Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pasientforløp Lungekreft

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pasientforløp Lungekreft"— Utskrift av presentasjonen:

1 Pasientforløp Lungekreft
1

2 Fakta om lungekreft Hver tiende kreftdiagnose som stilles i Norge, er lungekreft. Bare en av ti som får diagnosen lungekreft, lever etter fem år. En av årsakene til den lave overlevelsen, er at sykdommen oppdages for sent, og at pasienter ikke kan opereres. I Norge blir en av fem pasienter operert. Kilde: Kreftregisteret I 2011 fikk i overkant av 2800 nordmenn lungekreft

3 Bakgrunn for prosjektet
«Helse – og omsorgsdepartementet har stilt krav til de regionale helseforetakene om å redusere forløpstiden i behandlingen av kreft. Kravene innebærer at for minst 80% av alle kreftpasienter skal det gå maksimalt 20 virkedager fra sykehuset mottar henvisning til nødvendig utredning er fullført og første behandling starter» Som et ledd i kreftsatsingen ved SiV og som en følge av nye retningslinjer for gjennomgang og beskrivelse av pasientforløp, skal behandlingslinje fra 2008 revideres, slik at de samsvarer med nye retningslinjer. I tillegg skal forløpet beskrive både multimodal behandling (tverrfaglig samhandling), rehabilitering og palliasjon. Det skal sikres gode overganger mot kommunale tjenester og mot fastlegen.

4 Baselinemåling forløpstider
8 forløp fra 2012 4 ulike behandlingsforløp Snitt baseline – 44,25 virkedager Når vi så på hver enkel måleindikator, så vi at det største avviket var fra pasienten hadee startet utredningen til behandling var igangsatt. Vi så også at pasientene var utredet lenge hos fastlegen før de ble henvist videre til spesialisthelsetjenesten

5 Prosjektgruppe fase 1 Lungelege Sykepleier poliklinikk/sengepost
Radiolog Patolog Brukerrepresentant Kreftsykepleier i kommunen Kreftsykepleier onkologisk avdeling Praksiskonsulent Prosessveilder Sekretær lungeseksjonen Vi har valgt å ha få store møter der alle var samlet. Hele gruppen møttes for å kartlegge flaskehalser og redisigne tidligere forløp og ønsket forløp. Små grupper der involvert fagpersonell utarbeidet nye retningslinjer/prosedyrer i f.t. ønsket forløp. Disse retningslinjene ble så distribuert til alle i prosjektgruppen for kommentarer/innspill.

6 Effektmål Sørge for et forutsigbart og raskt forløp for pasienter som henvises med mistanke om lungekreft. Ivareta nasjonal norm for at minst 80 % av pasientene har fått iverksatt behandling etter 20 virkedager. Sikre kvalitet iht nasjonal veileder for rutiner ved henvisning og utredning av pasienter med mistanke om lungekreft Utarbeidet et prosjektdirektiv. Formålet med prosjektet.

7 Flaskehalser Utredningstiden hos fastlegen Bildediagnostikk
Kapasitetsproblemer i f.t. CT-veiledet lungebiopsi og EBUS Prøvesvar PET-CT Thoraxmøte med OUS Pasienter med flere kreftformer – Internt samarbeid Tilleggsutredning

8 Informasjonsskriv til fastlegen – symptomer/henvisningskriterier
Direkte varsling fra radiologisk avdeling/private institutter til lungelege Patolog varsler lungelege direkte i f.t. maligne celler Mulitidisiplinært lungemøte Sjekkliste/utredningsplan i DIPS Program i excel for å følge forløpstidene til pasientene

9 Publisering av pasientforløpet på Internett

10 Pasientkoordinator lunge
30% stilling Koordinere undersøkelser Sikre gode pasientforløp Samhandle med kommunehelsetjenesten Bindeledd mellom pas og lege/andre avdelinger og sykehus. Ha oversikt over relevante tilbud og tjenester Delta på thoraxmøte og multidisiplinært lungemøte. Flytende overganger/70% stilling Si litt om ny stilling - kreftkoordinator Ringe pas og informere om undersøkelser/utredning. Gi ut visitkort Oversikt over hvilke pas som er under utredning og hvilke undersøkelser de skal til (sjekkliste) Lage audit hver måned

11 Veien videre .... Implementere fase 1 Oppstart av fase 2
Fastleger – praksisnytt, halvtårsmøter. Fokus på forløpstider på forskjellige møtearenaer. Lage månedlige auditer Fase 2. Beskrive de forskjellige forløpene. Palliativt forløp (egen prosjektgruppe, onkologisk avd.) Cytostatika Stråling Kirurgisk behandling

12 KREFTKOORDINATORER I VESTFOLD
Tone Jevard Mob: Tina Haugen Mob: Anita Nilo Mob: Nina Ulfsten Mob: Reidun Løkkemyhr Mob: Tove Tangen Mob: Ingvill Stordal Mob: For Re, Hof, Andebu kommuner. Astri Andersson Mob:


Laste ned ppt "Pasientforløp Lungekreft"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google