Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Globalt utdanningsmarked – en vrang nordisk floke å løse? Nordisk Ministerråds temakonferanse Om fleksibel læring Island 23.-24.september 2004 Lars Skjold.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Globalt utdanningsmarked – en vrang nordisk floke å løse? Nordisk Ministerråds temakonferanse Om fleksibel læring Island 23.-24.september 2004 Lars Skjold."— Utskrift av presentasjonen:

1 Globalt utdanningsmarked – en vrang nordisk floke å løse? Nordisk Ministerråds temakonferanse Om fleksibel læring Island 23.-24.september 2004 Lars Skjold Wilhelmsen Universitetet i Bergen

2 3 ståsteder for betraktning: Nordisk samarbeid for å demme opp for lekkasjen av studenter til utlandet ?

3

4 3 ståsteder for betraktning: Nordisk samarbeid for å demme opp for lekkasjen av studenter til utlandet ? Nordisk samarbeid for en felles læringsarena i Norden ?

5 Har Nordisk Ministerråd noen mening?

6 3 ståsteder for betraktning: Nordisk samarbeid for å demme opp for lekkasjen av studenter til utlandet ? Nordisk samarbeid for en felles læringsarena i Norden ? Nordisk samarbeid for å bli global aktør ?

7 Hvilke drivkrefter står vi overfor?

8 Drivkraften i den globale kunnskapsøkonomien er: * Internettrevolusjonen * IKT/LMS etc * Globalt marked * Kunnskapsutviklingen * Private aktører

9

10 Distributed Learning: The power of technology will ”democratize” education, provide greater access at a lower cost, enabled by growing access to PCs and Internet as well as expanding bandwith.

11

12 Et paradigmeskifte i den utdannings- politiske dagsorden: - Universitetene ses som ledd i utviklingen av vekst og velferd - Utdannelse betraktes som nasjonal og internasjonal handelsvare - EFTA-landene vedtatt følge opp Lisboa- strategien - Nasjonale strategier for livslang læring innen 2006

13 EU ”to become the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world, capable of sustainable economic growth with more and better jobs and greater social cohesion.”

14

15

16 EUA trendsanalyse 2003: ”In order to position themselves in an expanding market and clarify the added value of their expertice, HEIs will have to make more of an effort to integrate LLL into their core development processes and policies.”

17 Nordplus i forhold til EU programmer?

18

19 Mål Arena for læringen Lærebøker Bibliotek Databaser e.tidsskrifter Kilder Ansikt til ansikt Grupper Via nett, synkront asynkront Dialogformer Informasjons- tavle Veiledning Presentasjon av læringsresultater

20 Fra retorikk til handling: Hvilken vei skal Norden gå? På hvilke premisser? Ministerrådet må foreta et veivalg !!

21 Mot nord Arktisk universitet ?

22 Mot øst?

23 Mot syd Med United Nations Millennium Development Goals som grunnlag for nordiske utdanningstilbud?

24 Mot vest? Vestnorden

25 I Norge har vi hatt kompetanseutviklings- programmet som virkemiddel i Kompetansereformen. Vi er nå inne i Kvalitetsreformen

26 På bakgrunn av min erfaring vil jeg anbefale: •Sats på voksenopplæring og livslang læring, først i Norden, så ut i verden. Se på LLL som bro mellom utdanning og sysselsetting.

27 •Etabler institusjonsforankrete nettverk mellom institusjoner som vil delta i realiseringen •Sørg for finansiering og andre rammebetingelser som under- bygger Ministerrådets veivalg

28 La oss skape et nordisk ”arbeideruniversitet” basert på nettverk og partnerskap!

29 Pedagogisk rammeverk Filosofi Læringsteori Pedagogisk strategi Pedagogiske taktikker Pedagogisk rammeverk Filosofi Læringsteori Pedagogisk strategi Pedagogiske taktikker Organisasjonsmessig kontekst – nettverk - økonmi Læringsmessig situasjon Oppgaver Omgivelser (IKT) Aktiviteter Læringsmessig situasjon Oppgaver Omgivelser (IKT) Aktiviteter Læringsutbytte

30 Takk for oppmerksomheten ! UiB


Laste ned ppt "Globalt utdanningsmarked – en vrang nordisk floke å løse? Nordisk Ministerråds temakonferanse Om fleksibel læring Island 23.-24.september 2004 Lars Skjold."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google