Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”KOMPETANSE SOM REGIONAL UTVIKLINGSFAKTOR” Kystnæringssenteret, Sortland Onsdag 12. desember kl. 11.00 – 11.25 NÆRINGSLIVETS KOMPETANSEBEHOV v/ Marit Liberg,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”KOMPETANSE SOM REGIONAL UTVIKLINGSFAKTOR” Kystnæringssenteret, Sortland Onsdag 12. desember kl. 11.00 – 11.25 NÆRINGSLIVETS KOMPETANSEBEHOV v/ Marit Liberg,"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”KOMPETANSE SOM REGIONAL UTVIKLINGSFAKTOR” Kystnæringssenteret, Sortland Onsdag 12. desember kl. 11.00 – 11.25 NÆRINGSLIVETS KOMPETANSEBEHOV v/ Marit Liberg, Daglig leder av Opplæringskontoret for nordre Nordland

2 KILDER •NAVS Bedriftsundersøkelse høsten 2007 NHOs Bedriftsundersøkelse Index Nordland 2006 SNNs Konjunkturbarometer Strategisk næringsplan for Vesterålen

3 HVA ER KOMPETANSE? • Kunnskaper – ferdigheter – holdninger Det er behov for kompetanseutvikling når kompetansen hos en ansatt ikke er lik det som ville vært det mest produktive for å utføre jobben

4 HVA ER NÆRINGSLIVETS BEHOV? •Norsk næringsliv konkurrerer på kvalitet, effektivitet og innovasjon Behovet for økt kompetanse vurderes ut i fra om det vil forbedre lønnsomheten eller kvaliteten på varen eller tjenesten som bedriften produserer

5 HVA STYRER ETTERSPØRSELEN •Kompetansebehovet vil variere mellom sektorer og bransjer og vil bla avhenge av - hvilke produkter/tjenester som produseres - hvilke markeder bedriften opererer i - hvilken teknologi som brukes

6 HVA STYRER ETTERSPØRSELEN •Det er en økende tendens til at ansattes formelle kompetanse blir vektlagt i forbindelse med konkurranse om anbud og ved inngåelse av større kontrakter ved søknad om lån, og ved andre former for avtaler med bedrifter eller institusjoner

7 HVA STYRER ETTERSPØRSELEN •Krav om at arbeidsstokken skal ha visse typer kompetanse for å få ulike typer sertifisering og kvalitetsgodkjenninger

8 Økonomisk vekst

9 Sysselsettingsstrukturen endres. Nordland moderniseres Indeks 1997 = 100 10

10 Netto jobbskaping 2000 - 2005 11

11 Jobbskapingsprofil, Nordland

12 Hvem skapes det jobber for? 12

13 Utdanningsgapet Avgjør vår diversitet, omstillingsevne og konkurranseevnen på sikt Vi mangler 5600 med høy utdanning pt. 13

14 Svært sterke konjunkturer i 2007

15 Oppdrett og tjenesteyterne forventer sterkest vekst i 2007

16 Forventet sysselsettingsvekst Trend 00-01 var –0,5%, fra 01-02, -1,2%, 02-03 –3%, 03-04 -0,7%, 04-05 -0,7%, 05-06 - 0,6%, 06-07 +3,6%

17 Forventet sysselsettingsvekst Trend 00-01 var –0,5%, fra 01-02, -1,2%, 02-03 –3%, 03-04 -0,7%, 04-05 -0,7%, 05-06 - 0,6%, 06-07 +3,6%

18 Antall utlyste stillinger i Vesterålen hittil i år:2056 Følgende bransjer har størst etterspørsel etter arbeidskraft: Helse, pleie, omsorg 505 Undervisning 276 Butikk/salg239 Reiseliv/transport227 Industri183 Service152? Bygg & anlegg146? Kontor 121

19 Hvor aktive er bedriftene i arbeidsmarkedet

20 UTFORDRINGER I VESTERÅLEN •Negativ befolkningsutvikling Lavt utdanningsnivå Stort frafall i videregående opplæring

21 Personer 16år og over etter høyeste utdanning Hele landet og Nordland 2006 Grunnskolenivå 31,3%38% Videregående 43,4%42,6% Universitet og høgskole tom 4år 19,6%16,6% Universitet og høgskole lang Forskerutdanning 5,8%2,8%

22 Personer 16 år og over etter høyeste utdanning og bostedskommune 2006 GrunnskolevideregåendeUniv/Høgskole Hele landet31,3%43,4%25,4% Nordland38,0%42,6%19,4% Bø54,2%34,4%11,4% Øksnes51,0%37,3%11,7% Andøy41,0%44,1%15,0% Lødingen39,1%44,3%16,6% Hadsel38,0%42,8%19,2% Sortland38,7%42,4%18,9%

23 HVORDAN KAN KOMPETANSEBEHOVET DEKKES •- Formalisering av kompetansen til ansatte - Ta i bruk eldre arbeidstagere - Arbeidsledige - Utenlandsk arbeidskraft - Ta vare på ungdommen - Ta vare på ansatte - Outsourcing

24 •Fremtidens arbeidsmarked vil preges av økt internasjonalisering, høyere krav til teknologisk innsikt og omstillingsevne samt nye former for arbeids- og bedriftsorganisering. Det vil stille store krav til arbeidstagernes fleksibilitet og kompetanse Næringslivets etterspørsel etter kompetent arbeidskraft er pr dd lavere enn forventet i landsdelen Dette vil på sikt medføre konkurranseulemper Bedrifter som ønsker å være konkurransedyktige må legge langsiktige planer for rekruttering Forskning viser at jo høyere kompetansenivå i bedriften jo bedre er konkurranseevnen. •Et godt utdanningstilbud lokalt har vist seg å trigge etterspørsel etter høyt utdannet personell.

25 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN


Laste ned ppt "”KOMPETANSE SOM REGIONAL UTVIKLINGSFAKTOR” Kystnæringssenteret, Sortland Onsdag 12. desember kl. 11.00 – 11.25 NÆRINGSLIVETS KOMPETANSEBEHOV v/ Marit Liberg,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google