Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forklaringsmodeller i det sosiale feltet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forklaringsmodeller i det sosiale feltet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forklaringsmodeller i det sosiale feltet
Teorier og metoder er knytta nært sammen Metateori>teori>tilpassa teori>modell Biologiske, psykologiske, sosialpsykologiske forklaringsmodeller Hver teori har sitt fokus(sin styrke) dvs. at det også er aspekter som er ”defokusert” (svakhet) Selv-begrepet: psykoanalytisk selv-begrep (identitet/personlighet) –betydningsfulle objekter, objektrelasjoner (objekt-relasjonsteorien)

2 Selv-begrepet: Sosialt-kognitivt
Selv-begrepet: Sosialt-kognitivt. Personen konstruerer sin teori om selvet, selvbildet, selv-skjema, …det aktuelle selvet…..(selvoppfatning)….ideal-selvet….bør-selvet Selv-begrepet: Fenomenologisk (introspeksjon)..opplevd selv(”mer” emosjonelt enn kognitivt)..I….Me…Self Grupper og samspill og rolle: Den ”synlige” og den ”usynlige” gruppa. Individuelt ..interpersonelt …helgruppe. Psykologisk og sosiologisk gruppeperspektiv

3 Gruppe: Strukturelt perspektiv …Sosialt system …Feltteori
Forming, storming, performing og oppløs(m)ing Bales balanseteori: relasjonsorientering og oppgaveorientering Hvorfor ”grupperer” vi oss? Det funksjonelle perspektivet…mellommenneskelig attraksjon(jf.bytteteori) Rolleperspektivet: Roller …rolletildeling ..og rolletaking Symbolsk interaksjonisme ..sosialisering …det sosialiserte mennesket ..mennesket blir til gjennom å uttrykke seg..Å møte andre er å møte våre forestillinger om den andre

4 Speil-jeget Mead: Samfunnet skapes av menneskets handlinger …signifikant symbol ………….. I …Me …Self Stemplingsteori: Individet tilpasser sin atferd ut fra hvordan andre oppfører seg (kultur, normer, sosial kontroll, makt) ..avviksforståelse..samspill mellom individets avvikende handling og samfunnets reaksjon Samfunn som premiss: Samfunnet uavhengig av personen, samfunnet skaper personen..sosial kontroll …og integrasjon..disiplin. Dårlige sosiale forhold>avvikende atferd. Anomi=lav kontroll

5 Merton: Strukturelt-funksjonalistisk
Samfunnsstøtte-konformitet .. Falskspiller-innovasjon …fornøyd og hederlig-ritualisme …de utslåtte-retrett …avstandstaking-opprør


Laste ned ppt "Forklaringsmodeller i det sosiale feltet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google