Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Refleksjon Snakk sammen om hvordan dere gjør på din skole for å finne rett nivå på lesetekster/leselekser. Systematisk observasjon av lesing.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Refleksjon Snakk sammen om hvordan dere gjør på din skole for å finne rett nivå på lesetekster/leselekser. Systematisk observasjon av lesing."— Utskrift av presentasjonen:

1 Refleksjon Snakk sammen om hvordan dere gjør på din skole for å finne rett nivå på lesetekster/leselekser. Systematisk observasjon av lesing

2 Hvordan soler vi elever?
Systematisk observasjon av lesing

3 SOLING (pyramiden 1–7) Start med et ”overordnet” trinn (log./fon./ort.) Kryss av i elevskjemaet det du allerede vet om eleven. Hvilke punkter vil du sjekke ut/sole? Bruk morgendagens leselekse eller finn en passende tekst (forslag i tekstbanken). Benytt også fagtekster. Notér kjennetegn på elevens lesing/kryss av videre i skjema. Systematisk observasjon av lesing

4 Soling (pyramiden 8–10) Kryss av i skjemaet på bakgrunn av elevens høytlesing av skjønnlitteratur og sakprosa i forhold til trinn 6 og 7. Legg til rette for arbeid med SOL i det daglige ved at elevene får opplæring i å bruke ulike strategier gjennom arbeid med fagtekster. Benytt fagtekster tilhørende klassetrinnet Bruk observasjon og kryss ut punkter for elevens arbeidsmåter og bruk av læringsstrategier på trinn 8 og senere trinn 9. Systematisk observasjon av lesing

5 Tips når du soler: Ha en egen perm hvor du samler SOL-notater på den enkelte elev. Ta gjerne med flere tekster de første gangene du soler, slik at du finner rett nivå hos den enkelte elev. Ved å la flere elever lese samme tekst, får du trening i å finne ut hvilke elever som skal ha ja, nei eller delvis. Systematisk observasjon av lesing

6 Pyramidetrinn 1 og 2 En del av kjennetegnene på de to første trinnene i SOL vil være på plass hos mange av elevene når de begynner på skolen. Det er likevel viktig at du som lærer er oppmerksom på, og registrerer dem som helt eller delvis mangler interesse for språket. (Obs! Språklig bevissthet). Systematisk observasjon av lesing

7 Pyramidetrinn 3 og 4 Sjekk om eleven har tilegnet seg det alfabetiske prinsipp ved å ha jevnlige bokstavdiktater i klassen. Å peke ut ord i en setning, skal vise om eleven har begrep om ord og setning. Sjekk 100 ords lista en egen gang. La eleven lese et utvalg av ordene ved å peke på 25 ord i tilfeldig rekkefølge. Vær spesielt oppmerksom på hvordan eleven mestrer den fonologiske strategien. Hvis eleven ”lydplukker” eller gjetter ut fra noen bokstaver, må du veilede ved å modellere og lese sammen med eleven. Systematisk observasjon av lesing

8 Pyramidetrinn 5, 6 og 7. Velg ut noen kjennetegn du vil ha fokus på når du soler. Bruk både fagtekst og skjønnlitterær tekst. Vær spesielt oppmerksom på grad av leseflyt. Grad av leseflyt vil være tekstavhengig. Lag spørsmål til teksten på forhånd. Sett av perioder hvor du har spesiell fokus på f.eks det å kunne lese og følge en skriftlig instruksjon. Her kan du bruke oppgaver i matte, mat og helse eller kunst og håndverk. Systematisk observasjon av lesing

9 Pyramidetrinn 8, 9 og 10 Når elevene har passert trinn 7 i SOL-pyramiden, vil solingen bli mindre ressurskrevende. Nå trengs ingen isolert soling på høytlesing. Systematisk observasjon av lesing

10 Pyramidetrinn 8, 9 og 10 - tips til ungdomsskolen
Ungdomsskolen foretar en ”scanning” av alle elevene på 8. trinn ved at elevene leser en skjønnlitterær og en fagtekst. Dette for å ”finne fast grunn.” Når vi jobber med læringsstrategier, blir soling på pyramidetrinn en del av arbeidet med fag i vanlige timer. Dette kan gjøres på ulike måter: Gjennom egne ”spesialoppgaver.” Gjennom arbeid med strategier som passer til pensum. I Gjesdal har ungdomstrinnet oppretter et eget ”leseteam” som ivaretar de elevene som trenger mer oppfølging/veiledning i forhold til tekniske ferdigheter i lesing. Systematisk observasjon av lesing

11 Prøvesoling Timbu Hva er elevens hovedstrategi?
- fonologisk eller ortografisk Hvilke kjennetegn kan vi krysse ut? Hva må vi eventuelt videre gjøre for å sjekke flere kjennetegn? Systematisk observasjon av lesing

12 Bruk av opptaker Opptak av elever.
Diskutér elever på trinnet/med SOL-veileder. Systematisk observasjon av lesing

13 Vær obs på! Elever med generelle lærevansker.
Elever med store konsentrasjonsvansker. Fremmedspråklige elever. Kompensatoriske lesere. Systematisk observasjon av lesing

14 Teksten kan være avgjørende
Lesbarhet Leselighet Lesverdighet (Jmf forrige leksjon) Systematisk observasjon av lesing

15 Faktorer knyttet til teksten
Antall lange og kompliserte ord? Antall lange og kompliserte setninger? Antall abstrakte ord og vendinger? Mange fremmedord? Faguttrykk som eleven ikke kjenner? Vær obs på dette i forhold til valg av tekster på ulike trinn. Systematisk observasjon av lesing

16 Faktorer knyttet til eleven
Motivasjon Engasjement Interesse Prestasjonsangst Dagsform Leseferdighet Strategikunnskap Systematisk observasjon av lesing

17 Snakk sammen om: Hvordan blir elevene på din skole veiledet i lesing i dag? Hvordan fungerer dette: - på småskolen? - på mellomtrinnet? - på ungdomstrinnet? Systematisk observasjon av lesing


Laste ned ppt "Refleksjon Snakk sammen om hvordan dere gjør på din skole for å finne rett nivå på lesetekster/leselekser. Systematisk observasjon av lesing."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google