Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ingjerd, Beate, Kristin, Arne Olav

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ingjerd, Beate, Kristin, Arne Olav"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ingjerd, Beate, Kristin, Arne Olav
Skole-hjem samarbeid Ingjerd, Beate, Kristin, Arne Olav

2 Plikter og rettigheter
Forvaltningsloven. Opplæringsloven. Barneloven Læringsplakaten (kunnskapsløftet)

3 Foreldremøter Høst og vår: foreldremøte for alle. Høst møtet avvikles innen utg. september 1 tema bestemt av administrasjon. Skolemiljø Elevdemokrati etc Alle lærere på trinn har felles ansvar for gjennomføringen av møtet Foreldremøte i juni for neste skoleår

4 Første møte 1. trinn Besøker skolen i mars. Førskoledager på våren.
De nye elevene får faddere fra 5. trinn. Vanlig innskriving på høsten, muligheter for individuelle samtaler innen 14 dager etter skolestart.

5 Tilflyttende elever Nye foreldre har krav på foreldre samtaler innen 14 dager etter oppstart. Unngå negativt fokus. Elever og foreldre får presentere sine positive egenskaper og sterke sider.

6 Foreldre konferanser Fastsatte foreldresamtaler høst og vår.
Etter behov kan foreldre kreve flere samtaler.

7 Hjem - faglærer Kontaktlærer har hovedansvar
Faglærer informerer kontaktlærer Som regel informeres foreldre om faglig nivå gjennom kontaktlærer Foreldre har krav på å møte faglærer etter behov Tilpasning, tilrettelegging

8 Informasjon skole- hjem
It´s learning Ukeplan, halvårsplan og årsplan Alle foreldre har egne brukernavn og passord. Ansvarliggjøring Ved behov får foreldre ukerapporter om sosial og faglig tilpassing om sitt barn.

9 Informasjon skole-hjem
Skriftlig kommunikasjon Karakterendringer Annen sensitiv informasjon

10 Samarbeidsforum Brukerråd
To foreldre og to elever, velges henholdsvis av FAU og elevråd Rektor er sekretær Rektor kan ta med seg en eller flere av de ansatte Møtes 5-7 ganger i løpet av året

11 FAU Fremme fellesinteresser Skape godt skolemiljø
Bidra til samarbeid mellom skole og hjem Skole og nærmiljø

12 Foreldrekontakter Bindeledd mellom foreldre og lærere på trinn.
Tar seg av større sosiale saker. For eksempel 17. mai og skoleturer.

13 Praksis Opplæringslov, barnelov. Informasjon/ medbestemmelse.
Lærere er profesjonelle fagfolk. Foreldre bør respektere profesjonelle pedagogiske valg. Man stoler på legen sin, slik bør foreldre ha tillit til lærerens profesjonalitet.


Laste ned ppt "Ingjerd, Beate, Kristin, Arne Olav"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google