Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen alle sammen Tema for møtet: «Læring og glede» Skolens program for et godt læringsmiljø for elevene foreldremøte vår 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen alle sammen Tema for møtet: «Læring og glede» Skolens program for et godt læringsmiljø for elevene foreldremøte vår 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen alle sammen Tema for møtet: «Læring og glede» Skolens program for et godt læringsmiljø for elevene foreldremøte vår 2014

2 På Grünerløkka skole jobber vi systematisk og systemisk for å
bedre elevenes læringsmiljø. En tradisjonsrik skole i nordkroken, flott beliggenhet Lokale planer i hht kunnskapsløfet – masse å ta av både natur og kultur foreldremøte vår 2014 2

3 Systemisk og systematisk arbeid
skoleledelsen Klasseregler Lærernes felles praksis og rutiner Individuelle elevtiltak/ elevsamtaler Foreldresamarbeid Positiv kommunikasjon Inger Bergkastet, Heidi Amundsen, Synne Bertnes Skjæret foreldremøte vår 2014

4 De voksne sluser elevene til gode valg ved å-
identifisere feller/risikofaktorer elevene lett kan gå i organisere skoledagen og innarbeide felles rutiner for elever og voksne bruke positiv, støttende kommunikasjon - det er nøkkelen til å etablere, formidle og lære bort forventninger Samarbeide tett med hjemmene foreldremøte vår 2014

5 Læringsmiljøet omfatter faktorer som:
Vennskap og relasjoner til jevnaldrende Relasjoner mellom elev og lærer Lærerens ledelse av klasser og undervisningsforløpet Normer og regler Elevsyn og forventninger til læring Det fysiske miljøet i skolen Samarbeid mellom hjem og skole Regler kan ses på som ferdigheter som det er de voksnes ansvar å lære elevene opp i. foreldremøte vår 2014

6 Mål for "Læring og Glede" Ha innarbeidet gode samværsformer
Ha innarbeidet gode vaner inne og ute Ha justert uønsket adferd i samarbeid med hjemmene Ha etablert samarbeid med andre etater/instanser når elevene har behov for det Ha rutiner som forebygger og/eller reduserer den negative effekten som alvorlige hendelser kan ha foreldremøte vår 2014

7 Innhold Planleggingsdager
Tema om læringsmiljø. Lærerne på trinnene planlegger hvordan de vil jobbe med det- 1.skoledag Alle elever og ansatte møtes på Dælenenga. Rektor ønsker velkommen til et nytt år. De nye lærerne presenteres. Skolesangen synges De 3 første ukene Svært aktiv jobbing for å innarbeide gode rutiner og gode relasjoner. Gjennom hele året Skolens 8 perioder for et godt læringsmiljø 2 ganger i året Elevundersøkelser/trivselsundersøkelser – følges opp med elevsamtaler- Merkedager lucia, siste skoledag, skidag, idrettsdag, fotballkamp elever/ansatte Fagdager Matte, naturfag og engelsk FN-dagen,- innsamling til AHEAD Lokalsamfunnsuke Elevmedvirkning Lekeledere, elevråd, kulturverter, skolepartulje, vennskapsklasser Korrigerende tiltak Samtaler med hjemmet, møter på skolen, ringe hjem- I tilfelle mobbing Enkeltvedtak om program for å endre situasjonen. Samarbeid med hjemmet- foreldremøte vår 2014

8 foreldremøte vår 2014

9 Å etablere regler og rutiner
foreldremøte vår 2014

10 individuelt arbeid og arbeid i par/grupper ute
Inn – og utmarsj lyttesituasjoner individuelt arbeid og arbeid i par/grupper ute overganger oppstart og avslutning av dagen foreldremøte vår 2014

11 Alle er ute i friminuttene Alle går rett til plassen sin
Dette øver vi på Dette kan vi nokså bra Dette kan vi Ingen ler av andre Alle er ute i friminuttene Alle går rett til plassen sin når de kommer inn Vi kommer presis til timene Venteliste Vi går stille når vi henter bøker foreldremøte vår 2014

12 foreldremøte vår 2014

13 Skolens 8 perioder for godt læringsmiljø
Jeg møter presis til alle timer Jeg sørger for at det er arbeidsro Jeg er en god læringspartner Jeg snakker pent til andre og om andre Jeg holder det ryddig i gangen og i klasserommet Jeg lærer i alle timer Jeg er en god skolekamerat inne og ute Jeg er rolig i gangen og ute i friminuttene foreldremøte vår 2014

14 Merkedager Lucia Siste skoledag Skidag Idrettsdag Fotballkamp
100-dagersfest 7. klasseavslutning Høstfest foreldremøte vår 2014

15 Elevmedvirkning Skolepatrulje Kulturverter Lekeledere Elevråd
Vennskapsklasser Klassemøter foreldremøte vår 2014

16 Fagdager Matte, naturfag og engelsk FN-dagen,- innsamling til AHEAD
Lokalsamfunnsuke foreldremøte vår 2014

17 Utdanningsdirektoratet Skolens hjemmeside
Kartlegging Utdanningsdirektoratet Skolens hjemmeside foreldremøte vår 2014

18 Takk for nå foreldremøte vår 2014


Laste ned ppt "Velkommen alle sammen Tema for møtet: «Læring og glede» Skolens program for et godt læringsmiljø for elevene foreldremøte vår 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google