Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PRØVEPLAN FOR OSLOSKOLEN

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PRØVEPLAN FOR OSLOSKOLEN"— Utskrift av presentasjonen:

1 PRØVEPLAN FOR OSLOSKOLEN 2013-2014
Rundskriv nr.3/2013: Systematisk dokumentasjon av læringsutbytte i Osloskolen skoleåret Informasjon i FAU

2 1.-3.trinn Statlige kartleggingsprøver i vårhalvåret 2014: 1.trinn: Lesing Tallforståelse og regneferdighet trinn: Lesing Tallforståelse og regneferdighet trinn: Engelsk Lesing Tallforståelse og regneferdighet 28.4 Prøvene som er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet gir informasjon om elevene har oppnådd de grunnleggende ferdighetene som forventes på trinnet. Prøvene er i 2014 utviklet i ny utgave. Prøvene i regning gjennomføres ved et papirhefte. I engelsk er det en lesedel og en lyttedel, sistnevnte ved bruk av CD. Informasjon:

3 Forberedelser til de statlige kartleggingsprøvene på 1.-3.trinn
Diagnostisering: NSL, Pretesting, LUS, Ammerudprøver, ukeprøver. Tilpasset opplæring gjennom TIEY og mestringsgrupper på tvers av kontaktgruppene. Ny Start i TIEY, forsterket leseopplæring i mindre grupper for elever med spesielle behov. Kontinuerlig begrepsopplæring for alle elever Fordypningsgrupper i AKS: Tilbud for elever som trenger forsterking i forhold til språk, begreper og tallforståelse. Holdes av assistenter i AKS under veiledning av barne – og ungdomsarbeider og under- visningsinspektør.

4 Resultatmål 1.-2.trinn 2014 1.trinn: Lesing: Lese ord, lese setninger: 15 % under kritisk grense Regning: 15 % under kritiske grense 2.trinn: Lesing: Lese setninger 8 % under kritisk grense Lese tekst 12 % under kritisk grense Regning: 10 % under kritiske grense

5 3.trinn Engelsk: Resultatmål 12 % u/kr.gr. Resultat: Lesedelen 9,2 % u/kr.gr Lyttedelen 11,4 % u/kr.gr. Utfordring: Følge instruks fra CD for elever som er vant til instruks fra kjent lærer. Lesing: Resultatmål % u/kr.gr. Regning: 14 % u/kr.gr.

6 Forberedelser til Osloprøver og nasjonale prøver 4.-7.trinn
Diagnostisering: NSL, LUS, elevsamtaler Undervisning etter progresjonsplaner i basisfag utformet i tråd med sentrale kompetansemål. Ukeprøver Ammerudprøver Tilpasset opplæring gjennom Fagtekster i Fokus (en videreføring av TIEY) Pretesting tidligere års prøver

7 4.trinn Statlig kartleggingsprøve i digitale ferdigheter
Holdes 1. og 2.april. Prøven måler i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med kompetanse- målene i læreplanen, der digitale ferdigheter er integrert i alle fag. Informasjon:

8 4.trinn Osloprøve i naturfag
Holdes 8., 9. og 12.mai. Gjennomføres digitalt i prøveplattformen for Osloprøver Kartlegger elevenes ferdigheter i kompetanse- målene i naturfag Forberedelser ved pretesting tidligere års prøver for å trene på prøveformen.

9 4.trinn Overgangsprøver i lesing og regning
Holdes i uke 22 Resultatmål: Lesing: Nivå 1 – 25% Nivå 3 – 25% Regning: Nivå 1 – 25 % Nivå 3 – 25% Engelsk: Nivå 1 – 16 % Nivå 3 – 25 %

10 5.trinn Nasjonale prøver
Nasjonale prøver i september/oktober Utarbeides nye prøver hvert år fra Utdanningsdirektoratet i lesing, regning og lesing engelsk. Prøven i lesing er i papirutgave, regning og engelsk er elektroniske prøver. Elevene gis skår i nivå 1,2 og 3 – der 3 er det høyeste.

11 Resultatoppnåelse 5.trinn
Prøvene ble holdt 11.9 (lesing) 17.9 (engelsk), (regning) Resultater: Lesing: Nivå ,7 % Nivå 3 – 25 % Regning: Nivå ,3 % Nivå % Engelsk: Nivå 1 – 13,1 % Nivå ,3 %

12 6.trinn Osloprøve i lesing
Holdt Digitalt kartlegging. Resultatmål snittskår: 60,5 % Resultat snittskår: % Teste henting av informasjon i tekster, tolke og reflektere.

13 7.trinn Overgangsprøver i lesing og regning
Holdes i uke 22. Ungdomsskolen benytter kartleggingen til å forberede oppstarten av skoleåret på 8.trinn. Resultatmål: Lesing: Nivå % Nivå % Regning: Nivå % Nivå % Pretester 8.trinns Nasjonale prøver fra 2013

14 Deltakelse i prøver og kartlegginger
Jfr. Skriv pr. På Ammerud gis det fritak for gjennomsnittlig 2-3 elever på hvert trinn, 1.-3.trinn: Av totalt 90 elever trinn: Av totalt elever. 6.trinn: Av totalt elever. 7.trinn: Av totalt 89 elever. Elever som fritas får ofte gjøre prøven med en ressurslærer, uten tidtaking.

15 Analyse og bearbeiding av resultater
Gjennomgang i lederteam, trinnteam og plenum på skolen. Utdanningsetaten holder obligatoriske skoleringer etter prøvegjennomføringene. Retesting i prøven etter en viss tid.

16 Sosial kompetanse Skriftlig vurdering Våren 2014: Stikkord fra Gullreglene: 1. Vi snakker hyggelig og hjelper hverandre Relasjoner til medelever og voksne Samarbeid. 2. Vi kommer presis til timene Presishet 3. Vi tar godt vare på skolen vår Orden 4. Vi arbeider godt og gjør vårt beste Arbeidsvaner

17 Dan Olweusundersøkelsen
Årlig undersøkelse for elever på 4.-7.trinn Prosent av elevene på 4.-7.trinn som har vært mobbet 2 -3 ganger pr. måned eller mer: 2012: 12,2 % 2013: 11,4 % 2014: 9,3 % Funn: Flest tilfeller på 4.5.trinn Skjer blant elever på samme trinn Skjer på skoleområdet

18 Tiltak for ekstra oppfølging av elever
Tilpasset opplæring: Gjennom programmene Tidlig innsats (1.-3.tr) og Fagtekster i fokus (4.-7.tr.). Mestringsgrupper (periodevis i basisfag) Spesialundervisning: For elever som ikke kan følge ordinær læreplan i et eller flere fag (Kartlegges, utredes av PPT, vedtak om spesialundervisning, utarbeiding av Individuell opplæringsplan (IOP) Særskilt norskopplæring (statlige midler) som benyttes for å opprettholde kontaktgrupper på 18 elever, begrepsopplæring i alle fag.


Laste ned ppt "PRØVEPLAN FOR OSLOSKOLEN"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google