Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Muligheter for forskning og utvikling i elæring? Haugesund, 9. mars 2004 NVUs fagforum v/Hugo Nordseth.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Muligheter for forskning og utvikling i elæring? Haugesund, 9. mars 2004 NVUs fagforum v/Hugo Nordseth."— Utskrift av presentasjonen:

1 Muligheter for forskning og utvikling i elæring? Haugesund, 9. mars 2004 NVUs fagforum v/Hugo Nordseth

2 Workshop med følgende innhold Hva skjer av FoU innen elæring? Er det FoU-muligheter innen elæring? Hvordan kan vi øke FoU-mulighetene ved å utnytte fellesskapet i NVU? Strategier for videre handling?

3 Forum for FoU innen elæring Fire personer fra fire høgskoler har forsøkt å få et overblikk over FoU innen elæring: Tore Berg Hansen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Grete Oline Hole, Høgskolen i Bergen Arne Langøen, Høgskolen Stord/Haugesund Hugo Nordseth, Høgskolen i Nord-Trøndelag

4 Mandatet: Gruppen skal kartlegge kilder og prosjekter som kan være aktuelle å søke deltakelse og finansiering til i forbindelse med elæring. Både nasjonale og internasjonale prosjekt er aktuelle. Arbeidet skal føre fram til et bedre beslutnings- grunnlag for å initiere fellessøknader blant to eller flere av medlems-institusjonene. Arbeidet skal også danne grunnlag for erfarings- overføring i å utforme søknader til prosjektmidler.

5 Hva er elæring? Vi konstaterer en viss begrepsmangfold på området: elæring, fleksibel læring, virtuell utdanning, nettbasert utdanning, o.a. REN: ”Læring som kommuniserer ved hjelp av flere virkemidler (bilde, tekst, video, oa) som inneholder en viss grad av interaktivitet og som er tilgjengelig over nett” M.F.Paulsen: ”Elæring er interaktiv opplæring der den som lærer, får respons på sine handlinger via Internett, fra et dataprogram og noen ganger også fra en lærer”

6 Hva skjer av FoU innen elæring i våre egne virksomheter? Ved våre fire representerte høgskoler har vi registrert prosjekter fra 2000 og utover som har relevans innen elæring: 60 ulike prosjekter 50 navngitte prosjektledere og prosjektmedarbeidere Kilder: EU, Nordplus, Norges forskningsråd, SOFF, departementer, fylkeskommuner, kommuner, skoler, egenfinansiering

7 Mange forskersamfunn med muligheter FoU-verden innen elæring er koblet gjennom en rekke ulike nettverk, noen sentrale er: AACE, ACM, ICDE, EDEN, IEEE, IFIP, ISLS Som holder en rekke internasjonale konferanser hvor elæring i varierende grad er et tema. Som i stor grad også har egne tidsskrifter Dvs. store publiseringsmuligheter!

8 FoU-muligheter innen elæring Vi har beskrevet noen sentrale kilder: EU-kilder som EU’s 6. rammeprogram, InterregIII, Socrates Nordplus Norges forskningsråd Norgesuniversitet (tidligere SOFF) Departementenes satsinger gjennom HØYKOM, Program for digital kompetanse Kompetanseutviklingsprogrammet

9 Trekk ved FoU-mulighetene Dynamiske prosesser med ofte korte tidsintervall fra søkermulighetene bekjent- gjøres og til søknadsfristen foreligger Søknader forutsetter ofte samarbeid mellom flere aktører – nasjonalt og internasjonalt Det er hardt arbeid å finne gode problem- stillinger og skrive søknader ut fra omfattende søknadsskjema Deltakelse fra renommerte personer styrker mulighetene

10 NVU og godfot-teori (1) Individuell spisskompetanse må kombineres med samhandling. NVU-medlemmer må samhandle for å utvikle gode søknader for nye prosjekter innen elæring. Mange gode ’spillerne’ står på prosjektlista i rapporten + ved de øvrige organisasjonen Har vi lagledere som får i gang spillet?

11 NVU og godfot-teorier (2) Å skape dynamiske kulturer – en vinnerkultur Resultatmål er produkt av stadig prestasjonsforbedring Kan vi bruke NVU-samarbeidet til å vinne stadig vanskeligere FoU-prosjekter

12 Strategier for videre handling? Oppdatert aktivitetsoversikt for FoU inne elæring: De øvrige NVU-medlemmer må registrere sine prosjekter og aktører Uregistrerte og nye prosjekter og aktører må også legges. Oversikten må ligge på NVUs nettsted

13 Strategier for videre handling - 2 Et ’fagforum’ for å overvåke muligheter til FoU-prosjekter innen elæring. Nettbasert oversikt på NVU om aktuelle kilder – varslingssystem til våre aktører? Hvem ’leder’ felles søkerprosesser? Bør medlemmer i dette ’fagforumet’ også lede aktuelle søkeprosesser på sine områder? Bør det oppnevnes spesifikke ’lagledere’ i NVU for ulike søkermuligheter/søkekategorier?

14 Strategier for videre handling - 3 Noe søkemuligheter er spesielt aktuelle nåååå! Skal vi lage egne søkerforum for disse i NVU? EU-programmer? Program for digital kompetanse? Felles SOFF-prosjekter?

15 Workshopens prioritering av handlinger i NVU-nettverket er: 1. 2. 3. 4. 5. ?


Laste ned ppt "Muligheter for forskning og utvikling i elæring? Haugesund, 9. mars 2004 NVUs fagforum v/Hugo Nordseth."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google