Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

12. april 2013 – Odd Espen Høili Tilsettinger Fredrikstad kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "12. april 2013 – Odd Espen Høili Tilsettinger Fredrikstad kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 12. april 2013 – Odd Espen Høili Tilsettinger Fredrikstad kommune

2 Tilsettinger, Fredrikstad Kommune Odd Espen Høili s2 Tilsettingsprosesser i Fredrikstad Grunnskole Barnehage Inspektører Virksomhetsledere og rektorer 12.04.2013

3 Grunnskole SKIFTE AV TJENESTESTED –Fast tilsatte lærere tar kontakt med rektor ved ønsket skole for informasjon om muligheter til overføring –Ønsker man at skiftet skal være permanent må dette avklares med rektorene ved begge virksomhetene –Rektor ved opprinnelig skole og fagsjefen skal varsles om endringene snarest –Ansettelsesutvalget innvilger eller avslår innstillingene Utdanningsforbundet er representert v/HTV og vara HTV Arbeidsgiver er representert v/to personalkonsulenter Fagsjef skole har siste ordet og tilsettingsmyndigheten 12.04.2013 Tilsettinger, Fredrikstad Kommune Odd Espen Høili s3

4 Grunnskole OVERTALLIGHET –Overtallighet meldes til personalkonsulentene ved fagsjefens kontor –Overtallige skal få tilbud først –Veldig få tilfeller av overtallige i Fredrikstad 12.04.2013 Tilsettinger, Fredrikstad Kommune Odd Espen Høili s4

5 Grunnskole TILSETTING AV LÆRERE –HTV deltar i utarbeidelsen av utlysningsteksten –Utlysningen publiseres i lokalpressen, på Fredrikstad kommunes hjemmeside og i bladet Utdanning –Det sendes ut et oppslag til alle virksomhetene 12.04.2013 Tilsettinger, Fredrikstad Kommune Odd Espen Høili s5

6 Grunnskole – utlysning 12.04.2013 Tilsettinger, Fredrikstad Kommune Odd Espen Høili s6 Årets utlysningstekst for undervisningsstillinger i Fredrikstad kommune

7 Grunnskole – oppslag 12.04.2013 Tilsettinger, Fredrikstad Kommune Odd Espen Høili s7 Oppslaget for skoleåret 2013/2014, Fredrikstad kommune

8 Grunnskole MELDING OM BEHOV –Skolens behov skal rapporteres inn til personalkonsulentene på eget skjema –Utfyllelsen av dette skjemaet skal gjøres i samarbeid med ATV og undertegnes av begge parter før innsendelse 12.04.2013 Tilsettinger, Fredrikstad Kommune Odd Espen Høili s8

9 Grunnskole 12.04.2013 Tilsettinger, Fredrikstad Kommune Odd Espen Høili s9 Melding om behov, Fredrikstad kommune (For skoleåret 2012/2013, men identisk med årets skjema)

10 Grunnskole INNSTILLING AV KANDIDATER TIL UNDERVISNINGSSTILLINGER –Søkerlistene offentliggjøres for rektorene –Skjema for innstilling sendes ut og skal underskrives og godkjennes av ATV ved den enkelte skole. Returneres v/manglende signering –Den enkelte virksomhet kaller inn og intervjuer kandidater sammen med ATV –Ansettelsesutvalget i kommunen kvalitetssikrer at kandidatene som er innstilt har den nødvendige kompetansen for å få tilbud om en undervisningsstilling i kommunen –Utdanningsforbundet øver press overfor fagsjefen for at så mange søkere som mulig skal få fast tilsetting –Fagsjefen deltar sjeldent på møtene i ansettelsesutvalget. Dette arbeidet har han delegert til personalkonsulentene 12.04.2013 Tilsettinger, Fredrikstad Kommune Odd Espen Høili s10

11 12.04.2013 Tilsettinger, Fredrikstad Kommune Odd Espen Høili s11

12 Grunnskole TILSETTING OG EVALUERING –Fagsjefen sender ut tilsettingsbrevet fortløpende Første gang i år etter press fra Utdanningsforbundet Svarfrist på 1 uke –Det avholdes evalueringsmøte i ansettelsesutvalget når tilsettingsprosessen er avsluttet –Det avholdes 2 runder med ansettelser, 1 på våren og 1 på høsten Dette ble gjennomført for første gang inneværende skoleår Vil bli videreført grunnet gode erfaringer 75 stk. ble tilsatt våren 2012, 18 ved høstens runde 61 stk. fikk fast tilsetting, 32 fikk årsvikariat 12.04.2013 Tilsettinger, Fredrikstad Kommune Odd Espen Høili s12

13 12.04.2013 Tilsettinger, Fredrikstad Kommune Odd Espen Høili s13

14 Barnehage OVERTALLIGHET –Som grunnskole –Overtallighet meldes til personalkonsulentene ved fagsjefens kontor –Overtallige skal få tilbud først –Overtallige har blitt innkalt til intervjuer selv om de kun skal kalles inn til samtaler HTV har fulgt opp disse 12.04.2013 Tilsettinger, Fredrikstad Kommune Odd Espen Høili s14

15 Barnehage TILSETTING AV BARNEHAGELÆRERE –Hele prosessen foregår på den enkelte virksomhet –Ansettelser skjer fortløpende og etter behov –ATV skal delta i utformingen av utlysningsteksten, intervjuer og utvelgelse av kandidater til intervju Vi vet at det syndes mot dette, men de aller fleste virksomhetene gjør det etter denne «oppskriften» –Ved habilitetsspørsmål har HTV deltatt i hele prosessen bortsett fra utformingen av utlysningsteksten –Kandidatene blir i stor grad ansatt i faste stillinger, men det avhenger av hva som står i utlysningsteksten (fast/vikariat) 12.04.2013 Tilsettinger, Fredrikstad Kommune Odd Espen Høili s15

16 Inspektører TILSETTING AV INSPEKTØRER –Gjøres på HTV nivå –HTV deltar i utarbeidelsen av utlysningsteksten, utvelgelsen av aktuelle kandidater og intervjurunden –Utlysningen publiseres i lokalpressen, på Fredrikstad kommunes hjemmeside og i bladet Utdanning –Ansettelsesutvalget består av: fagsjef, rektor, HTV og én personalkonsulent Samtlige deltar i intervjurundene 12.04.2013 Tilsettinger, Fredrikstad Kommune Odd Espen Høili s16

17 Virksomhetsledere og rektorer TILSETTING AV VIRKSOMHETSLEDERE OG REKTORER –Samme rutine som det er for tilsetting av inspektører –Gjøres på HTV nivå –Rektor deltar ikke i prosessen –Ansettelsesutvalget består av: fagsjef, HTV og én personalkonsulent –Utdanningsforbundet har vært en pådriver for at det skal annonseres bredt, grunnet meget liten søkermasse til disse stillingene 12.04.2013 Tilsettinger, Fredrikstad Kommune Odd Espen Høili s17

18 12.04.2013 Tilsettinger, Fredrikstad Kommune Odd Espen Høili s18


Laste ned ppt "12. april 2013 – Odd Espen Høili Tilsettinger Fredrikstad kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google