Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Næringsvennlig offentlig sektor Grupperapport til Strategisk næringsplan for storbyregionen Stavanger 30.11.2004.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Næringsvennlig offentlig sektor Grupperapport til Strategisk næringsplan for storbyregionen Stavanger 30.11.2004."— Utskrift av presentasjonen:

1 Næringsvennlig offentlig sektor Grupperapport til Strategisk næringsplan for storbyregionen Stavanger 30.11.2004

2 5 prioriterte områder 1.Infrastruktur 2.Offentlig kundefront 3.Interkommunale selskaper 4.Felles arealpolitikk 5.Internasjonal organisasjon

3 Infrastruktur  Strategi:  Sikre en forsert og målrettet løsning av flaskehalser i storbyregionens samferdsel gjennom alternative finansieringsløsninger.  Gruppens anbefaling:  Med utgangspunkt i den kontantstrøm som kommer fra bompengeinnkrevinger anbefaler gruppen at investeringsmidler lånes og utbygging av veinett og kollektivfelt forseres.  OPS bør vurderes brukt hvor dette er naturlig.

4 Offentlig kundefront  Strategier:  Utvide ”Smartkom” i innhold og til å omfatte alle kommunene i storbyregionen.  Utvikle enkle, målbare og like kriterier som måler den enkelte kommunes servicegrad overfor næringslivet og befolkningen.  Videreutvikle statlige etater lokalisert i storbyregionen til å yte raske, nære og åpne tjenester og bli et konkurransefortrinn for næringslivet i regionen.

5 Offentlig kundefront (forts.)  Gruppens anbefalinger:  Kommunene innen regionen utvikler en felles IT plattform for å utnytte felles ressurser.  ”Smartkom” danner grunnlaget for et utviklingsprosjekt hvor kommunene over tid får like saksbehandlingsrutiner og lik elektronisk kommunikasjon med næringslivet og befolkningen.  Kommune innfører felles målbare kriterier som måler kommunenes individuelle servicegrad overfor næringslivet og befolkningen.  Gruppen anbefaler at NHO Rogaland/Fylkesmannen tar initiativ til at det igangsettes et prosjekt mellom næringslivet og de statlige etater for å se på rutiner, kompetanseutvikling og holdninger tilsvarende det prosjekt som er gjennomført i Vestfold Fylke.

6 Interkommunale selskaper  Strategi:  Effektivisere kommunal tjenesteproduksjon og ta ut stordriftsfordeler gjennom forsert utvikling av konkurransedyktige interkommunale selskaper.  Gruppens anbefalinger:  Gruppen anbefaler fortsatt utvidelse av det interkommunale samarbeidet gjennom interkommunale selskaper. Gruppen vil spesielt vise til eksempler som VAR, FAR og Kultur som områder som det må arbeides videre med og finnes løsninger for.  Gruppen mener at styrene i interkommunale selskaper må settes sammen ut fra relevant kompetanse og erfaring, og ikke ensidig politisk bakgrunn.

7 Felles arealpolitikk  Strategi:  Sikre at offentlige arealplaner har innebygd nok fleksibilitet til å ta høyde for de endringer som fremtidige behov vil fremtvinge.  Gruppens anbefalinger:  Det er avgjørende for regionens konkurransekraft at offentlige arealplaner ikke låser fremtiden slik at næringslivets behov for fleksibilitet blir tilsidesatt.  Gruppen vil anbefale at fremtidig selskapsskatt som skal tilfalle den enkelte kommune gjøres nøytral innen regionen og omfordeles til kommunene etter omforente nye kriterier som stimulerer til vekst og utvikling.  Det bør vurderes om deler av selskapsskatten kan avsettes til et næringsfond som kan brukes til blant annet markedsføring av regionen.

8 Internasjonal organisasjon  Strategi  Gjennom visjonen ”Europas ledende region for petroleum, energi og miljø” ta initiativ til å få etablert et fyrtårn som trekker nye internasjonale selskaper/organisasjoner til regionen.  Gruppens anbefaling:  Gruppen anbefaler at det tas et regionalt initiativ som har som formål å tiltrekke seg etableringer av virksomheter/organisasjoner som arbeider innenfor et utvidet begrep av visjonen som omfatter; fornybar energi internasjonalt, miljøproblemstillinger internasjonalt og fred.

9 Oppsummering av strategier for en næringsvennlig offentlig sektor 1. Sikre en forsert og målrettet løsning av flaskehalser i storbyregionens samferdsel gjennom alternative finansieringsløsninger. 2. Utvide ”Smartkom” i innhold og til å omfatte alle kommunene i storbyregionen. 3. Utvikle enkle, målbare og like kriterier som måler den enkelte kommunes servicegrad overfor næringslivet og befolkningen. 4. Videreutvikle statlige etater lokalisert i storbyregionen til å yte raske, nære og åpne tjenester og bli et konkurransefortrinn for næringslivet i regionen. 5. Effektivisere kommunal tjenesteproduksjon og ta ut stordriftsfordeler gjennom forsert utvikling av konkurransedyktige interkommunale selskaper. 6. Sikre at offentlige arealplaner har innebygd nok fleksibilitet til å ta høyde for de endringer som fremtidige behov vil fremtvinge. 7. Gjennom visjonen ”Europas ledende region for petroleum, energi og miljø” ta initiativ til å få etablert et fyrtårn som trekker nye internasjonale selskaper/organisasjoner til regionen.


Laste ned ppt "Næringsvennlig offentlig sektor Grupperapport til Strategisk næringsplan for storbyregionen Stavanger 30.11.2004."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google