsformene Varierte vurderingsformer som henger sammen med lærings-og arbeidsformene Gode IKT-løsninger Raske, konkrete, presise tilbakemeldinger med positivt fokus Kvalitetskonferansen 09 - Anna L. Ottosen


Laste ned ppt "HVA ER GOD UNDERVISNING –PÅ HØGSKOLENIVÅ?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google