Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NORSK EKSPORTBAROMETER Nasjonal konkurranseevne: mer enn kroner og øre! Foredrag av Carl Arthur Solberg Handelshøyskolen BI Trondheim 6. Februar 2003 SINTEF’s.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NORSK EKSPORTBAROMETER Nasjonal konkurranseevne: mer enn kroner og øre! Foredrag av Carl Arthur Solberg Handelshøyskolen BI Trondheim 6. Februar 2003 SINTEF’s."— Utskrift av presentasjonen:

1 NORSK EKSPORTBAROMETER Nasjonal konkurranseevne: mer enn kroner og øre! Foredrag av Carl Arthur Solberg Handelshøyskolen BI Trondheim 6. Februar 2003 SINTEF’s PLOG-seminar Høye lønnskostnader og kronekurs: ”Should I stay or should I go?”

2 NORSK EKSPORTBAROMETER Konkurranseevne – hva er nå det? Myndighetenes rolle Nasjonale næringsklynger – eller? Modell for analyse av “utflyttingskandidater” Dagens tekst

3 NORSK EKSPORTBAROMETER Finnes det noe slikt som nasjonal konkurranseevne?? Bedrifter konkurrerer - ikke nasjoner!!! - Om kunder - Med teknologi og produkter - Med sitt rykte - Gjennom markedskanaler - Til (konkurransedyktige?) priser

4 NORSK EKSPORTBAROMETER Hva kan norske myndigheter gjøre for ”sine” bedrifter for at de skal bli konkurransedyktige?? - Tilgang til markeder - Miljø for teknologi og produktutvikling - Tilgang til markedskanaler - Image - Økonomisk politikk

5 NORSK EKSPORTBAROMETER Hvis land konkurrerer, må det være om levedyktige arbeidsplasser slik at myndighetene kan kreve tilstrekkelige skatter for å ”bringe lykke” til sine innbyggere! 1. Hva skal da få bedrifter til å investere i norske arbeidsplasser i Norge?? 2.Og hvilken type arbeidsplasser kan vi tilby??

6 NORSK EKSPORTBAROMETER Skal vi snakke om et LANDs KONKURRANSEEVNE, må det derfor bli dets ”evne til å tiltrekke seg investeringer og andre forretningsmessige engasje-ment både fra norske og (ikke minst) utenlandske interessenter”

7 NORSK EKSPORTBAROMETER Land USA Japan Tyskland Frankrike Sverige Danmark Norge Finland BNP Mrd USD 9203 4248 2002 1364 225 165 156 122 Inv/BNP totalt % 22.4 27.4 22.0 22.7 31.1 28.7 25.7 27.3 Rang 7 3 8 6 1 2 5 4 Inv/BNP fra utland % 2.0 0.1 2.8 2.3 18.0 6.6 2.6 4.1 Rang 7 8 4 6 1 2 5 3 Hvordan står det til med denne evnen? Gjennomsnittstall fra perioden 1995-2001. Kilde WCR

8 NORSK EKSPORTBAROMETER Et konkurransedyktig skattenivå, både for bedrifter og for personer Et kostnadsnivå som faktisk muliggjør verdiskapning i Norge Sterke næringsklynger som gjør det fristende å ta del i den kompetansen som ligger i næringsklyngen Næringsklyngen bør samtidig også være internasjonalt orientert Hva skal til?

9 NORSK EKSPORTBAROMETER Faktor- forhold Kravstore kunder Konkurranse i næringen Tilknyttede næringer Myndighetenes politikk Tilfeldigheter Hva er en næringsklynge? Porter’s konkurranse-”diamant” Kilde: Porter, 1990, “Competitive Advantage of Nations”

10 NORSK EKSPORTBAROMETER Næringens internasjonale orientering Gir nettverk mot kunder og leverandører Gir tilgang til markeder og teknologi Gir næringsklyngen en internasjonal dimensjon

11 NORSK EKSPORTBAROMETER Næringsklyngens Summen av internasjonale enkeltbedriftenesorientering

12 NORSK EKSPORTBAROMETER Hva er viktig for bedriften? Noen resultater fra Norsk Eksportbarometer 1.Bedriftens internasjonaliseringsvilje 2.Toppledelsens engasjement 3.Markedsnettverk 4.Planlegging?? 5.Strategivalg

13 Næringsklyngens styrke SvakSterk Internasjonal orientering Svak Sterk Sårbar næring “Nedleggingsklar” Oppkjøps- kandidater Utflyttings- kandidater Sterk næring Satsingsområde NORSK EKSPORTBAROMETER Konkurranseevne i forhold til investeringsvilje

14 Næringsklyngens styrke SvakSterk Internasjonal orientering Svak Sterk NORSK EKSPORTBAROMETER Nærings- middel industri Landbruk Reiseliv Farmasøytisk industri Offshore industri Fiske- oppdrett Trebear- beidende industri (Petro-) kjemisk industri Eksempler på næringer i modellen – tentative plasseringer Shipping Fiske Skipsutstyrs- industri

15 NORSK EKSPORTBAROMETER Faktorforhold Tilknyttede næringer Konkurranse Kravstore kunder Internasjonal orientering } Kunnskapsbase FoU Innovasjonsevne Lønnsnivå Kronekurs }} Holdninger Ledelse Strategivalg Eierens rolle } Utflytting av produksjon Utflytting av hoved- kontor Nasjonale forhold Nærings- klynger Bedrift Utflytting og utflytting er to forskjellige ting Og påvirkes av forskjellige faktorerulikt

16 Takk for oppmerksom- heten! NORSK EKSPORTBAROMETER


Laste ned ppt "NORSK EKSPORTBAROMETER Nasjonal konkurranseevne: mer enn kroner og øre! Foredrag av Carl Arthur Solberg Handelshøyskolen BI Trondheim 6. Februar 2003 SINTEF’s."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google