Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Analyseopplegg i ASSS-rapport 2010 brukt på data fra 20+ kommunene

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Analyseopplegg i ASSS-rapport 2010 brukt på data fra 20+ kommunene"— Utskrift av presentasjonen:

1 Analyseopplegg i ASSS-rapport 2010 brukt på data fra 20+ kommunene
Seniorrådgiver Trond Hjelmervik Hansen, KS

2 Hva ønsker vi å få frem i analysene?
Finne hvilke områder den enkelte kommune skiller seg ut på Lete etter mulige årsaker til forskjellene? Kommunen må selv bedømme om eventuelle avvik er i tråd med ønskede politiske prioriteringer.

3 Analyseområder Regnskapsanalyse
Ser på hvordan inntektene anvendes til: Driftsutgifter Netto renter og avdrag Brutto og netto driftsresultat Investeringer Netto gjeldsendring Ressursbruk og utgiftsbehov Ser på inntekter og utgifter korrigert for forskjeller i utgiftsbehov Forskjeller i ressursbruk skyldes: Forskjeller i inntektsnivå Forskjeller i prioritering

4 Kommunene må avbalansere flere hensyn:
Alle prioriteringer har alternative anvendelser: Nødvendige trade-offs: Høyt driftsoverskudd vs høye driftsutgifter Høy/lav låneandel investeringer Dagens tjenestetilbud vs fremtidig tjenestetilbud Prioritering mellom sektorer Prioritering av en sektor må nødvendigvis gå på bekostning av andre sektorer/ anvendelser Optimal (ikke maksimal) anvendelse av ressurser Gjennomsnittet blir ”norm”

5 Kommunekasse vs kommunekonsern
Konserntall Inkluderer kommuneforetak og andeler i interkommunale selskap Men: Varierende kvalitet på data Tall for kommunekasse Fanger bare opp deler av kommunens virksomhet Bedre kvalitet på data Valg mellom: Måle feil ting på en god måte Måle riktige ting på en mindre god måte Løsning: Forbedre kvaliteten på konserntallene

6 Helhetlig analyse krever konsistente sammenhenger
Nytt inntektsbegrep i ASSS-rapportene: Fri disponibel inntekt = Nto dr.utg (fordelt på funksjoner) + Nto renteutg/avdr + Nto dr.resultat Disponibel inntekt fremgår ikke direkte av Kostra: Saldert størrelse Frie inntekter (skatt + rammetilskudd) Andre inntekter på 800-funksjoner Korrigeres for forskjeller i utgiftsbehov i selve analysen Kostnadsnøklene i inntektssystemet

7 Regnskapsanalyse

8 Hovedtall regnskap Viser hvordan handlefrihet og gjeld har utviklet seg over tid Viser hvilke faktorer som har påvirket resultatene over tid

9 Lokal utvikling vs utvikling i resten av 20+
Fange opp avvik fra makroøkonomisk trend Eks: Følger endring i netto driftsresultat endringen i makro, eller viser tallene en spesiell lokal utvikling?

10 Ressursbruk og utgiftsbehov

11 Metodiske utfordringer
Det er variasjoner mellom kommunene med hensyn til: Inntektsnivå Utgiftsbehov Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift etc I ASSS-rapportene er det brukt et analyseopplegg som skal ivareta disse utfordringene Men: Mangelfull kvalitet på data og kriterier vil redusere påliteligheten av analyseresultatene

12 Forskjeller i beregnet utgiftsbehov
Gjennom inntektssystemet kompenseres kommunene for forskjeller i beregnet utgiftsbehov per innbygger Alderssammensetning Sosioøkonomiske forhold Bosettingsstruktur Smådriftsulemper / stordriftsfordeler I ASSS-rapportene har vi splittet kostnadsnøkkelen i inntektssystemet på sektorene: Grunnskole Pleie og omsorg Helsetjenester Sosialtjenester Barnevern Administrasjon / landbruk

13 Forskjeller i beregnet utgiftsbehov
Viser hvilke sektorer en kommune har et høyt/lavt beregnet utgiftsbehov på, sammenliknet med resten av kommunene Dette betyr at det i vil variere kommunene imellom hvor stor andel av budsjettene som bør gå til grunnskole, pleie og omsorg etc

14 Hovedtall regnskap Nittedal

15 Beregnet utgiftsbehov Nittedal

16 Inntekt og anvendelse Nittedal

17 Nto drutgift vs utgiftsbehov Nittedal

18 Befolkningsfremskrivning Nittedal

19 Årlige merkost pga demografi (2010-kr) Nittedal

20 Hovedtall regnskap Ringerike

21 Beregnet utgiftsbehov Ringerike

22 Inntekt og anvendelse Ringerike

23 Nto drutgift vs utgiftsbehov Ringerike

24 Befolkningsfremskrivning Ringerike

25 Årlige merkost pga demografi (2010-kr) Ringerike

26 Hovedtall regnskap Porsgrunn

27 Beregnet utgiftsbehov Porsgrunn

28 Inntekt og anvendelse Porsgrunn

29 Nto drutgift vs utgiftsbehov Porsgrunn

30 Befolkningsfremskrivning Porsgrunn

31 Årlige merkost pga demografi (2010-kr) Porsgrunn

32 Hovedtall regnskap Horten

33 Beregnet utgiftsbehov Horten

34 Inntekt og anvendelse Horten

35 Nto drutgift vs utgiftsbehov Horten

36 Befolkningsfremskrivning Horten

37 Årlige merkost pga demografi (2010-kr) Horten

38 Hovedtall regnskap Skien

39 Beregnet utgiftsbehov Skien

40 Inntekt og anvendelse Skien

41 Nto drutgift vs utgiftsbehov Skien

42 Befolkningsfremskrivning Skien

43 Årlige merkost pga demografi (2010-kr) Skien

44 Hovedtall regnskap Kristiansund

45 Beregnet utgiftsbehov Kristiansund

46 Inntekt og anvendelse Kristiansund

47 Nto drutgift vs utgiftsbehov Kristiansund

48 Befolkningsfremskrivning Kristiansund

49 Årlige merkost pga demografi (2010-kr) Kristiansund

50 Hovedtall regnskap Ringsaker

51 Beregnet utgiftsbehov Ringsaker

52 Inntekt og anvendelse Ringsaker

53 Nto drutgift vs utgiftsbehov Ringsaker

54 Befolkningsfremskrivning Ringsaker

55 Årlige merkost pga demografi (2010-kr) Ringsaker

56 Hovedtall regnskap Askøy

57 Beregnet utgiftsbehov Askøy

58 Inntekt og anvendelse Askøy

59 Nto drutgift vs utgiftsbehov Askøy

60 Befolkningsfremskrivning Askøy

61 Årlige merkost pga demografi (2010-kr) Askøy


Laste ned ppt "Analyseopplegg i ASSS-rapport 2010 brukt på data fra 20+ kommunene"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google