Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bedre resultater på ro og orden Bedre resultater i alle fag

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bedre resultater på ro og orden Bedre resultater i alle fag"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bedre resultater på ro og orden Bedre resultater i alle fag
Jordal skole Oppdrag: Bedre resultater på ro og orden Bedre resultater i alle fag Kontroll på økonomien dag har jeg tenkt å fortelle litt om hvilke tiltaka vi har satt i gang på Jordal. Det er utfordrende å stå foran dere med så mye kompetanse, men jeg har nå fått sove noen timer allikevel. Jeg ble rektor på Jordal høsten Oppdraget fra Johanna var klart og tydelig, 

2 5 byomfattende grupper (mottak, adferd, generelle lærevansker)
Jordal skole Jordal skole Ca 500 elever 5 byomfattende grupper (mottak, adferd, generelle lærevansker) Ca 60 % tospråklige og 40 % etnisk norske (endring elevmassen etter at Hersleb ble nedlagt) 30 % kommer med IOP på 8. trinn 20 % har IOP på 9. og 10. trinn Svake resultater på NP (ca 48 % av elevene på nivå 1 og 2) eksamen: 2,7 matte eksamen engelsk 3,7 eksamen norsk 3,2

3 Jordal skole Rektor Ass. rektor Inspektør Kontorleder Ukentlige møter
Overordnet: Resultatansvar Personalansvar Økonomiansvar Ass. rektor Inspektør Kontorleder Resultatansvar: 8. trinn 9. trinn C- klassen D/E- klassen Resultatansvar: 10. Trinn Mottak Bygg Resultatansvar: Økonomi Administrasjon Ukentlige møter Resultatoppfølging

4 Satsningsområder: Lavere elevfravær Ro og orden
Jordal skole Satsningsområder: Lavere elevfravær Ro og orden Bedre resultater i norsk og matematikk Vi kan ikke gjøre alt på en gang, og vi har valgt disse områdene å jobbe med.

5 Jordal skole Fravær 10. trinn våren 2012 1806 dager 3992 timer Ca 20% av elevgruppa stod for 80% av alt fravær Snitt ca. 50 dager og 100 timer pr elev.

6 Jordal skole

7 Tiltak fraværsoppfølging
Fraværsplan Fraværskoordinator Ringer hjem til de som er borte.

8 Ro og orden Følgeseddelsystemet Oppfølging individnivå og gruppenivå
Jordal skole Ro og orden Følgeseddelsystemet Oppfølging individnivå og gruppenivå Vi ser en nedgang i antall følgesedler. Elever og lærere melder om god effekt, rettferdig og konsekvent system. På jordal skole var det for mye uro, lærerne følte at de stod alene om utfordringen og ønsket hjelp fra ledelsen. Målet er at lærerne bruker mer tid på undervisning og mindre tid på korrigere uønsket atferd.

9 Jordal skole

10 Jordal skole Klasse

11 Følgesedler på elev: Jordal skole klasse Elev antall 8a2 elev 29 9b1
25 10a1 23 8a1 8b2 21 10b3 9a2 19 9b2 17 9b4 9a1 16 15 10b1 sum 425

12

13 Grunnleggende ferdigheter
Jordal skole Grunnleggende ferdigheter Lese- og læringsstrategier (egen plan) 6 ukers intensivsatsning på grunnleggende ferdigheter. Bakgrunn: Overgangsprøver Kartleggingsprøver Lese og læringsstrategier er et fast punkt på alle teammøter, og vi også satt av tid på fellesmøter til opplæring av personalet.

14 Jordal skole Overgangsprøvene Ass. rektor og teamleder på 8. trinn hadde ansvaret for at lærerne satte seg godt inn i resultatene på overgangsprøvene. Synliggjorde og ansvarliggjorde tiltak opp mot resultatene fra overgangsprøvene på teamreferatene Ledelsen deltok på teammøtene og risikovurderte tiltakene.

15 Vi har et godt samarbeid med barneskolene.

16 NP Resultatene på individnivå er tema på alle medarbeidersamtaler.
Jordal skole NP Resultatene på individnivå er tema på alle medarbeidersamtaler. Det forventes at lærerne bruker resultatene aktivt i undervisningen.

17 Læringsutbytte: snitt 7,8
Jordal skole Læringsutbytte: snitt 7,8

18 Læringsutbytte: snitt 4,9 poeng
Jordal skole Læringsutbytte: snitt 4,9 poeng

19 Læringsutbytte: snitt 6,8
Jordal skole Læringsutbytte: snitt 6,8

20 Bedre resultater i matematikk

21 Bedre resultater i matematikk
Jordal skole Bedre resultater i matematikk Bruker veiledning i matematikkundervisningen Foredrag 2 observasjoner av hver enkelt lærer Førsamtale Observasjon av timen Veiledningssamtale Foredrag med oppsummering 2 nye observasjoner av hver enkelt lærer

22 Jordal skole Struktur på undervisningstime i matematikk Jordal Oppmøte: Du møter i god tid før timen starter.  Kompetansemål: Det er læringsmålene skal brukes som mål for timer i matematikk Bøker: Skriv opp hvilke bøker som skal brukes, og be alle hente frem aktuelle bøker og skrivesaker etter hvert som elevene kommer inn i klasserommet (unngå bruk av kalkulator).  Oppstart: Alle reiser seg og hilser for å markere at undervisningen begynner.  Lekser: Igangsett elevene med å arbeide med et eksempel i boken knyttet til kompetansemålet for timen, mens du kontrollerer og retter leksene.   Nytt fagstoff: Gjennomgang av teori tilpasset klassens nivå.   Diskusjonsoppgave og misoppfatninger: 2 og 2, gruppe, plenum. Læringsstiler: Benytt spill eller konkreter. Oppsummering: Hva har dere lært i løpet av timen?  Lekser: Minn om lekser fra lekseplanen.

23

24 Dere vil bli observert på bruk av:
Jordal skole Dere vil bli observert på bruk av: Oppstart Diskusjonsoppgaver Prinsippet: ”Tenk først, regn etterpå” God oppsummeringer mot målet for timen

25 Etter 2. observasjon Godt formulerte mål på tavlen Rask oppstart
Jordal skole Etter 2. observasjon Godt formulerte mål på tavlen Rask oppstart Problemoppgaver ved oppstart Teori: Passe mengde fagstoff Elever arbeider godt faglig med nytt stoff Advarsel og følgeseddel blir brukt Oppgavene blir etter gruppearbeid diskutert i plenum Oppsummering ikke god nok

26 Jordal skole Takk for meg 


Laste ned ppt "Bedre resultater på ro og orden Bedre resultater i alle fag"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google