Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Legemiddelindustri som norsk vekstnæring LMIs Næringspolitisk seminar 26. mai 2008 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk Industri - 

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Legemiddelindustri som norsk vekstnæring LMIs Næringspolitisk seminar 26. mai 2008 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk Industri - "— Utskrift av presentasjonen:

1 Legemiddelindustri som norsk vekstnæring LMIs Næringspolitisk seminar 26. mai Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk Industri

2 Norsk Industri: Tall og fakta 2007
2 000 medlemsbedrifter ansatte i bedriftene Omsetning: 370 mrd kroner Eksport: 205 mrd kroner

3 Bransjene som inngår i Norsk Industri
Prosessindustrien med treforedling, metall, kjemi (flere bransjer), farmasøytisk, biotek, oljeraffinering, plast, gjenvinning, bergverk, emballasje Verkstedsindustri, herunder maskin, elektro, metallvare, metallstøperier, transportmidler Bygging av skip og plattformer Møbel, teko og diverse En servicebransje: Vaskeri og renseri

4 Produksjonsverdi 2007 Norsk Industri Øvrig industri
Kilde: SSB/ Norsk Industri

5 Eksport fra fastlands-Norge
Norsk eksport 2007 Eksport fra fastlands-Norge

6 Utgangspunkt Felles næringspolitiske utspill Norsk Industri–Spekter–LMI Forutsetninger for samspill mellom den internasjonale legemiddelindustri og norsk FoU Særlig vekt på tiltak for å styrke etterspørselsiden

7 Global bransjeutfordring
Økt forskningsinnsats, men færre nye medisiner Kostnaden for å få frem nye preparater i kraftig vekst Avkastningen og kapitaldannelsen stagnerer Markedsverdien av biotekselskaper øker

8 Samspill mellom farma og biotek: Partnering øker kraftig
Partnering stadig viktigere – >17 mrd $ verdioverføring i 2005 Kraftig økning i gjennomsnittlig verdi av Fase I- avtaler – 57 mill $ i 2004 til 82 mill $ i 2005 Big Pharma fortsetter partnering tidlig for tilgang nøkkelteknologi og produkter

9 Norsk bioteknologi/farma - Hvordan måle status?
Antall bedrifter? Hvordan definere bioteknologi, støtteordninger etc? Verdien av de børsnoterte ”life science”-bedriftene? Kartlegging av ”pipeline” for nye legemidler basert på norsk FoU?

10

11

12

13 Hva viser kartleggingen av norsk ”pipeline”?
31 nye legemidler under utvikling (fase I-IV) utført av 12 bedrifter i 2007 15 i sen preklinisk fase og vil være i fase I i løpet av => antallet legemidler under klinisk utprøving kunne øke med ca 50 % i 2008. 12 av 31 prosjekter innen cancer Norge hevder seg relativt godt sammenliknet med Sverige per capita. Norge har 12 innen cancer mot Sveriges 19

14 Tiltak for å styrke aktører som etterspør forskning
Skatteinsentiv for forskningsintensive unge bedrifter. Heving av støttesatsen i SkatteFUNN fra 20 % til 30 % og heving av taket til 50/100 mill kroner Etablering av Nærings PhD med offentlig delfinansiering av doktorgrader i næringslivet Evaluere ordningen med TTO-kontorer på alle universiteter for bl.a. å hindre at oppfinnernes rettigheter blir for tidlig utvannet. Fagspesifikke enheter i stedet for geografiske? Støtteordning for etablering av internasjonale kontakter (partnering), jfr den finske ordningen ”Stød til branchvis exportfrämjande”

15 Mekanismer Risikoavlastning for investeringer i mellom- og senfasen som former selskapets internasjonale struktur og bestemmer lokalisering av de operasjonelle enhetene En refusjonspolitikk som raskt belønner medisinske innovasjoner – på linje med ordningene i andre markeder Et effektivt patentvern

16 Et effektivt patentvern for oppfinnelser er en forutsetning for kommersialisering av norsk forskning
Norske bioteknologibedrifter er avhengig av samarbeidsavtaler med de store internasjonale farmasøytiske selskapene for å lykkes Norge vil være et lite attraktivt land for ”big pharma” når legemidler som har kostet 1 mrd dollar å utvikle blir møtt med generisk konkurranse i Norge, men ikke i resten av Norden Harmonisering av norsk patentpolitikk vil gjøre det mer attraktivt for norske og utenlandske virksomheter å etablere forskningsbasert virksomhet i Norge eller inngå avtaler med norske bioteknologibedrifter

17 Behov for bedre forståelse av næringens dynamikk, forutsetninger og muligheter og et nærmere samspill mellom HOD, NHD og FIN


Laste ned ppt "Legemiddelindustri som norsk vekstnæring LMIs Næringspolitisk seminar 26. mai 2008 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk Industri - "

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google