Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

«Fylkesbarometeret» GSI 2010/2011:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "«Fylkesbarometeret» GSI 2010/2011:"— Utskrift av presentasjonen:

1 «Fylkesbarometeret» GSI 2010/2011: www.wis.no/gsi
Kostra 2009:

2

3 Kommuneøkonomi og prioriteringar

4 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter

5 Frie inntekter i kroner per innbygger

6 Netto lånegjeld i kroner per innbygger

7 Prioritering mellom tenester
Administr Barnevern Sosial Pleie og oms Kommuneht Grunnskule Barnehage

8 Til diskusjon Korleis vurderer du situasjonen for din kommune?
Er det noko her som kan brukast i ein valkamp, eller i drøftingar med arbeidsgjevar? Kva treng du vite om den økonomiske stoda i kommunen?

9 Barnehage

10 Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager

11 Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage

12 Andel barn 1-5 år med barnehageplass

13 Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent førskolelærerutdanning

14 Til diskusjon Korleis vurderer du situasjonen for barnehagedrifta i din kommune? Kva kan du ta opp i drøftingar med arbeidsgjevar i høve til dette? Kva anna treng du å vite om barnehagedrifta i din kommune?

15 Grunnskulen

16 Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring, per innbygger 6-15 år

17 Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, per elev

18 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, prosent

19 Andel lærarar utan godkjent utdanning, prosent

20 Andel årsverk til undervisning, prosent

21 Andel årsverk til assistent

22 Andel årsverk til undervisning, andel årsverk til assistent

23 Andel årsverk til assistent, andel årsverk til ufaglærte(av undervisning)

24 Andel årsverk til assistent, andel årsverk til ufaglærte(av undervisning)

25 Lærar- og assistenttimar pr
Lærar- og assistenttimar pr. elev dei siste ti skuleåra – Sogn og Fjordane

26 Fordeling av årsverk i skulen

27 Lærarar fordelt på kjønn

28 Elevtalsutvikling, 2000/2001 – 2010/2011

29 Til diskusjon Korleis vurderer du situasjonen for grunnskulen i din kommune? Kva kan du ta opp i drøftingar med arbeidsgjevar i høve til dette? Er det noko av dette du kan bruke i ein valkamp? Kva anna informasjon treng du om grunnskulen i din kommune?


Laste ned ppt "«Fylkesbarometeret» GSI 2010/2011:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google