Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kreftprosjektet i SIO helseregion SIO- samling for kommunekoordinatorer og prosjektledere Orkdal Rådhus 19. september 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kreftprosjektet i SIO helseregion SIO- samling for kommunekoordinatorer og prosjektledere Orkdal Rådhus 19. september 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kreftprosjektet i SIO helseregion SIO- samling for kommunekoordinatorer og prosjektledere Orkdal Rådhus 19. september 2012.

2 Kreftprosjektet i SIO helseregion Delprosjekt i SIO, drives av 3 kreftsykepleiere fra Skaun kommune Prosjektperiode fra sept.2011- 2013 Etablert et kompetansenettverk av ressurspersoner innen kreftomsorg og lindrende behandling i Orkdalsregionen, 29 stk. fra 13 kommuner. De fleste er kreftsykepleiere/ sykepleiere

3 Mål for prosjektet Kreftprosjektet skal være pådriver for et helhetlig og sømløst behandlingstilbud for pasienter med behov for kreftomsorg og lindrende behandling i Orkdalsregionen

4 Hvordan nå målet? Tilhørighet til nettverket Kompetansehevende tiltak Etablere avtalefestet samarbeid med spesialisthelsetjenesten, undervisning og hospitering Tilskudd fra Helsedirektoratet

5 Organisering av nettverket Styringsgruppe: Kreftklinikk St. Olavs Hospital, avd. Orkdal sykehus Kreftforeningen Midt- Norge SIO, ny leder inn? Kompetansesenteret i lindrende behandling HIST (Høgskolen i Sør- Trøndelag) Kreftprosjektet i SIO helseregion, prosjektleder Enhetsleder ved Rossvollheimen 2 kommunerepresentanter fra nettverket

6 Driftsgruppe Tre kloke ugler fra Skaun Randi Kjøren Astri Melby Broli Liv Ågot Hågensen

7 Nettverkets oppgaver Kompetanseheving i kommunene i SIO SPRE KOMPETANSE OG ENGASJEMENT www.siohelse.no Bidra til økt interesse for fagfeltet – flere tar videreutdanning Flere øremerkede stillinger som kreftkoordinator Ivareta kontinuiteten i pleie- og omsorgtilbudet til kreftpasientene og deres familier Samhandle med Avdeling kreft Orkdal.

8 Utfordring for kommunene Færre senger på sykehus Mer poliklinisk behandling, mindre tid og rom for SAMTALE med kreftpasienten og pårørende! Pasienten skal til sin hjemkommune hvis spesialisthelsetjeneste ikke er nødvendig Kreftpasientene og deres pårørende har ofte behov for koordinerte tjenester, hvem skal koordinere dette?

9 Veien videre

10 Bli kjent med hverandre, trygghet i nettverket, kompetanseheving. Neste fagdag 25. oktober i Skaun Opplæring av nettverksmedlemmer i samarbeid med spesialisthelsetjenesten, ny kreftklinikk ved Orkdal sykehus SIO har fått midler fra Kreftforeninga til en regional kreftkoordinator i 100% stilling Kompetanseplan og funksjonsbeskrivelse for ressurspersonene er utarbeidet

11 Etter prosjektperioden Kompetansenettverket er etablert Økt kompetanse i kreftomsorg og lindrende behandling i kommunehelsetjenesten Flere øremerkede stillinger som kreftkoordinator ut i SIO- kommunene, samarbeid med regional kreftkoordinator Videreføring av samarbeidet mellom kommunene i SIO og spesialisthelsetjenesten Videre samlinger i nettverket arrangeres etter en rotasjonsordning

12 kreftprosjektet@skaun.kommune.no


Laste ned ppt "Kreftprosjektet i SIO helseregion SIO- samling for kommunekoordinatorer og prosjektledere Orkdal Rådhus 19. september 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google