Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Nyremøtet” - og litt til…..

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Nyremøtet” - og litt til….."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 ”Nyremøtet” - og litt til…..
Overlege Bjørn Lien Avdeling for transplantasjonsmedisin Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon Rikshospitalet

3 Hovedprinsipper ved uremibehandling
Alle pasienter som trenger nyreerstattende behandling bør få tilbud om nyretransplantasjon dersom det ikke foreligger medisinske kontraindikasjoner Man skal først undersøke om det finnes levende giver Pasienter som ikke har levende giver settes på venteliste for transplantasjon

4 Indikasjon for pancreastransplantasjon
Pasienter med diabetes type I som har nyresvikt Etter vellykket transplantasjon av nyre fra levende giver Retransplantasjon Vanskelig regulerbar diabetes

5 Organisering av transplantasjonsvirksomheten i Norge
Rikshospitalet nasjonalt transplantasjonssenter (1983) 28 sykehus godkjent som donorsykehus (avdød giver) Utredning av organmottakere og levende givere utføres ved lokalt sykehus (20). Etterbehandlingen starter ved Rikshospitalet, ansvaret overtas av lokal nefrolog etter 2-3 måneder

6 Nyretransplantasjoner Rikshospitalet 1.1.1969 – 31.12.2010 (n =6705)

7 Pancreastransplantasjoner Rikshospitalet 1.1.1983 -31.12.2010 (n =262)
#

8 Hva er ”nyremøtet”? Tverrfaglig møte som finner sted hver tirsdag fra kl 14 – 15:30 Nefrologer Transplantasjonskirurger Radiolog Immunolog Pasientkoordinator Sykepleier (e) sengepost Gjester

9 Hva gjør vi på nyremøtet?
Godkjenner alle som skal transplanteres (nyre og/eller pancreas) Godkjenner levende givere Tildeler dato for transplantasjon med levende giver Tverrfaglig drøfting av problemer hos transplanterte pasienter Godkjenning for reinnmelding på ventelisten

10 Scandiatransplant Skandinavisk samarbeidsorganisasjon for organtransplantasjon grunnlagt 1969 Base i Århus Organiserer organutvekslingen mellom mellom medlemslandene Ansvar for felles database

11 Ventelisten

12 Hvordan velges mottaker til nyre?
Blodgruppeforlikelighet Vevstypeforlikelighet Negativ crossmatch Prioritet til pasienter med HLA-antistoffer Ventetid Aldersmatch Barn prioriteres

13 Nåværende årlig transplantasjonsbehov
Nyrer Lever Hjerte ? En lunge ? To lunger ? Pancreas

14 Venteliste organtransplantasjon Norge
Kilde: Norsk nefrologiregister / T Leivestad

15 Venteliste og ventetid Nyretransplantasjon Norge
Kilde: Norsk nefrologiregister / T Leivestad

16 Venteliste, organtransplantasjon Døde i ventetiden
Kilde: Norsk nefrologiregister / T Leivestad

17 Takk for oppmerksomheten

18


Laste ned ppt "”Nyremøtet” - og litt til….."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google