Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELKOMMEN TIL VIK SKOLE

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELKOMMEN TIL VIK SKOLE"— Utskrift av presentasjonen:

1 VELKOMMEN TIL VIK SKOLE
VELKOMMEN TIL VIK SKOLE Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn det ene er røtter det andre er vinger (Lee Ezell)

2 Personalet i 1. trinn 1. trinns lærere Ellen G. Miksch Carina Langslet
Marte Gro Gjestvang Emly Søyland Assistenter Kari Vangen og Kristin Lindmo SFO Janne Solli – leder Avd.ledere Brede Norlund (Hårek) Mette Korgerud (Gyda)

3 Skolens mandat lage en god skole for elevene
Foreldre har hovedansvaret for elevenes oppvekst og læring Skolen skal legge til rette for et godt samarbeid Mål, innhold og lærestoff Menneskelige ressurser og fysiske rammer Organiseringsmåter og arbeidsmetoder Samarbeid – barn, foreldre, skolens personale – alle skal og må gå i samme retning – deres omtale av skolen mens barna hører på, påvirker barna deres mer enn dere tror.

4 Forventninger til skolen
Vi ser og tar vare på barna deres Har nulltoleranse for mobbing, plaging Legger opp til læring på best mulig måte for alle elever Gir informasjon om aktiviteter Gir informasjon om faglig utvikling Skape miljø for at elevene skal trives og føle trygghet Gode rutiner for oppfølging av elevene.

5 Forventninger til foreldre
Sørge for at barna møter til rett tid (08.15 !!!) Følge opp meldemappe – beskjeder begge veier til skole og SFO Følge opp lekser Gi oss informasjon om det er noe familiært som vi bør vite om Møte på skolens møter Gi beskjed ved fravær Opplagte barn, som har spist frokost og har med matpakke Klær etter vær, skiftetøy – alt merket

6 Uka på skolen Mandag: 8.15 – 13.45 Tirsdag: 8.15 – 11.55
Onsdag og Torsdag: delt dag alle starter hver dag, onsdag vil halve trinnet ha 4 timer (11.55), og andre halvdelen ha 6 timer (til 13.45). Torsdag vil være motsatt. Fredag: 8.15 – 11.55

7 Gruppedeling Vi har i år valgt å ha 1.trinn fordelt på 2 grupper, med 4 kontaktlærere. Vi vil være mye på tvers av gruppene. Gruppene kan forandres i løpet av året, om vi ser det hensiktsmessig, og mest sannsynlig når de begynner i 2. trinn, avhengig av ressurser. Vi vil hele tiden vektlegge pedagogiske hensyn. Gruppesammensetningene vil ikke bli diskutert på foreldremøtet. Elevene vil bli delt i 2 store grupper på førskoledagene, med dette kan bli forandret.

8 Skolefri Ved sykdom, ring trinnet eller kontoret og si i fra.
Det er skoleplikt, 190 skoledager i året. Fri utover dette er kun i spesielle tilfeller, ikke ekstra ferie etc. Rektor kan kun innvilge 10 dager fri, utover det må barnet skrives ut av skolen. Dere har ansvar når barna har fri. Det må søkes på forhånd, når det er ønske om fri, og dere vil få et formelt brev tilbake.

9 Kjøring av barn Vi må be om at alle som kjører barna til skolen, og henter dem igjen, bruker parkeringsplassen innerst på Vik Torg. Dette skaper minst trafikk farlige situasjoner.

10 Buss I starten møter 1. trinns lærerne elevene på bussen, og sørger for at de kommer til rett sted, etter hvert klarer elevene dette selv. Drosje, dersom eleven ikke skal være med, må drosjene ringes.

11 Vennegrupper Hensikt: bli bedre kjent, forebygge mobbing, trygghet i gruppa i forhold til ungdomstid. Klart ønske om vennegrupper fra FAU Gruppa/trinnet deles inn i grupper på 4 elever, 2 av hvert kjønn. Alle i gruppa blir med hverandre hjem en gang i året, dvs. 4 ”samlinger”. (rett etter skolen/sfo, eller 2-3 timer etter middag). Vanlig lek, måltid, en voksen til stede, (ikke TV-spill, data, film)

12 Skolestart Første skoledag: Onsdag 19. august
Kl (ved flaggstanga eller i gymsalen - etter været) Ta med mat og drikke. Alle slutter denne dagen (ingen delt dag).


Laste ned ppt "VELKOMMEN TIL VIK SKOLE"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google