Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonal rusmestringskonferanse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonal rusmestringskonferanse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonal rusmestringskonferanse
Kristiansand 1. – 2. september 2010 Seniorrådgiver Christian Sohlberg Helse- og omsorgsdepartementet

2 Hva skal jeg snakke om? Rusreformen Opptrappingsplan for rusfeltet
Pasientrettigheter Organisering av tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige Kommunalt rusarbeid Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

3 Rusreformen - Mål Rusmiddelmisbrukere skal få bedre tjenester og behandlingsresultatene skal bli bedre Behandling av rusmiddelmisbrukere skal utvikles til en tverrfaglig spesialisttjeneste Helhetlige og individuelt baserte tilnærminger. Både helse- og sosialfaglig Pasientrettigheter til rusmiddelmisbrukere som trenger behandling for sitt rusmiddelproblem

4 De regionale helseforetakenes nye ansvar
Fra 1. januar 2004 ble fylkeskommunens ansvar for behandling av rusmiddelavhengige overført staten ved de regionale helseforetakene – ”sørge-for ansvar” Avrusning, utredning, behandling (døgn-, poliklinisk) Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) Tvangsplasser og gjennomføring av tvangsvedtak

5 Rusreformen - konsekvenser
Både sosialtjeneste og fastlege kan henvise Sosialtjenesten skal varsles ved utskriving Tjenestene er spesialisthelsetjenester Tilsyn av helsetilsynet i fylket/Statens helsetilsyn Rusmiddelmisbrukere er pasienter med pasientrettigheter, bl.a:

6 Pasientrettigheter Rett til vurdering innen 30 virkedager
Rett til nødvendig helsehjelp Rett til å få tilbud Rett til å velge behandlingssted Rett til individuell plan Klage – alle pasientgrupper og alle typer helsehjelp Behandlingsgarantien for de under 23 år med psykiske lidelser/rusmiddelavhengighet

7 Opptrappingsplan - Fem hovedmål
Tydelig folkehelseperspektiv Bedre kvalitet og økt kompetanse Mer tilgjengelige tjenester og økt sosial inkludering Forpliktende samhandling Økt brukerinnflytelse og bedre ivaretakelse av barn og pårørende Under hvert av disse målene er det 147 konkrete og til dels omfattende tiltak som adresserer utfordringene på rusfeltet. Over 80 prosent av tiltakene er iverksatt.

8 Organisering av tverrfaglig spesialisert behandling - TSB
Samlokalisering og/eller samorganisert med det psykiske helsevernet Tilpasse struktur i TSB til øvrige spesialisthelsetjeneste Typer tjenester: Polikliniske tjenester Dagtilbud Avrusning/avgiftning Heldøgnsopphold Korttidsopphold < 3 mnd. Opphold mellom 3 – 6 måneder Opphold 6 måneder eller lenger

9 Rusreformen og sosialtjenesten
Sosialtjenestens ansvar for rusmiddelavhengige er uendret etter rusreformen: Ansvar for å tilby og iverksette tiltak utenfor institusjon Henvise til tverrfaglig spesialisert behandling ved behov: ”bistå med å etablere et behandlingsopplegg” Midlertidige tiltak i påvente av behandling i spesialisthelsetjenesten Rett til individuell plan etter sosialtjenesteloven: Personer med langvarige og sammensatte behov for tjenester sikres et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud

10 Kommunalt rusarbeid Oppimot 80 % av sosialtjenestens rusarbeid ligger ved lokale NAV-kontor Lavterskel helsetiltak Feltpleien/Gatehospital Over 40 kommuner får statlige tilskudd

11 Legemiddelassistert rehabilitering
Ny forskrift Nasjonale retningslinjer Omfang: Pr. 30/4 i år var det 5624 i LAR Pr. 30/4 i år var det i alt 7328 som noen gang hadde vært inkludert i LAR


Laste ned ppt "Nasjonal rusmestringskonferanse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google