Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

 Hva kan forklare innovasjonsresultatene fra statistisk sentralbyrå (SSB) for Risør/Gjerstad? Tina og Inger Beate.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: " Hva kan forklare innovasjonsresultatene fra statistisk sentralbyrå (SSB) for Risør/Gjerstad? Tina og Inger Beate."— Utskrift av presentasjonen:

1  Hva kan forklare innovasjonsresultatene fra statistisk sentralbyrå (SSB) for Risør/Gjerstad? Tina og Inger Beate

2   «en ny vare, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, anvendelse eller organisasjonsform som er lansert i markedet eller tatt i bruk i produksjonen for å skape økonomiske verdier»  Radikale innovasjoner  Inkrementelle innovasjoner Hva er innovasjon http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-7-2008-2009- /2/1.html?id=538019

3   Økt globalisering  Hardere konkurranse mellom virksomheter  Høyt kostnadsnivå i Norge  Demografiske utfordringer  Miljøfokus  Bedre konkurranseevnen Hvorfor innovere?

4   Undersøkelsen inkluderer alle foretak over 50 sysselsatte, og et utvalg av virksomheter med mellom 5-49 sysselsatte  Endring fra første undersøkelse (2006-2008) til den andre (2008–2010) :  Økning med en bedrift i Risør/Gjerstad  Reduksjon på 60 ansatte i Risør/Gjerstad Undersøkelsen

5  Prosent av bedriftene som driver innovasjon 2006 - 2008

6  Prosent av bedriftene som driver innovasjon 2008 - 2010

7   Ansatte kan være mer dedikerte og lojale  Ansatte har kjennskap til hverandre, og hva de kan på tvers av faggrener  Kort avstand mellom ansatte  Lett å gi tilbakemeldinger  Mer fleksible -> Noe som kan føre til at utviklingsarbeid kan skje raskere Innovasjonsfordeler i små virksomheter

8  Innovasjonsaktivitet og samarbeid 2006 - 2008

9  Innovasjonsaktivitet og samarbeid 2008 - 2010

10   Samarbeid utover regionen kan forklares med at det er få bedrifter som driver med det samme lokalt  Få ansatte med høyre utdannelse internt gjør at bedriftene kanskje henter kompetanse utenfor egen virksomhet  Samarbeid kan føre til at ulik kunnskap krysses og at aktører lærer av hverandre, noe som kan føre til innovasjoner. Samarbeid med andre

11   Flinke fagarbeidere som kan være med å gjøre inkrementelle produkt- og prosessinnovasjoner  Mange små virksomheter  Dedikerte og lojale ansatte  Ansatte har kjennskap til hverandre  Kort avstand mellom ansatte  Tilbakemeldinger  Fleksible virksomheter Konklusjon

12   I følge teori og undersøkelsen har samarbeid en sammenheng med innovasjonsaktivitet  Hvorfor er det ikke flere bedrifter som samarbeider? Konklusjon fortsetter

13  Kilder:  http://www.ssb.no/innov/ http://www.ssb.no/innov/  http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/dok/reg publ/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-7-2008-2009- /2/2.html?id=538020 http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/dok/reg publ/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-7-2008-2009- /2/2.html?id=538020  http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/dok/reg publ/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-7-2008-2009- /2/1.html?id=538019 http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/dok/reg publ/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-7-2008-2009- /2/1.html?id=538019  http://www.agderforskning.no/index.php?articleid =1547&expand=2&lang=1 http://www.agderforskning.no/index.php?articleid =1547&expand=2&lang=1 Takk for oss


Laste ned ppt " Hva kan forklare innovasjonsresultatene fra statistisk sentralbyrå (SSB) for Risør/Gjerstad? Tina og Inger Beate."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google