Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© Byrådsavdeling for finans, kultur og næring Økonomisk prognose pr. februar 2004 Byråd for finans, kultur og næring Henning Warloe.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© Byrådsavdeling for finans, kultur og næring Økonomisk prognose pr. februar 2004 Byråd for finans, kultur og næring Henning Warloe."— Utskrift av presentasjonen:

1 © Byrådsavdeling for finans, kultur og næring Økonomisk prognose pr. februar 2004 Byråd for finans, kultur og næring Henning Warloe

2 2 © Byrådsavdeling for finans, kultur og næring Prognosen baserer seg på informasjon om: Budsjett 2004 med vurdering i forhold til aktivitetsnivå/regnskap 2003 Skatteinngang pr. februar 2004 Utviklingen innen finansområdet Øvrige forhold som –Pensjon –Utbytte –Eiendomsskatt –Omstilling

3 3 © Byrådsavdeling for finans, kultur og næring Usikkerhet i prognosen Grunnlag for prognosen er kun 2 måneder Skatteinngang –Lønnsoppgjør –Skatteinngang for landet som helhet –Arbeidsledighet/konjunktur Finansområdet Lønnsoppgjøret - Bergen kommune Effekt i budsjettåret 2004 av iverksatte tiltak

4 4 © Byrådsavdeling for finans, kultur og næring Prognose pr. februar 2004 Forventet negativt avvik pr. februar 90 mill Aktivitetsnivå ut over budsjett 130 mill Merinntekter 40 mill

5 5 © Byrådsavdeling for finans, kultur og næring Eldre og særlig omsorgstrengende Budsjettavvik – 87 mill –Situasjonen innenfor tjenesteområdet er forverret siden budsjetteringstidspunktet (1. Tertialrapport 2003) –Nedjustert forventning til resultatkrav Innen hjemmetjenesten Økt egenbetaling Personelldimensjonering –Merutgifter ved nye bofellesskap som følge av flere tunge brukere enn forutsatt i budsjettet

6 6 © Byrådsavdeling for finans, kultur og næring Sosialtjeneste Budsjettavvik – 23 mill –Situasjonen innenfor tjenesteområdet er forverret siden budsjetteringstidspunktet (1. Tertialrapport 2003) –En har måttet nedjustere forventninger til effekt av budsjetterte resultatkrav.

7 7 © Byrådsavdeling for finans, kultur og næring Administrasjon Budsjettavvik – 20 mill –Forsinket gjennomføring av omorganisering og omstilling - bydelsadministrasjonene

8 8 © Byrådsavdeling for finans, kultur og næring Øvrige tjenesteområder Barnehage og skole i balanse Barnevern og helsetjeneste viser for de første månedene et positivt avvik sammenlignet med budsjett. Innenfor øvrige tjenesteområder så som kultur, idrett, samt en del fellesfunksjoner og bostøtte er prognosen negativ.

9 9 © Byrådsavdeling for finans, kultur og næring Frie inntekter Lavere vekst i skatteinntektene for landet som helhet enn for Bergen – Er forutsetningen i statsbudjettet om 10% vekst på landsbasis for høy? Lønnsoppgjøret påvirker skatteinngangen – Pensjon i forhold til kronetillegg? Sysselsetting og konjunkturutvikling

10 10 © Byrådsavdeling for finans, kultur og næring Finansområdet Renteutgifter/inntekter - balanserer Aksjeutbytte og overføringer (+ 33 mill)

11 11 © Byrådsavdeling for finans, kultur og næring Andre forhold Eiendomsskatt Merverdiavgiftskompensasjon Omstilling Pensjonsutgifter


Laste ned ppt "© Byrådsavdeling for finans, kultur og næring Økonomisk prognose pr. februar 2004 Byråd for finans, kultur og næring Henning Warloe."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google