Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EU-prosjekt ”Stepping Stones into the Digital World” Internasjonalisering i Oppland 10.03.09.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EU-prosjekt ”Stepping Stones into the Digital World” Internasjonalisering i Oppland 10.03.09."— Utskrift av presentasjonen:

1 EU-prosjekt ”Stepping Stones into the Digital World” Internasjonalisering i Oppland 10.03.09

2 Hvorfor EU-prosjekt? EU-prosjekt satsningsområde - forankret i egen bibliotekplan Internasjonale samarbeidsprosjekter gir merverdi til allerede definerte satsningsområder. Øke fylkesbibliotekets egen kompetanse for å bistå folkebibliotekene med internasjonalisering Øke forståelse for fremmede kulturer Utveksle kunnskap og erfaringer Viktig å bygge nettverk til beste for ansatte og brukere Bibliotekene må tilpasse seg en global verden Nye impulser og idèer

3 START Hvordan partnerskapet kom i gang ? Partnerskapsmøte i Bergen høsten 2005 (arrangert av SIU -senter for internasjonalisering av høgere utdanning)

4 Deltakere Sverige - bibliotek Finland - bibliotek Danmark - bibliotek Tyskland – Stiftung Digitale Chansen Latvia – voksenopplæring Italia – voksenopplæring Portugal - voksenopplæring Norge - fylkesbibliotek

5 Hvordan utvikle prosjekt-idè? Hard jobbing i workshops på kontaktseminaret! Konkret tema (forhåndsbestemt for kontaktseminaret) ”Digital literacy” – Tilrettelegge for økt grunnleggende digitalkompetanse for voksne – redusere digitale skiller i befolkningen (Nasjonal satsning: e-Norge det digitale spranget 2009, bli en e–Borger) Viktig å ha fokus på oppgaver/satsningsområder som en likevel skal gjennomføre (OFB var i gang med prosjekt ”Lær data i biblioteket”) Se mulighet for å gjøre planlagt arbeid enda bedre (være åpen for innspill) Felles forståelse – kvalitetssikre Finne oppgaver og metoder som gir mulighet for sammenlikning Finne god tittel på prosjektet

6 Prosjekttittel og logo ble utviklet på og etter første møte i Bergen september 2005

7 Søknadsprosess Koordinatorrollen – veldig viktig (bør oppnevne en reserve) Alle partnere må ta ansvar for søknadsfrister Komme med innspill Kommunikasjon via e-post Viktig å informere og oppmuntre hverandre Alle må gjøre jobben sin med nasjonal del av søknaden Kontakt med SIU i Bergen er svært nyttig Søke om bestemt ”sekkebeløp” basert på antall reiser (mobiliteter)

8 Internasjonalt samarbeid Muligheter: En forlengelse av organisasjonenes satsningsområder inn i internasjonale prosjekter kan gi mulighet til enda bedre gjennomføring Internasjonale satsningsområder forankres i plandokumenter og budsjetter Oppdage nye problemstillinger, ser gamle problemstillinger med nye øyne Større refleksjon over eget arbeid Internasjonal satsning gir merverdi Får inspirerte ansatte Gjennom reise – møte flerkulturell forståelse (kultur og språk) Nettverksbygging

9 Internasjonalt samarbeid Utfordringer: Kvalitetssikre felles forståelse av tema og mål Språkbarrierer Kulturforståelse – store/små forskjeller Holde frister Hvor mye innsats kan vi forvente av hverandre? En del ekstra arbeid (søke, presentere, oversette, rapportere) Ressurser – tidsbruk Personale - kontinuitet i prosjektet over 2år Reise – bruke noe fritid Holdninger, engasjement og entusiasme

10 Internasjonalt samarbeid Gjennomføring: Viktig:Prosjektplan for 2år – utarbeidet i fellesskap på kontaktseminaret (tema og metoder) Viktig: Reiseplan for 2 år (møter hvor og når) Viktig: Definert målgruppe - deltakere i prosjektet Viktig: Konkrete oppgaver som skal gjennomføres Viktig: Utarbeide evalueringsmetode i starten (SWOT analyse: styrker, svakheter, muligheter, utfordringer)

11 Internasjonalt samarbeid Program: 2005/ september: Bergen kontaktmøte søknadsprosess 2006/ september:Sverige, bli kjent planlegging - workshops 2007/ februar:Finland, arbeidsmøte/kultur 2007/ juni:Tyskland, presentere, status, kultur 2007/ november:Latvia, presentere, forberede evaluering, kultur 2008/ juni:Portugal, sluttevaluering og kultur

12 Internasjonalt samarbeid Erfaringer: Kunnskap om land og kultur (føler at vi er en dal av Europa) Har fått erfaring med å skrive EU-søknader, bedre innsikt i EU-systemet. Kompetanseheving – og entusiasme i personalet Inspirasjon og nye perspektiver på eget arbeidsfelt Spennende å oppleve at mye er likt, men også forskjellig Nettverksbygging Nye problemstillinger Viktig å samarbeide over landegrenser Synliggjøring av egen organisasjon – får oppmerksomhet lokalt regionalt og nasjonalt Bra med språkutfordringer, friske opp gammel kunnskap!

13 Internasjonalt samarbeid Konkrete resultater Web-side http://www.stepping-stones.de http://www.stepping-stones.de Video Pedagogisk litteratur (brukermanualer) Brosjyrer Utstillinger

14 Exhibition The 71th Norwegian Library Assosiation National Congress Bergen 5.-7.03.2008

15 Internasjonalt samarbeid Det internasjonale engasjementet fortsetter…… Oppland fylkesbibliotek deltok på kontaktseminar i Østerrike 24.-27. september 2008 (støtte fra SIU) Søknadsprosess med 6 partnerland (søknad sendt: 15.feb. 2009) Tema: ”Intercultural dialogue and learning” Grundtvig - Life Long Learning (LLP) Fra tidligere prosjekter, samarbeidet med Valmiera i Latvia: ”Den nordiske regnbue”. Fortsetter i 2009.

16 Life Long Learning….

17 Det sosiale er også viktig……. Vi får mye kultur– erfaring, mange venner og rike opplevelser


Laste ned ppt "EU-prosjekt ”Stepping Stones into the Digital World” Internasjonalisering i Oppland 10.03.09."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google