Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Energirådet 01.12.2008. Internasjonalisering av energibransjen 25. februar: Arbeidsgruppe nedsatt av Energirådet på Olje- og energiministerens initiativ:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Energirådet 01.12.2008. Internasjonalisering av energibransjen 25. februar: Arbeidsgruppe nedsatt av Energirådet på Olje- og energiministerens initiativ:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Energirådet 01.12.2008

2 Internasjonalisering av energibransjen 25. februar: Arbeidsgruppe nedsatt av Energirådet på Olje- og energiministerens initiativ: Vurder behovet for etablering av et samarbeidsorgan som kan bidra til å styrke internasjonaliseringen av energinæringen Deltakere fra Energirådets medlemmer ledet av Per Otto Dyb

3 25. august: Rapport overlevert Olje- og energiministeren Det etableres et samarbeidsprosjekt basert på medlemsbedrifter Eget prosjektstyre og -organisasjon Samlokaliseres med INTSOK Utstrakt samarbeid med INTSOK og Innovasjon Norge Finansieringsmodell som for INTSOK Evalueres etter tre år Internasjonalisering av energibransjen

4 Energibransje Energiprodusenter, utstyrs- og tjenesteleverandører, operatører knyttet til kraftproduksjon basert på miljøvennlige og fornybare energikilder, hovedsakelig vind, vann og sol Målgruppe

5 INTPOW Norwegian Renewable Energy Partners

6 Norge er i fremste rekke når det gjelder kunnskaper og erfaringer knyttet til energiproduksjon basert på miljøvennlige og fornybare energikilder –vann –vind –sol Bakgrunn Med noen få unntak har ikke bransjen evnet å kapitalisere på denne innsikten i et internasjonalt marked

7 Samarbeidsprosjektet skal være et redskap for å oppnå økt konkurransekraft for den norske energinæringen på det internasjonale markedet Formålet er å styrke det langsiktige grunnlaget for verdiskapning og sysselsetting i den norske energinæringen, gjennom målrettet internasjonal virksomhet, med utgangspunkt i en konkurransedyktig norsk energisektor Misjon

8 Prosjektet er et samarbeid både for norske selskaper og for utenlandske selskaper med produksjonsvirksomhet og annen verdiskapning i Norge Misjon

9 Norske leveranser Norske energi- og industriselskaper Utenlandske investorer Norske investorer Energiprosjekter internasjonalt “Turn-key” leverandører Systemleverandører Produktleverandører Finans/ Konsulenter/ Rådgivende ingeniører Forskning og utvikling Klynge for å betjene energinæringen INTPOW Norwegian Renewable Energy Partners

10 I 2004 var det ca. 14.500 direkte sysselsatt i energiselskapene, mens næringen og relaterte bransjer ga grunnlag for ca. 70.000 arbeidsplasser Omfang

11 Norge har de rette industrielle forutsetninger –Kunnskap –Erfaring –Kapital Fornybart og miljøvennlig er svært aktuelt Nasjonalt engasjement og oppmuntring –Myndighetsstøtte til INTPOW –Økt mulighetsrom gjennom utvidede garanti- og lånerammer (GIEK, Eksportfinans) Internasjonalisering av energibransjen

12 Samarbeidsorgan for petroleumsnæringen Referanse – INTSOK Bransjeomsetning199720052007 15 mrd50 mrd95 mrd Oppstart 1997:42 medlemsbedrifter Oktober 2008:>180 medlemsbedrifter

13 En integrering naturlig INTSOK allerede suksess Samme systematikk Mange felles medlemsbedrifter På den annen side Ganske andre prosjektkarakteristikker Ganske andre geografiske områder INTPOW kan bli prioriteringsmessig lillebror Hvorfor ikke i INTSOK?

14 Utnyttelse av eksisterende kunnskap og tilstedeværelse Styrt av medlemsbedriftenes behov Samarbeid med INTSOK Samarbeid med Innovasjon Norge Bruk av øvrig virkemiddelapparat Fundament

15 Synergier gjennom tilgang til et nettverk av kompetanse og leverandører av varer og tjenester i interessante markeder Promotering og tilgang til politiske aktører i interessante markeder som gjør at den enkelte bedrift kan fremstå internasjonalt større og mer betydningsfull enn seg selv Døråpner for inngang i internasjonale energiprosjekter og leverandørkjeder hjemme og ute INTPOW tilbyr

16 Hjelp til å forstå interessante markeder utenfor Norge på selskapenes egne premisser Lyttepost for å fange opp signaler i sentrale markeder utenfor Norge på et tidlig stadium både når det gjelder forretnings- og teknologimuligheter Samordnet dialog med norske myndigheter og virkemiddelapparatet INTPOW tilbyr

17 Samarbeidsprosjektet INTPOW er etablert Avtale omforent med INTSOK Avtale under utarbeidelse med Innovasjon Norge Støttemidler søkt i OED,NHD og UD Prosess for å finne virksomhetens leder Målsatt oppstart 01.01.09 Status


Laste ned ppt "Energirådet 01.12.2008. Internasjonalisering av energibransjen 25. februar: Arbeidsgruppe nedsatt av Energirådet på Olje- og energiministerens initiativ:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google